Fara í efni

Reynsla Geirs af gervigreind í MÁ

Geir Finnsson enskukennari og áhugamaður um notkun gervigreindar í námi og kennslu
Geir Finnsson enskukennari og áhugamaður um notkun gervigreindar í námi og kennslu

Geir Finnsson enskukennari og félagsmálafulltrúi í MÁ birti grein á  Vísi um reynslu sína af gervigreind við kennslu í MÁ. 

Nýlegar framfarir í gervigreind hafa kallað fram breytingar á ýmsum sviðum samfélagsins og eru skólar þar engin undantekning segir Geir.

Nemendamiðað kennslurými mætir gervigreind vel 

Í MÁ er vendinám í fyrirrúmi. Nemendur sjá sjálfir um upplýsingaöflun og mæta síðan í tíma til að vinna undir handleiðslu kennara. Vendinám snýst þar að auki um að gera kennslustofur nemendamiðaðar og gagnvirkar. Að mati Geirs er þessu nýstárlega umhverfi að þakka að vel hefur tekist að notfæra gervigreind í skólastarf MÁ.

Gervigreind hvetur okkur til að breytast í rétta átt

ChatGPT og QuillBot gera það að verkum að hefðbundin verkefni á borð við ritgerðir virka einfaldlega ekki lengur í þeirri mynd sem við könnumst öll við. Forritin bæta texta nemenda á svipstundu og gera verkefnin fagmannlega frá grunni. Geir telur að tilkoma þessara tækniframfara er sú hvatning sem skólasamfélagið hefur þurft á að halda til þess að þróast í takt við nútímaþarfir og kröfur. Gagnrýnin hugsun nemenda er mikilvægari en nokkru sinni fyrr.

Í greininni kemur fram að lykilatriði í því að nota gervigreind í kennslu eru opnar og hreinskiptnar umræður við nemendur.,,Það má ekki gleymast að nám snýst um nemendur og sem skjólstæðingar okkar er eðlilegt að rödd þeirra heyrist þegar við ræðum breytingar á okkar kennsluháttum." Í enskuáföngum Geirs leggur hann upp úr því að nemendur skoði kennsluáætlun og áfangalýsingu gaumgæfilega og eru stuttar vinnustofur um hvernig verkefni áfangans ættu að koma til með að líta út í ljósi tækniframfara á sviðum gervigreindar. Afraksturinn eru verkefni sem snúast meira um gagnrýna hugsun nemenda, þar sem þau bera saman eigin afurð við gervigreind og ræða muninn. Þá snúast verkefni í meira mæli um að nemendur tjái eigin skoðun og lýsi reynslu sinni. Gervigreindin er notuð til að fá aðstoð t.d. til þess að leiðrétta málfar og stafsetningu eða hjálpa nemendum að mynda ramma utan um verkefnin sín, svo fáein dæmi verði nefnd. Með verkefnamiðuðu vendinámi og nemendamiðuðum kennslustofum hefur reynst Geir auðvelt að nota gervigreind í skólastarfinu. Hann nær að fylgjast vel með vinnu nemenda og nemendur fá aukið rými til að gera tilraunir og læra að beita nýjum verkfærum skynsamlega. Geir telur sig öðlast meiri tíma til að ræða opinskátt við nemendur í vendinámi sem er verðmætt fyrir kennara á tímum sem þessum.

Gervigreindin nýtist ekki aðeins nemendum að sögn Geirs. Hann telur að mörgu leyti sé gervigreindin eins og gríðarlega vinnufús og gáfaður aðstoðarmaður. Gervigreindin svarar hvenær sem er sólarhrings. Gervigreindin býr til matskvarða, yfirfer verkefnalýsingar, les áfangalýsingu og kennsluáætlun. Gervigreindin kemur með hugmyndir sem og gagnrýni sem tryggir að kennslan uppfylli bæði kröfur yfirvalda og nútímalegar þarfir nemenda. Til að mynda er hægt að spyrja gervigreindina hvernig ætti að breyta verkefni þannig að það verði ekki úrelt á tímum gervigreindar.
Eigum við að takmarka gervigreind eða notfæra okkur hana?

Framfarir gervigreindar hafa reynst skólasamfélaginu krefjandi. Geir er sannfærður um að framtíðin sé björt því samkvæmt hans reynslu þá eru þessar nýlegu framfarir í gervigreind sá hvati sem skólasamfélagið þarf til að nám á öllum skólastigum mæti nútímaþörfum nemenda. Að mati Geirs er ekki nóg að vera meðvituð um gervigreind og finna síðan leiðir til að koma í veg fyrir að nemendur svindli með henni. ,,Við ættum að vera opin fyrir veigameiri breytingum í skólastarfi, hvort sem er með aukinni áherslu á verkefnamiðað nám, á nemendamiðaðar skólastofur, aukin samskipti við nemendur og þar fram eftir götum." Af reynslu Geirs þá er lykilatriði að höfuðáhersla verði lögð á gagnrýna hugsun nemenda til að takast á við þann nýja veruleika sem blasir við.
Greinina má sjá á Vísi