Fara í efni

Námskeið

1.png
Fjarnámshlaðborð

Áfanginn er inngangur að afbrotafræði. Farið er í sögu greinarinnar, hugtök og kenningar. Áhersla er lögð á afbrotahegðun og refsingar.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Áhættumat stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Farið er yfir meginatriði áhættumats, þ.e. áætlun, áhættumat og úrbætur. Kennd er einföld og markviss aðferð sem byggist á notkun vinnuumhverfisvísa eða gátlista.

Áfangagjald: 20.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
2.png
Fjarnámshlaðborð

Í áfanganum er farið í grunninn á bókhaldi og meginreglur tvíhliða bókhalds.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Brúkranar stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Brúkrananámskeið Vinnuverndarskólans fer alfarið fram í fjarnámi, nemendur horfa og hlusta á stutta fyrirlestra þegar þeir vilja.

Áfangagjald: 14.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Einelti og áreitni stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiði Vinnuverndarskólans um einelti og áreitni verður fjallað um hvað hægt er að gera til að draga úr líkum á einelti og áreitni á

Áfangagjald: 14.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
4.png
Fjarnámshlaðborð

Áfanginn byggir á grunnskólahæfni nemenda og er lögð áhersla á að þjálfa færni nemendans í enskri málfræði, virkri hlustun, lesskilning og tjáningu.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
3.png
Fjarnámshlaðborð

Nemendur vinna með menningu og sögu í tilteknu enskumælandi samfélagi, venjur þar og siði. Unnið með lestur og ritun texta af fjölbreyttri gerð.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
5.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Hversu vel þekkir þú Ísland? Í áfanganum er kennd landafræði Íslands ásamt því að farið er yfir aðstæður og staðhætti á helstu ferðamannastöðum landsins.

5.png
Fjarnámshlaðborð

Í þessum grunnáfanga í eðlisfræði er farið yfir hreyfingu hluta eftir beinni línu, vigra í tvívíðu rúmi, kraftalögmál Newtons, orkuvarðveislu, skriðþunga, þrýsting og ljósgeislafræði.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
6.png
Fjarnámshlaðborð

Í áfanganum er farið í gildi fjármála fyrir einstaklinginn, fyrirtækið og samfélagið. Lögð verður áhersla á fjármálalæsi sem hagnýta fræðigrein.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
16.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Í áfanganum er unnið með hugmyndir frá grunni, og farið yfir hvaða leiðir eru í boði til að hugmynd geti orðið að veruleika.

Vinnuvélanámskeið stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Grunnnámskeið vinnuvéla veitir réttindi á allar stærðir og gerðir vinnuvéla sem eru réttindaskyldar auk brúkrana sem ekki eru réttindaskyldir.

Áfangagjald: 68.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Copy of Copy of Untitled.png
Fjarnámshlaðborð

Í áfanganum verður farið í verslunarreikning (jöfnur, hlutfalla-, prósentu og vaxtarreikning, verðtryggingu og gjaldeyri) og grunnþætti tölfræði (tíðni, gröf, miðsækni og dreifingu).

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
7.png
Fjarnámshlaðborð

Þetta námskeið fjallar um heilbrigði og heilsu. Áhersla er lögð á heilsu og hin ýmsu heilsufarstengdu vandamál sem þekkjast í dag.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Hreinlæti stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Vinnuverndarskóli Íslands og AÞ-þrif hafa í sameiningu mótað námskeið um hreinlæti og sóttvarnir á vinnustöðum. Námskeiðið er alfarið kennt í fjarnámi.

Áfangagjald: 11.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
8.png
Fjarnámshlaðborð

Í áfanganum er fjallað um orku- og næringarefni líkamans. Nemendur kynna sér vel almennar ráðleggingar um mataræði og hvernig þær eru notaðar.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
9.png
Fjarnámshlaðborð

Í áfanganum er sálfræðin kynnt sem fræðigrein, upphaf hennar, eðli, saga, þróun, tengsl við aðrar fræðigreinar, helstu stefnur og grunnhugtök.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
10.png
Fjarnámshlaðborð

Viðfangsefni áfangans er íslenskt mál og bókmenntir, þar sem nemendur efla færni sína í lestri og réttritun, ásamt heimildaöflun.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
7.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Í áfanganum er farið yfir sögu ferðaþjónustu á Íslandi og á heimsvísu. Einnig eru helstu kenningar um ferðaþjónustu kynntar.

11.png
Fjarnámshlaðborð

Í áfanganum verður fjallað um sögu kvikmyndanna, helstu tímabil, strauma og stefnur, þekkta framleiðendur, leikstjóra, leikara og leikkonur.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
8.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Í áfanganum verður farið yfir helstu lög og reglugerðir og þau sett í samhengi við störf í ferðaþjónustu.

12.png
Fjarnámshlaðborð

Á námskeiðinu verður farið yfir grundvallar atriði hvað varðar líkamann og hvernig hann starfar, skipulag og efni líkamans, vefjagerðir og starfsemi þeirra.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
13.png
Fjarnámshlaðborð

Í áfanganum verður farið yfir helstu grundvallaratriði í líffæra- og lífeðlisfræði, svo sem hringrásarkerfið, öndunarkerfið, meltingarkerfið, þvagfærakerfið og æxlunarkerfið.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
9.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Í áfanganum er lögð áhersla á að skilja mismunandi menningarheima og þeirra markhópa sem heimsækja Ísland.

10.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Í áfanganum er farið yfir helstu atriði í náttúruvernd t.d. friðlýsingar, göngustígagerð og landvörslu ásamt ábyrgð fyrirtækja í umhverfismálum.

Vinnuvernd 101 stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Distance learning course in English focusing on the fundementals of occupational health and safety issues in the workplace.

Áfangagjald: 11.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
ekkirettindi.png
Vinnuverndarnámskeið

Það eru til margar gerðir lítilla lyftara og tínslutækja sem eru ekki réttindaskyldar vinnuvélar eins og hefðbundnir lyftarar. Skólinn býður upp á bóklegt námskeið um

oryggivoruhusum.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiðinu er fjallað um vinnuverndarstarf, öryggismál, áhættumat, skráningu og tilkynningu slysa í vöruhúsum o.fl.

Einelti og áreitni stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiðinu er gerð grein fyrir því hvernig hægt er að innleiða öryggismenningu á vinnustað, þ.e. breyta hugsun og hegðun starfsmanna og stjórnenda.

Áfangagjald: 14.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiðinu verður farið yfir helstu málaflokka vinnuverndarstarfs á vinnustöðum s.s. inniloft, líkamsbeitingu, hávaða, lýsingu, félagslega og andlega áhættuþætti, einelti og áreitni, vinnuslys og öryggi.

Áfangagjald: 34.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
11.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Hver eru áhrif samfélagsmiðla á okkar daglegustörf í dag og hvernig er hægt að nýta samfélagsmiðla til að gera vinnustað okkar meira spennandi.

12.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Farið er yfir kenningar um sjálfbærni áfangastaða, hvað áhrif ferðamenn hafa á samfélög bæði efnahagslega og samfélagslega

skipakrana.png
Vinnuverndarnámskeið

Vinnuverndarskóli Íslands heldur námskeið um uppbyggingu og notkun skipskrana.

14.png
Fjarnámshlaðborð

Stærðfræðigrunnur er hugsaður sem þjálfunaráfangi og er sniðinn að þörfum þeirra sem vantar upp á grunninn til að geta hafið stærðfræðinám.

Áfangagjald: 10.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
15.png
Fjarnámshlaðborð

Í áfanganum er fjallað um mismunandi tegundir og sérkenni sýkla. Fjallað er um byggingu sýkla, umhverfisþætti er móta útbreiðslu sýkla, smitleiðir og helstu smitsjúkdóma.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
14.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Í áfanganum er farið yfir helstu kerfi sem notuð eru í íslenskri ferðaþjónustu og nemendur fá þjálfun í nokkrum þeirra.

b4r02rc562d00g18mifyv96.png
Undirbúningur fyrir inntökupróf

Undirbúningsnámskeið fyrir inntökupróf í læknisfræði og sjúkraþjálfunarfræði var fyrst haldið á vordögum 2003. Kennsluefnið hefur verið unnið jafnt og þétt síðan þá, og kyrfilega meitlað

16.png
Fjarnámshlaðborð

Áfanginn fjallar um leit og notkun á fræðilegum upplýsingum, þar sem nemendur geti leitað sér að fræðilegum heimildum í leitarvélum, í bókum og í tímaritum.

Áfangagjald: 21.000 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Verkstjóranámskeið stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Farið er yfir ábyrgð og skyldur verkstjóra á vinnustað. Á námskeiðinu er farið yfir helstu málaflokka vinnuverndar.

Áfangagjald: 14.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Vinna í hæð stór stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Á fjarnámskeiði um vinnu í hæð læra nemendur um fjölda leiða til þess að koma í veg fyrir fall og reglugerðir sem að því lúta.

Lokað rými stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiði um vinnu í lokuðu rými er fjallað um mikilvægi þess að gera áhættumat áður en vinna hefst í lokuðu rými, hvaða búnað þurfi

Áfangagjald: 11.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Hættuleg efni stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiðinu er fjallað um meðferð, leiðbeiningar, merkingar, umbúðir, notkun og geymslu efna.

Áfangagjald: 11.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Vinnuslys stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Fjallað er um orsakir og tíðni vinnuslysa og helstu forvarnir, ásamt því á því hvernig má koma í veg fyrir vinnuslys.

Vinnuvernd 101 stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Námskeiðið er hugsað fyrir allt starfsfólk vinnustaða svo allir hafi breiða almenna þekkingu á vinnuvernd og öryggismálum.

Áfangagjald: 12.900 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
vinnuskoli-13-14-ara-stor.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiðinu er allir helstu málaflokkar vinnuverndarinnar teknir fyrir með sérstaka áherslu á það sem þessi hópur vinnur við.

vinnuskoli-15-17-ara-stor.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiðinu er farið yfir hvað unglingar á aldrinum 15-17 ára mega vinna við hjá vinnuskólum og eru helstu málaflokkar vinnuverndarinnar teknir fyrir með sérstaka

vinnuverndarnamskeid-fyrir-flokkstjora-i-vinnuskolum-stor.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiðinu er farið yfir hvað ungmenni á aldrinum 13-17 ára mega vinna við hjá vinnuskólum.

stjornendur-stor.png
Vinnuverndarnámskeið

Farið er yfir ábyrgð og skyldur stjórnenda varðandi það að gæta fyllsta öryggis, góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á vinnustað.

Áfangagjald: 0 kr.
Efnisgjald: 0 kr.
Skrifstofa stór.png
Vinnuverndarnámskeið

Á námskeiðinu er farið er yfir vinnuverndarstarf sem á að fara fram á öllum vinnustöðum, áhættumat á skrifstofum, líkamsbeitingu við tölvuvinnu og umhverfisþætti.

15.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Farið er yfir ferla sem hægt er að nota til að bæta vöru og þjónustu sem auka ánægju viðskiptavina.

6.png
Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar

Á námskeiðinu er yfir hvernig við þjónustum mismunandi hópa fólks og hvernig best er að tryggja góða upplifun viðskiptavina.