Fara í efni

Áfallaáætlun

Áætlun þessi er leiðarvísir fyrir starfsmenn Keilis þegar upp koma áföll eða aðrar viðlíka aðstæður sem þarf að bregðast við á skjótan og fumlausan hátt. Aðstæður og atvik sem leiða til þess að áfallaáætlun sé sett í gang geta t.d. verið:

 • Alvarleg veikindi
 • Slys
 • Dauðsfall
 • Ógnvekjandi aðstæður
 • Aðrar aðstæður sem leitt geta til ótta, streitu eða annarra slíkra viðbragða.

Gildir einu hvort hér er um að ræða nemendur, starfsmenn eða aðstandendur.

Mjög mikilvægt er að tryggja frá upphafi að allar upplýsingar séu réttar og þeim komið rétt til skila til þeirra sem við á. Með því skal fyrirbyggt að rangar og villandi upplýsingar komist í umferð sem geta magnað upp viðbrögð fólks. Á hverjum tíma skal vera starfandi áfallateymi sem þekkir þessa áætlun og er tilbúið að vinna samkvæmt henni þegar þörf er á.

Í áfallateymi Keilis sitja:

 • Framkvæmdastjóri
 • Forstöðumaður Menntasviðs
 • Námsráðgjafi
 • Þjónustufulltrúi

Teymið kallar auk þess til deildarstjóra þeirrar deildar sem um er að ræða, svo og sérfræðinga s.s. sálfræðing, prest eða aðra eftir aðstæðum.

Aðili sem fær upplýsingar um alvarleg veikindi, slys, eða dauðsfall skal koma þeim til einhvers meðlima áfallateymis sem kallar teymið strax saman.

Fyrstu viðbrögð teymisins

 1. Teymið hittist stuttlega, fer yfir fyrirliggjandi staðreyndir málsins og aflar sér strax áreiðanlegra viðbótarupplýsinga sé eitthvað óljóst.
 2. Teymið gerir áætlun um næstu skref og skiptir með sér verkum.
 3. Eftirtalin atriði þarf að hafa í huga þegar næstu skref eru ákveðin:

  Hverjir standa næst viðkomandi sem þarf að sinna sérstaklega?
  Hvernig verður samskiptum við aðstandendur háttað?
  Hvernig verður upplýsingagjöf innan starfsmannahópsins háttað?
  Hvernig verður upplýsingagjöf til nemenda háttað?
  Hvernig verður upplýsingagjöf háttað á opinberum vettvangi?
  Þarf að kalla til prest, sálfræðing eða aðra sérfræðinga?

 4. Teymið hittist aftur í lok dags, fer yfir það hvernig dagurinn hefur gengið og hvernig vinnsla málsins verður í framhaldinu.

 Alvarleg veikindi eða slys í skólanum

 1. Sá starfsmaður sem fyrstur kemur að atviki veitir fyrstu hjálp, hringir í 112 og kallar eftir aðstoð innanhúss.
 2. Þegar fleiri starfsmenn eru komnir að atviki tekur einn starfsmaður að sér stjórn á vettvangi með afgerandi hætti.
 3. Meðlimir áfallateymis leita staðfestingar á því að hringt hafi verið í 112.
 4. Haft er samband við aðstandendur viðkomandi einstaklings til að tilkynna um atburðinn.
 5. Skrá skal niður hvaða nemendur og starfsmenn urðu vitni að því sem gerðist til að tryggja að þeir fái viðeigandi aðstoð í kjölfarið, en ekki síður til að vita hverjir geta vitnað um atburðinn.
 6. Einn starfsmaður fylgir þeim veika/slasaða í sjúkrabíl og er með viðkomandi a.m.k. þangað til aðstandendur koma á staðinn.
 7. Starfsmönnum og nemendum er tilkynnt um atburðinn eins fljótt og nokkur kostur er.
 8. Frekari vinnsla er ákveðin í samráði við hinn veika og/eða aðstandendur hans.

Dauðsfall í skólanum

 1. Sá starfsmaður sem fyrstur kemur að atviki veitir fyrstu hjálp, hringir í 112 og kallar eftir aðstoð innanhúss.
 2. Þegar fleiri starfsmenn eru komnir að atviki tekur einn starfsmaður að sér stjórn á vettvangi með afgerandi hætti.
 3. Meðlimir áfallateymis leita staðfestingar á því að hringt hafi verið í 112.
 4. Samráð er haft við lögreglu um það hvernig tilkynningu til aðstandenda verður háttað.
 5. Kallað er eftir tafarlausri aðstoð prests, sálfræðings eða annarra sérfræðinga sem talin er þörf á.
 6. Skrá skal niður hvaða nemendur og starfsmenn urðu vitni að því sem gerðist til að tryggja að þeir fái viðeigandi aðstoð í kjölfarið, en ekki síður til að vita hverjir geta vitnað um atburðinn.
 7. Tryggja skal að enginn sem varð vitni að atvikinu fari úr húsi án þess að hafa fengið viðeigandi aðstoð og upplýsingar um það hvaða aðstoð muni bjóðast í framhaldinu. Huga skal sérstaklega að því í hvaða aðstæður viðkomandi fer þegar hann yfirgefur húsið, þ.e. hvort hann muni keyra einn eða vera einn næstu klukkustundirnar.
 8. Öðrum starfsmönnum og nemendum er tilkynnt um atburðinn eins fljótt og nokkur kostur er.
 9. Þegar allir aðilar hafa verið upplýstir er fáni dreginn í hálfa stöng.
 10. Áfallateymi sér til þess að aðstandendum sé send samúðarkveðja og blómvöndur. Jafnframt er boðin aðstoð skólans við útfararundirbúning og útför eftir því sem við á.

 Dauðsfall starfsmanns eða nemanda utan skólans

 1. Fengin er staðfesting á andláti og upplýsinga leitað um aðdraganda þess.
 2. Fulltrúi áfallateymis hefur samband við aðstandendur varðandi framhaldsvinnslu málsins.
 3. Starfsmönnum, og eftir atvikum nemendum, er tilkynnt strax um andlátið.
 4. Kallað er eftir aðstoð prests, sálfræðings eða annarra sérfræðinga sem talin er þörf á.
 5. Þegar allir aðilar hafa verið upplýstir er fáni dreginn í hálfa stöng.
 6. Áfallateymi sér til þess að aðstandendum sé send samúðarkveðja og blómvöndur. Jafnframt er boðin aðstoð skólans við útfararundirbúning og útför eftir því sem við á.

Stuðningur eftir áfall

 1. Venjubundið skólastarf sefar óttann og kvíðann sem fylgir áföllum. Mikilvægt er að starfsmenn skólans séu eins eðlilegir og hlýlegir og þeim er unnt. Tillitssemi og virðing felst m.a. í því að staldra ekki of lengi við áföllin heldur halda áfram lífsgöngunni þó sorgin sé til staðar.
 2. Hlúð að nemendum. Nemendum gefinn kostur á að vinna með tilfinningar sínar. Boðið upp á einstaklingsviðtöl. Nauðsynlegt getur reynst að fá utanaðkomandi aðstoð til að álag verði ekki of mikið á starfsfólk skólans, t.d. sálfræðing, prest, áfallateymi við heilsugæslustöðvar o.s.frv.
 3. Hafi nemandi eða starfsmaður látist er hins látna minnst með sameiginlegri athöfn í umsjá prests. Ritari sér um að minningabók liggi frammi sem og mynd af viðkomandi. Húsvörður flaggar á jarðarfarardag.
 4. Votta samúð. Hafa samband við fjölskyldur sem hafa orðið fyrir missi og votta samúð. Minningargreinar, kransar og blóm frá bekknum/skólanum.
 5. Haldið áfram næstu vikur og mánuði að hlúa að nemendum og starfsfólki skólans. Gefa skal gaum að áfallastreitu meðal nemenda og starfsmanna skólans. Boðið verður upp á hópviðtöl eða einstaklingsviðtöl ef þörf er á undir stjórn til þess hæfra einstaklinga. Áfallaráð metur hvort þörf sé á viðtölum.

Senda ábendingu um efni síðu