Hlutverk öryggistrúnaðarmanna og öryggisvarða

Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir hafa mikilvægu hlutverki að gegna innan hvers fyrirtækis. Eitt af þeirra mikilvægustu störfum er þátttaka í gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði á vinnustað sem öllum vinnustöðum ber að hafa. Öryggistrúnaðarmaður sinnir vinnuvernd í samvinnu við öryggisvörð og fylgist með því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustað séu í samræmi við vinnuverndarlög. Öryggistrúnaðarmenn eru kjörnir af starfsmönnum en öryggisverðir eru atvinnurekandinn sjálfur eða fulltrúi/fulltrúar sem hann skipar í sinn stað. 

Samkvæmt reglugerð 920/2006 ber atvinnurekendum að sjá til þess að öryggisverðir og öryggistrúnaðarmenn hljóti viðeigandi fræðslu og þjálfun meðal annars með því að sækja námskeið um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum sem gera þeim kleift að sinna hlutverki sínu. Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að fjárhagslegur ávinningur af öflugu vinuverndarstarfi er umtalsverður. Rannsókn á 300 fyrirtækjum í 16 löndum sýndi fram á að fjárfesting í vinnuvernd skilaði sér ríflega tvöfalt til baka í ábata fyrir fyrirtæki (Bräuning og Kohstall, 2012). Vandað vinnuverndarstarf skilar sér í bættu öryggi, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks, fækkun fjarvista vegna veikinda og dregur úr kostnaði vinnuveitenda. Því er til mikils að vinna.

Næsta námskeið Vinnuverndarskóla Íslands fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði verður haldið þann 27. janúar næstkomandi í fjarnámi. 

Frekari upplýsingar og skráning


Tengdar fréttir