Fara í efni

Líffæra- og lífeðlisfræði II

Í áfanganum verður farið yfir helstu grundvallaratriði í líffæra- og lífeðlisfræði. Farið verður yfir eftirfarandi líkamskerfi:

  • Hringrásarkerfið (samsetning blóðsins, uppbygging og starfsemi hjartans og hringrásir blóðs og vessa)
  • Öndunarkerfið (bygging og hlutverk öndunarfæranna, stjórn öndunar og loftskipti í lungum og vefjum)
  • Meltingarkerfið (bygging og hlutverk meltingarfæranna og melting orkuefnanna)
  • Þvagfærakerfið (bygging og hlutverk þvagfæranna, ferill þvagmyndunar og stilling þvagmagns)
  • Æxlunarkerfið (bygging og hlutverk æxlunarfæranna, samsetning sæðis og þroskaferill eggfrumu)

Fyrirkomulag, verð og umsókn

Hægt er að sækja námskeið í Hlaðborði Keilis hvar og hvenær sem er. Hver áfangi í Hlaðborðinu kostar 20.000 kr. og fer skráning fram á Innu. Nemendur hafa fjóra mánuði til að ljúka hverjum áfanga, frá því þeir skrá sig í hann á kennsluvef Keilis. Frekari upplýsingar veitir fulltrúi Menntaskólans á Ásbrú á hladbord@keilir.net.

Nánar um Hlaðborð Keilis

Markmið áfanga á Hlaðborði Keilis eru miðuð við Aðalnámskrá framhaldsskólanna. Áfangarnir skiptast upp í hæfnistig og undir hverju hæfnistigi eru fyrirlestrar, námsefni, æfingar og moodle verkefni. Þegar nemandi hefur lokið moodle verkefninu með einkunnina 5 eða hærra telst hann hafa náð því hæfnisstigi.

Heildarfjöldi vinnustunda nemanda eru 18 - 24 klst m.v. hverja einingu og þeir áfangar sem verða í boði til að byrja með eru allir 5 einingar. Það er því misjafnt hvað kennari ætlar nemendum í vinnustundir t.d. hlusta á fyrirlestra, lesa ítarefni, vinna verkefni, moodleverkefni o.þ.h. það er allt sem telur. Því er ekki hægt að segja til um nákvæmlega hversu margir fyrirlestrarnir eiga að vera. Nemendur hafa fjóra mánuði til að ljúka hverjum áfanga fyrir sig.