Fara í efni

Móttökuáætlun fyrir nemendur af erlendum uppruna

Samkvæmt reglugerð nr. 654/2009 ber framhaldsskólum að setja sér móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Markmið námsins er að nemendur verði færir um að skilja og nota íslenskt mál. 

Innritun og móttökuviðtal

Þegar nemandi innritar sig í skólann hefur náms- og starfsráðgjafi frumkvæði að því að skipuleggja viðtal með nemandanum (og foreldrum/forráðamönnum ef við á). Markmiðið með viðtalinu er að afla upplýsinga um bakgrunn nemandans og aðstæður hans, svo skólinn geti þjónustað hann sem best. Í viðtalinu fær nemandinn (og foreldrar/forráðamenn) nauðsynlegar upplýsingar um skólann, starfsemi hans og þær reglur sem þar gilda. Nemandinn fær kynningu á þeim stuðningi og þjónustu sem stendur honum til boða, bæði hvað varðar námið, stuðning frá náms- og starfsráðgjöfum ásamt kynningu á félagslífi nemenda við skólann.
Samstarf við foreldra og grunnskóla
Komi nemandinn úr grunnskóla hér á landi hefur náms- og starfsráðgjafi samband við foreldra/forráðamenn og biður þá um að afla viðeigandi upplýsinga frá grunnskólanum í samræmi við gildandi persónuverndarlög, skv. reglugerð nr. 585/2010 IV. kafla 17. gr., þannig að sem best verði komið til móts við þarfir nemandans.

 Einstaklingsmiðað nám

Í samráði við náms- og starfsráðgjafa skipuleggur nemandinn nám sitt og metur ráðgjafinn hvort hægt sé að styðja nemandann betur, t.d. hvort ástæða sé til að minnka álagið í náminu, með því að fækka þeim fögum sem nemandinn situr í hverju sinni. Námsráðgjafi er tengiliður nemandans við stjórnendur og kennara. Áhersla er lögð á að nemandinn sitji í almennum áföngum til að styrkja félagsleg tengsl og ýta undir félagslega aðlögun.

 Jafningjastuðningur

Námsráðgjafi metur þörfina á því að nemandinn fái sérstakan stuðningsaðila úr hópi samnemenda. Ef þörf er á velur hann í samvinnu við umsjónarkennara og stjórnendur einn eða fleiri nemendur sem stunda nám á svipuðu stigi. Þessir stuðningsaðilar aðstoða nemandann við að læra á skólaumhverfið og aðlagast menningu skólans. Áhersla er lögð á að stuðningurinn sé á jafningjagrunni. Stjórnendur meta hvort jafningjastuðningur sé metinn til eininga í hverju tilfelli fyrir sig.

 Eftirfylgni

Stjórnendur og kennarar fylgjast með námframvindu nemandans eins og annarra nemenda. Kennarar grípa inn í ef námsframvinda, mætingar eða félagsleg aðlögun nemandans er óviðunandi og hafa samráð við náms- og starfsráðgjafa og stjórnendur um úrbótaleiðir.

 

Senda ábendingu um efni síðu