Fara í efni

Valgreinar

Hér eru birtar áfangalýsingar fyrir valgreinar MÁ haustönn 2022. Áfangalýsingarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Valáfangar eru, með fáum undantekningum, algerlega í fjarnámi. Engu að síður er gert ráð fyrir vinnustundum vegna valáfanga í stundatöflu nemenda og nemendum býðst að nýta vinnuaðstöðu á Ásbrú þær stundir. Einnig eru umsjónartímar m.a.hugsaðir  fyrir þá vinnu. Fjarnámsáfangarnir eru skipulagðir þannig að þeir spanni heila önn, en staðnámsáfangarnir eru teknir annaðhvort í fyrri lotu eða seinni lotu.

Athugið að sumir áfangar eru með forkröfur, sem þýðir að ljúka þarf ákveðnum áföngum áður en viðkomandi áfangi er valinn. Þegar staðnámsáfangar eru valdir er ekki tryggt að það passi í töflu hjá öllum. Því er gott að velja fjarnámsáfanga til vara.

Valáfangar í boði á haustönn 2022

Kvikmyndasaga (SAGA2KM05)

Fjarnám | Haust eða vorönn 

Í áfanganum verður fjallað um sögu kvikmyndanna, frá fyrstu verkum frumkvöðlanna til dagsins í dag. Fjallað verður um helstu tímabil, strauma og stefnur, þekkta framleiðendur, leikstjóra, leikara og leikkonur. Einnig verður fjallað um kvikmyndina sem áróðurstæki og sem leið til að skrá sögu okkar. Áfanganum er ætlað að efla læsi nemenda á kvikmyndir, að þeir þekki til þróunnar kvikmyndarinnar sem listforms og sem afþreyingariðnaðar og að helstu áhrifavaldar séu þeim kunnir. Áfanganum er einnig ætlað að efla gagnrýna og skapandi hugsun og almenna þekkingu á kvikmyndaiðnaðinum. 

Afbrotafræði (FÉLA2AB05)

Fjarnám | Haust eða vorönn 

Áfanginn er inngangur að afbrotafræði. Farið er í sögu greinarinnar og nokkrum helstu hugtökum og kenningum gerð skil. Áhersla er lögð á afbrotahegðun og refsingar m.a. í tengslum við lagskiptingu og menningarkima. Lögð er áhersla á að nemendur geti kafað undir yfirborðið og greint á gagnrýninn hátt þau mál sem efst eru á baugi í samfélagsumræðunni hverju sinni með tilliti til gilda og viðmiða samfélagsins en umfjöllun um afbrot og afbrotamenn endurspeglar ríkjandi siðferðisgildi í samfélaginu.

Næringarfræði (NÆRI1GR05)

Fjarnám | Haust eða vorönn

Í áfanganum er fjallað um orku- og næringarefni líkamans. Nemendur kynna sér vel almennar ráðleggingar um mataræði og hvernig þær eru notaðar. Fjallað verður um alla fæðuflokkana, næringarinnihald þeirra og ráðleggingar tengdar þeim. Nemendur læra að lesa innihaldslýsingar og næringarinnihald matvæla. 

Sálfræði grunnur (SÁLF2AA05)

Fjarnám | Haust eða vorönn 

Í áfanganum er sálfræðin kynnt sem fræðigrein, upphaf hennar, eðli, saga, þróun, tengsl við aðrar fræðigreinar, helstu stefnur og grunnhugtök. Fjallað er um starfssvið sálfræðinga og helstu undirgreinar. Fjallað er almennt um mannlegt eðli, um sjálfsmynd og um samspil hugsunar, athafna og tilfinninga. Sérstaklega er fjallað um námssálarfræði bæði á fræðilegan og hagnýtan hátt og nemendur læra um mismunandi tegundir náms, minnisaðferðir og námsörðugleika. Nemendur kynnast rannsóknaraðferðum sálfræðinnar bæði bóklega og verklega. 

Líffæra- og lífeðlisfræði 1 (LÍOL2BV05)

Fjarnám | Haust eða vorönn

Á námskeiðinu verður farið yfir grundvallar atriði hvað varðar líkamann og hvernig hann starfar. Atriði sem farið verður yfir eru: skipulag líkamans og notkun á latneskum orðum yfir áttir og skipulag líkamans, farið yfir efni líkamans, flutningur á efnum milli frumna, vefjagerðir líkamans og starfsemi þeirra.

Líffæra- og lífeðlisfræði 2 (LÍOL2IL05)

Fjarnám | Haust eða vorönn 

Í áfanganum verður farið yfir helstu grundvallaratriði í líffæra- og lífeðlisfræði. Farið verður yfir eftirfarandi líkamskerfi: - Hringrásarkerfið (samsetning blóðsins, uppbygging og starfsemi hjartans og hringrásir blóðs og vessa), - Öndunarkerfið (bygging og hlutverk öndunarfæranna, stjórn öndunar og loftskipti í lungum og vefjum), - Meltingarkerfið (bygging og hlutverk meltingarfæranna og melting orkuefnanna), - Þvagfærakerfið (bygging og hlutverk þvagfæranna, ferill þvagmyndunar og stilling þvagmagns) - Æxlunarkerfið (bygging og hlutverk æxlunarfæranna, samsetning sæðis og þroskaferill eggfrumu).

Bókfærsla (BÓKF1IB05)

Fjarnám | Haust eða vorönn 

Í áfanganum er farið í grunninn á bókhaldi og meginreglur tvíhliða bókhalds. Fjallað er um grundvallarhugtökin eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist færni í að annast almennar færslur í dagbók, hafi skilning á uppgjöri og geti sett fram efnahags- og rekstrarreikning. Nemendur fá innsýn í notkun flestra reikninga sem telja má til grunnreikninga í fjárhagsbókhaldi. Nemendum er auk þess gerð grein fyrir tilgangi bókhalds og kynnt helstu lög um bókhald og virðisaukaskatt.

Fjármálalæsi (FJÁR1FL05)

Fjarnám | Haust eða vorönn

Í áfanganum er stefnt að því að gera nemendur meðvitaða um fjármál, peninga og hlutverk þeirra í daglegu lífi. Farið er í laun og frádrátt og hvert hann fer, rekstur heimilis og bíls, notkun greiðslukorta, gengi og gjaldeyri og fleira sem snertir fjárhagslegar skuldbindingar sem nemendur gætu þurft að takast á hendur. Einnig verður farið í heimilisbókhald og mikilvægi þess að halda utan um tekjur og gjöld.

Sýklafræði (SÝKL2SS05)

Fjarnám | Haust eða vorönn 

Í áfanganum er fjallað um mismunandi tegundir og sérkenni sýkla. Fjallað er um byggingu sýkla, umhverfisþætti er móta útbreiðslu sýkla, smitleiðir og helstu smitsjúkdóma. Farið er í grundvallaratriði í sértækum og almennum vörnum líkamans gegn sýklum og fjallað um hlutverk ónæmiskerfisins. Sýklalyf fá nokkra umfjöllun. Fjallað er um smitgát og reglugerðir um smitvarnir. Nemendur munu vinna sjálfstætt fjölbreytileg verkefni í áfanganum. 

Heilbrigðisfræði (HBFR1HH05)

Fjarnám | Haust eða vorönn

Áfanginn fjallar um heilbrigði og heilsu. Áhersla verður lögð á heilsu og hin ýmsu heilsufarstengdu vandamál sem þekkjast í dag. Skilgreint verður nánar hugtakið um heilbrigði. Farið verður yfir sögulega þróun heilbrigðisfræðinnar. Sérstaklega verður farið yfir forvarnir og mikilvægi þeirra gagnvart heilsu og sjúkdómum.

Rafíþróttir (RAFÍ2SH05) | Staðnám á haustönn

Staðnám á haustönn

Nemendur læra og afla sér þekkingar á rafíþróttum og eru búnir undir hvernig hægt er að kynna og spila rafíþróttir í nærumhverfi sínu, í félagastarfsemi eða í frístundastarfi.

Nánar um valáfanga

Allir valáfangar eru 5 einingar hver og því er gert ráð fyrir 18-24 klst vinnu að baki hverrar einingu. Miðað er við að nemendur taki almennt 1-2 valáfanga á önn. Áfangarnir eru aðgengilegir í Moodle kennslukerfinu og þar er að finna námsefni, fyrirlestra, ítarefni, æfingar, verkefni og annað sem tengist vinnu áfangans. Nemendur fá sendan tölvupóst með hlekk á áfangann í upphafi annar.

Vinsamlegast athugið að nemendur þurfa á námsferli sínum að vera í samstarfi við námsráðgjafa til þess að huga að dreifingu eininga sinna á viðeigandi þrep samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla.