Fara í efni

Verðskrá

Allar upphæðir eru endurskoðaðar árlega miðað við þróun vísitalna og annarra þátta sem hafa áhrif á rekstur skólans. Tölur og dagsetningar settar fram með fyrirvara um villur.

Reglur um námsgjöld 2023-2024

 1. Staðfestingargjald er innheimt strax að lokinni samþykkt í nám.
 2. Staðfestingargjald er óafturkræft, hætti nemandi við að hefja nám hjá Keili. Annars dregst það frá skólagjöldum fyrstu annar.
 3. Skóla- og efnisgjöld eru innheimt fyrir hverja önn sérstaklega eða heila námsleið, allt eftir eðli námsskipulags. Gjöldin skulu vera að fullu greidd áður en nám hefst á viðkomandi önn eða námsleið.
 4. Nemandi sem ekki hefur greitt gjöld sín þegar önn hefst fær ekki að hefja nám á viðkomandi önn eða námsleið og aðgangi hans að net- og kennslukerfum Keilis er lokað.
 5. Skóla- og efnisgjöld eru óendurkræf.
 6. Reikningar fyrir skólagjöldum eru ekki sendir með gíróseðli heldur sendir í heimabanka og má finna afrit af reikningi undir "rafræn skjöl"

 Námsgjöld í Keili skólaárið 2023 - 2024 

Hægt er að nálgast upplýsingar um náms- og skólagjöld í Keili hér:

Gjaldskrá vegna vottorða, prófa o.fl. skólaárið 2023 - 2024

Staðfest vottorÐ

 • Afrit af einkunnablaði, áfangavottorð eða staðfesting á skólavist: 1.000 kr.
 • Brautskráningarskírteini á ensku: 6.000 kr.
 • Áfangavottorð: 1.000 kr.
 • Staðfesting á skólavist: 1.000 kr.
 • Námskeiðslýsingar per. bls.: 1.000 kr. (hámark 1.750 kr.)
 • Útskriftarskírteini í ábyrgðarpósti (ekki í boði að senda í venjulegum pósti) 2.000 kr.

Annað

 • Aðgangslykill 3.000 kr. 

Próftökugjald

 • Upptökupróf: 6.000 kr. fyrir hvert próf. Athugið að greiða þarf fyrir próf tveimur virkum dögum fyrir prófdag í afgreiðslu Keilis eða með millifærslu á reikning Keilis.
 • Upptökupróf/verkefni eftir fall í áfanga í ÍAK: 18.000 kr.
 • Upptökupróf/verkefni eftir fall í áfanga á Háskólabrú: 23.500 kr.
 • Prófgjald fyrir nemendur í öðrum skólum sem óska eftir að fá að taka próf í Keili: 6000kr

Velji nemendur að taka próf annars staðar en í Keili geta þeir tekið próf hjá símenntunarmiðstöðvum eða hjá viðurkenndum menntastofnunum. Nemendur þurfa að greiða þann kostnað sem til fellur vegna þessa sjálfir, Keilir er ekki milligönguaðili varðandi greiðslur.