Handbók nemenda - Háskólabrú staðnám

Smelltu á viðeigandi yfirflokka til að nálgast nánari upplýsingar. 

Almennar upplýsingar um húsnæðismál, skólagjöld, siðareglur, þjónustu og tölvumál má nálgast í Handbók nemenda - Almennur hluti.

 • 1 Námið

  Um leið og við bjóðum þig velkominn á Háskólabrú Keilis er mikilvægt að fara yfir nokkur hagnýt atriði varðandi uppbyggingu, skipulag og þá þjónustu er skólinn veitir.  Við vonum að handbók þessi auðveldi þér fyrstu skrefin í náminu og biðjum við þig að kynna þér innhaldið vel.

  Háskólabrú Keilis er bæði kennd í staðnámi og fjarnámi. Staðnám hefst í ágúst ár hvert en fjarnám hefst annars vegar í janúar og hins vegar ágúst ár hvert. Nám á Háskólabrú getur tekið allt frá ári upp í rúmlega tvö ár, það fer allt eftir því hvaða leið nemendur velja að fara. 

  Háskólabrú er þróuð í samstarfi við Háskóla Íslands og er undirbúningur undir háskólanám. Að Háskólabrú lokinni hafa nemendur öðlast ígildi stúdentsprófs og geta sótt um í öllum deildum Háskóla Íslands og flestum háskólum, bæði hérlendis og erlendis. Kennsluhættir eru með því móti að áhersla er lögð á kennslu og þjónustu með þarfir fullorðinna nemenda í huga. 

   

 • 2 Moodle (kennslu- og samskiptaforrit)

  Öll námsgögn er að finna í kennslu- og samskiptaforritinu Moodle. Mikilvægt er að nemendur fari reglulega inn á Moodle til að fylgjast með hverjum áfanga fyrir sig. 

  Algengt er að próf hjá Keili séu tekin á tölvum í Moodle kennslukerfinu.

 • 3 Tölvusamskipti

  Brýnt er að nemendur fylgist með tölvupósti daglega, allar upplýsingar frá skólanum og milli nemenda eru sendar í tölvupósti. Allir starfsmenn og nemendur Keilis eru beðnir um að hafa í huga að um tölvusamskipti gilda almennar reglur um kurteisi.

 • 4 Námsgjöld

  Nám á Háskólabrú er sett upp samkvæmt reglum LÍN sem lánar sérstaklega fyrir námsgjöldum. Námið veitir einnig þeim sem uppfylla skilyrði LÍN rétt til framfærsluláns. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu LÍN. Upplýsingar um námsgjöld á Háskólabrú Keilis má nálgast hérna.

  Nemendur í staðnámi HBR verða að segja sig úr áfanga í síðasta lagi tíu dögum eftir að áfanginn hefst til þess að geta átt námsgjöld inni. Námsgjöld geta gilt á Háskólabrú í tvö ár frá því nemandi hóf nám. 

  Ef nemandi nær ekki lágmarkseinkunn í áfanga getur hann endurtekið hann og greiðir þá fullt verð samkvæmt gjaldskrá (gildir tvö ár frá upphafi náms). Athugið að nemandi getur ekki setið einstaka áfanga oftar en þrisvar sinnum.

 • 5 Lokanámsmat

  Lokanámsmat er mismunandi og getur verið um lokapróf (skriflegt, munnlegt eða verklegt) eða símat að ræða.

  Fyrirkomulag um lokanámsmat skal liggja fyrir í upphafi annar í námsskeiðslýsingu. Lokanámsmat í áfanga eru ýmist lokapróf með gögnum, án gagna, sambland af hvoru tveggja eða símatsáfangar þar sem lagt er mat á vinnu nemenda alla önnina. Lokapróf eru venjulegast þriggja tíma skrifleg próf og er það kennari sem tekur ákvörðun um tímalengd prófa hverju sinni. Í gagnaprófum reynir á skilning og heildaryfirsýn. Þannig þjálfa nemendur sjálfstæð vinnubrögð sem nýtast í háskólasamfélaginu og atvinnulífinu.

  Oft eru munnleg próf haldin í tungumálakennslu eða öðrum áföngum. Kennari skal í kennsluáætlun tilgreina hvernig fyrirkomulag munnlega prófsins skuli háttað. 

  Á Moodle geta nemendur fundið gömul próf undir áfanganum „Gömul próf“. Prófsýning er auglýst sérstaklega fyrir hvern áfanga.

  • 5.1 Gagnapróf og gagnalaus próf

   Próf eru ýmist gagnalaus eða með gögnum. Þegar um gagnapróf er að ræða þá mega nemendur t.d. hafa með sér skrifaðar glósur. Kennari ákveður magnið og einnig hvort hann leyfi kennslubókina eða önnur gögn. Þá ákveður kennari framkvæmd prófa og er heimilt að leggja fyrir nemendur próf án gagna. 

  • 5.2 Sjúkrapróf

   Ef nemandi kemst ekki í próf vegna veikinda þarf hann að skila vottorði með því að skrá sig í sjúkrapróf, í síðasta lagi tveimur virkum dögum fyrir settan prófdag, á heimsíðu skólans og hafa vottorðið í viðhengi.

   Skráning í sjúkra- og upptökupróf.

   Athugið að nemandi sem mætir í sjúkrapróf á ekki kost á upptökuprófi ef hann nær ekki sjúkraprófinu. 

  • 5.3 Upptökupróf

   Nemandi sem ekki nær lágmarkseinkunninni 5 á lokaprófi hefur rétt á að taka upptökupróf og greiðir fyrir það samkvæmt gjaldskrá Keilis.  Fær viðkomandi þá hæst einkunnina 5 fyrir prófið. Tímasetning upptökuprófa er auglýst sérstaklega og þarf nemandinn að skrá sig í prófið tveimur virkum dögum fyrir prófdag.

   Skráning í upptöku- og sjúkrapróf.

   Ef nemandi nær ekki upptökuprófi gefst honum kostur á að sitja áfangann aftur þegar hann verður næst kenndur við Keili.

   Nemandi sem á einungis eitt fag eftir til að útskrifast af Háskólabrú vegna falls á sjúkra- eða upptökuprófi, getur sótt um að taka svokallað þriðja próf í því fagi og greiðir fyrir samkvæmt gjaldskrá. Gildir þetta um þá áfanga sem hafa hefðbundin próf sem lokanámsmat. 

   Þeir sem hafa ekki gert upp skólagjöld sín fá ekki afhentar einkunnir fyrr en greiðsla hefur borist.

  • 5.4 Prófsýning

   Prófsýning er haldin í lok hvers prófatímabils, þar sem nemendur eiga kost á að skoða úrlausn sína með kennara. 

  • 5.5 Einkunnaskali

   • 10,0 fyrir frábæra úrlausn sem sýnir skapandi, gagnrýna hugsun og innsæi. Einkunn sem einungis er gefin fyrir úrlausn sem skarar fram úr öðrum.
   • 9,0 - 9,5 fyrir mjög góða úrlausn sem sýnir sérstakan skilning og færni.
   • 8,0 - 8,5 fyrir ágæta úrlausn, sem sýnir góða þekkingu á efnisatriðum og skilning.
   • 7,0 - 7,5 fyrir úrlausn sem sýnir greinargóða þekkingu á grundvallaratriðum.
   • 5,5 - 6,5 fyrir úrlausn sem sýnir sæmilega þekkingu á grundvallaratriðum.
   • 5,0 fyrir úrlausn sem uppfyllir skilyrði um lágmarksþekkingu á grundvallaratriðum eða ef um úrbót á fyrri úrlausn er að ræða.
   • 0 - 4,5 fyrir óviðunandi úrlausn, þ.m.t. úrlausn þar sem slíkur misskilningur eða vanþekking á grundvallaratriði kemur fram að þyki óviðundandi án tillits til vægis þess þáttar sem ábótavant er innan úrlausnar.
   • M fyrir metið.
   • S fyrir staðið án prófs.
  • 5.6 Einkunnaskil

   Kennarar hafa 10 virka daga til að skila einkunnum úr lokaprófi.

 • 6 Próftökuréttur

  Nemendur skulu hafa náð 5 í veginni meðaleinkunn verkefna og hafa virt mætingaskyldu til þess að öðlast próftökurétt í þeim áföngum sem er ekki símat.  Ef nemandi nær ekki tilskyldri lágmarkseinkunn eða mætingu þá telst hann fallinn á verkefnaeinkunn og telst því fallinn í áfanganum. Nemandi á kost á því að sitja áfangann aftur hjá Keili hvort heldur sem er í staðnámi eða fjarnámi. 

  Lágmarksmæting er 70% í hvern áfanga en 80% í heild. Ef mæting fer undir það missa nemendur próftökurétt. Þá er 80% mæting í símatsáfanga. Ef um langtímaveikindi er að ræða er nemendum bent á að tala við námsráðgjafa, en í þeim tilfellum má mæting aldrei fara undir 60%. Í alla verklega tíma í raungreinum er 100% mætingaskylda. Vottorð geta einungis gilt fyrir einn verklegan tíma í áfanga, nemendur skulu í slíkum tilfellum hafa samband við kennara.

  Ef lokanámsmat áfanga byggir á lokaprófi þá samanstendur lokaeinkunn af prófseinkunn og verkefnaeinkunn. Nemendur þurfa að ná að lágmarki 5 úr hvorum hluta fyrir sig til þess að standast áfangann.

  Ef lokanámsmat áfanga byggir á símati þá þurfa nemendur að ná að lágmarki 5 í verkefnaeinkunn til þess að standast áfangann.

 • 7 Starfsfólk

  Hægt er að nálgast upplýsingar um starfsfólk Háskólabrú Keilis hérna

  Símanúmer skrifstofu Keilis: 578 4000.