Fara í efni

Kurs na operatora maszyn roboczych

Kurs na operatora maszyn roboczych uprawnia do rozpoczęcia szkolenia praktycznego na wszystkich typach maszyn, do których obsługi wymagane jest posiadanie uprawnień operatora, pod okiem nauczyciela posiadającego uprawnienia instruktorskie.

Struktura kursu 

Kursanci oglądają wykłady, czytają materiały dodatkowe, oglądają filmy i rozwiązują zadania. Możliwe jest oglądanie i czytanie wszystkich materiałów do nauki tak często, jak to jest konieczne. Uczestnicy kursu muszą regularnie wykonywać zadania i rozwiązywać testy, aby móc przejść do dalszej części materiałów. Kurs kończy się egzaminem w formie testu wielokrotnego wyboru, który odbywa się w sali lekcyjnej. Kurs powstał na podstawie programu nauczania opracowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

  1. Przepisy, zasady i regulaminy
  2. Zapewnienie pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz bezpieczeństwa
  3. Hałas, oświetlenie i substancje niebezpieczne
  4. Psychiczne i społeczne warunki pracy, znęcanie i molestowanie
  5. Fizyka, hydraulika, osprzęt do podnoszenia, stateczność oraz transport maszyn
  6. Elementy mechaniki, akumulatory oraz pomieszczenia do ładowania akumulatorów
  7. Wózki widłowe i urządzenia podnoszące, obsługa palet i towarów
  8. Maszyny do robót ziemnych: koparki, spychacze, ładowarki kołowe, równiarki i inne maszyny do robót ziemnych oraz zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania wykopów
  9. Żurawie: zdalne sterowanie żurawiami, liny stosowane w żurawiach, żurawie budowlane, żurawie przeładunkowe, żurawie hydrauliczne i żurawie z wysięgnikami kratowymi, suwnice pomostowe, samojezdne pompy do betonu, podnośniki koszowe  
  10. Rozściełacze do asfaltu, frezarki i walce

Vinnuverndarskólinn zachęca uczniów, aby uczyli się regularnie i kończyli jeden rozdział każdego dnia.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Udział w kursie, może wziąć osoba, która ukończyła 16 lat. Natomiast żeby uzyskać uprawnienia operatora maszyn budowlanych i drogowych uczestnik kursu musi skończyć 17 lat i posiadać prawo jazdy.

Co można zyskać?

Na zakończenie kursu uczestnicy mogą rozpocząć praktyczne szkolenie na wszystkich typach maszyn, do których obsługi wymagane jest posiadanie uprawnień operatora, pod okiem nauczyciela posiadającego uprawnienia instruktorskie. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego egzaminator z Państwowej Inspekcji Pracy odwiedza miejsce pracy kursanta i dokonuje obserwacji. Wszystkie szkolenia praktyczne oraz egzamin praktyczny odbywają się w miejscu pracy kursanta 

Długość kursu

Kurs może zająć łącznie 70 godzin. Vinnuverndarskólinn zaleca uczniom, aby codziennie kończyli jeden rozdział. 

Terminy

Kurs na operatora maszyn można rozpocząć w dowolnym momencie. Kursanci mogą uczyć się we własnym tempie, dzięki czemu kurs jest dobrze dostosowany do możliwości osób pracujących. Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami szkolenia online, kursant musi stawić się w Keilir i przystąpić do pisemnego egzaminu końcowego.  

Cena kursu i szczegółowe informacje

Kurs kosztuje 54.900 kor. W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały do nauki, dostęp do internetowego systemu nauczania, wykłady i egzamin końcowy.Większość związków zawodowych oferuje dofinansowanie kursu, podobnie, jak pracodawcy i Urząd Pracy (isl. Vinnumálastofnun).  Skorzystaj z poniższych linków, aby zapisać się na kurs. vinnuverndarskoli@keilir.net 

Oferujemy pomoc osobom, które mają trudności z nauką.

Skorzystaj z poniższych linków, aby zapisać się na kurs..

Rejestracja firmy Rejestracja indywidualna

Til baka