Handbók nemenda - ÍAK

Keilir haust 2020 - Birt með fyrirvara um breytingar. 

Smelltu á viðeigandi yfirflokka til að nálgast nánari upplýsingar. 
Í Skólanámskrá Keilis má finna upplýsingar um stefnu og starfshætti Keilis.

 • 1 Námið

  ÍAK einkaþjálfaranámið er 2ja anna langt nám. Markmiðið með náminu er að skapa framúrskarandi einkaþjálfara sem hafa yfirgripsmikla þekkingu á heilbrigði einstaklingsins og hæfni til að búa til einstaklingsmiðaðar þjálfunaráætlanir á sviði styrktar- og þolþjálfunar. Markmiðið er einnig að stuðla að betra samstarfi milli ÍAK einkaþjálfara, sjúkraþjálfara og íþróttaþjálfara.

  ÍAK einkaþjálfaranámið er fullt nám og er kennt í fjarnámi með staðlotum.

  • Opnir framhaldsskólaáfangar

   Opna framhaldsskólaáfanga er hægt er að sækja  hvar og hvenær sem er. Hver áfangi kostar 20.000 kr. og fer skráning fram á Innu.

   Nánari upplýsingar veitir Linda Björk Pálmadóttir, verkefnastjóri Keilis í síma 578 4000 eða á hladbord@keilir.net

  • 1.2 Vinnuhelgar

   Nemendur mæta á vinnuhelgi skv. stundaskrá. 100% skyldumæting er á vinnuhelgar frá upphafi til enda. Mæti viðkomandi 15 mín of seint í verkefnatíma telst hann ekki hafa mætt. 

  • 1.3 Úrsögn úr áfanga

   Nemendur skrá sig úr áfanga með því að fara inn á Innu og smella á flipann úrsögn úr áfanga. Skráning úr áfanga þarf að berast eigi síðar en 10 dögum eftir að áfangi hefst. Ef nemandi sinnir ekki áfanganum og skráir sig ekki út honum á tilskildum tíma birtist áfanginn sem fall á INNU. Mikilvægt er að hafa samráð við verkefnastjóra námsins og tilkynna honum úrsögnina. 

   Nemendur Íþróttaakademíu Keilis verða að segja sig úr áfanga í síðasta lagi tíu dögum eftir að áfangi hefst til þess að geta átt námsgjöld inni. Námsgjöld geta gilt í Íþróttaakademíu í tvö ár frá því að nemandi hóf nám. 

  • 1.4 Fyrirvari um breytingar

   Vakin er athygli á því að allt sem birt er s.s. varðandi skipulag og annað er birt með fyrirvara um breytingar og deildarstjóri áskilur sér rétt til að breyta dagsetningum og öðru sem birst hefur og við kemur náminu. 

  • 1.5 Verkefnavinna

   Á vinnuhelgum vinna nemendur einstaklingsverkefni í bland við para- og hópverkefni. Miklar kröfur eru gerðar til nemenda hvað varðar vinnubrögð og sjálfstæði í lausn á krossaprófum og einstaklingsverkefnum. Óheimilt er með öllu  að nýta sér hugverk annarra í ritgerðum og verkefnum, nema heimilda sé getið í samræmi við viðurkennd fræðileg vinnubrögð. Kennurum er heimilt að beita viðurlögum ef upp kemst um ritstuld, nemandi er áminntur og fær einkunnina 0 í verkefninu eða áfanganum, eftir alvarleika brotsins.

  • 1.6 Tilslakanir á skilafresti

   Hafi nemandi ekki lokið við verkefni á tilsettum skilatíma gildir sú regla að ekki er gefinn lengri tími án lækkunar einkunnar á verkefni. 

  • 1.7 Verkefnaskil nemenda

   Áfangi með lokaprófi eða lokaverkefni sem gildir 50% eða hærra

   Gefin er verkefnaeinkunn sem er vegið meðaltal allra verkefna vetrarins og þurfa nemendur að ná lágmarkseinkunninni 7,0 úr verkefnahlutanum til að öðlast próftökurétt/rétt til að skila lokaverkefni. Nemendur þurfa að ná 7,0 í lokaprófi til að standast áfangann.

   Símatsáfangi

   Lokaeinkunn áfangans er vegið meðaltal allra verkefna vetrarins og þurfa nemendur að ná lágmarkseinkunninni 7,0 til að ná áfanganum.

  • 1.8 Moodle (kennslu- og samskiptaforrit)

   Öll námsgögn og samskipti milli kennara og nemenda fara fram í kennslu- og samskiptaforritinu Moodle.  Mikilvægt er að nemendur fari reglulega inn á Moodle til að fylgjast með hverjum áfanga fyrir sig. Brýnt er að nemendur fylgist með tölvupósti daglega, allar upplýsingar frá skólanum og milli nemenda eru sendar í tölvupósti.

  • 1.9 Tölvusamskipti

   Mikil áhersla er á tölvunotkun í Keili þar sem námsgögn og samskipti fara mikið fram í gegnum tölvur. Allir starfsmenn og nemendur Keilis eru beðnir um að hafa í huga að um tölvusamskipti gilda almennar kurteisisreglur.

 • 2 Próf

  Álagi námsins er dreift yfir önnina með því að prófa þegar áfanga er lokið í stað þess að hafa ákveðna prófaviku í lok annar. Sjúkra- og upptökupróf eru haldin í kjölfarið. Ekki er gert ráð fyrir upplestrarfríi, heldur skulu nemendur nýta önnina jafnt til lærdóms og skipulagningar.

  Prófin eru ýmist skrifleg, munnleg eða verkleg.  Lengd prófa fer eftir efni og aðstæðum hverju sinni og er það kennari sem tekur ákvörðun um tímalengd prófa og með hvaða hætti hann prófar úr námsefninu. Prófafyrirkomulag skal þó liggja fyrir í upphafi annar í námsskeiðslýsingu en kennari hefur vald til að breyta prófafyrirkomulagi telji hann ríka ástæðu til.

  Í skriflegum lokaprófum í Keili er kennari til taks í gegnum síma. Þeir nemendur sem búa í 100 km fjarlægð eða meira frá prófstöðum geta óskað eftir því að taka skrifleg lokapróf í sinni heimabyggð í samráði við umsjónarmenn námsins. Kostnaður vegna þess greiðist af nemanda sjálfum.

  • 2.1 Próftökuréttur

   Nemendur skulu hafa náð 7 í veginni meðaleinkunn verkefna og hafa virt mætingaskyldu til þess að öðlast próftökurétt. Ef nemandi nær ekki tilskyldri lágmarkseinkunn þá telst hann fallinn á verkefnaeinkunn og telst því fallinn í áfanganum.

   Í alla tíma í staðlotum er 100% mætingaskylda. Mæti viðkomandi 15 mín of seint í verkefnatíma telst hann ekki hafa mætt. 

  • 2.2 Gagnapróf og gagnalaus próf

   Próf í ÍAK einkaþjálfaranum eru ýmist gagnalaus eða með gögnum. Í gagnaprófum mega nemendur hafa með sér skrifaðar glósur. Kennari ákveður magnið og einnig hvort hann leyfi kennslubókina eða önnur gögn. Þá ákveður kennari framkvæmd prófa og er heimilt að leggja fyrir nemendur próf án gagna.

  • 2.3 Prófseinkunn

   Nemendur þurfa að ná 7,0 á lokaprófum í öllum áföngum.

  • 2.4 Endurgjöf á próf

   Próf eru eign skólans. Kennari auglýsir prófsýningu 3-4 vikum eftir próf. Nemendur senda tölvupóst á viðkomandi kennara og óska útskýringa í gegnum tölvupóst eða óska þess að fá að sjá prófið. Prófsýning fer fram í Keili á skrifstofutíma. 

  • 2.5 Sjúkrapróf

   Til að nemandi eigi kost á að taka sjúkrapróf verður hann að skrá sig á heimasíðu Keilis í síðasta lagi tveimur virkum dögum fyrir prófið. Til þess að veikindi í prófi séu tekin gild þarf að skila vottorði sem er dagsett innan þriggja daga frá prófdegi. Ekki er tekið mark á vottorði sem er dagsett eftir þann tíma.

  • 2.6 Upptökupróf

   Nemandi sem ekki nær lágmarkseinkunn á misserisprófi á rétt á að fara í upptökupróf (sjá kostnað í Gjaldskrá Keilis). Tilkynni nemandi ekki veikindi í prófi og skili ekki vottorði, er hann skráður með fall í áfanganum. Nemandi getur þó óskað eftir því að fara í upptökupróf.

   Til að nemandi eigi kost á því að taka upptökupróf verður hann að skrá sig á heimasíðu Keilis í síðasta lagi tveimur virkum dögum fyrir prófið. Ef greiðsla og skráning hefur ekki verið framkvæmd á réttum tíma er ekki gert ráð fyrir nemandanum í prófið.

    Hámarks einkunn úr upptökuprófi er 7.

    

  • 2.7 Fall á upptökuprófi

   Nemandi sem fellur á upptökuprófi eða sjúkraprófi getur sótt um að taka aukaupptöku­próf í lok skólaárs (maí). Eingöngu er hægt að sækja um að taka aukaupptökupróf í einu fagi standi það í vegi fyrir útskrift nemanda. Hámarkseinkunn sem nemandi getur fengið úr áfanganum er 7,0 (sjá kostnað í gjaldskrá).

 • 3 Prófgjöld

  Hér má sjá gjaldskrá vegna prófa í ÍAK námi veturinn 2020 - 2021

  Upptökupróf * kr. 6.000
  Aukaupptökupróf kr. 18.000


  * Greiða þarf gjald vegna upptökuprófs eigi síðar en tveimur dögum fyrir prófdag 

 • 4 Starfsfólk

  Hægt er að nálgast upplýsingar um starfsfólk Íþróttaakademíu Keilis 2020 - 2021 hérna

  Starfsfólk skrifstofu og menntasviðs Keilis:

       
  Gísli Torfason Tölvudeild gisli@keilir.net
  Anna María Sigurðardóttir Menntasvið annamaria@keilir.net
  Fjóla Þórdís Jónsdóttir  Menntasvið fjola@keilir.net
  Sigrún Svafa Ólafsdóttir  Menntasvið/kennsluráðgjafi sigrunsvafa@keilir.net
       
  Þóra Kristín Snjólfsdóttir Náms- og starfsráðgjafi thora@keilir.net
  Skúli Freyr Brynjólfsson Náms- og starfsráðgjafi skuli.b@keilir.net
  Venný Sigurðardóttir Þjónustufulltrúi venny@keilir.net
  • 4 Starfsfólk

   Hægt er að nálgast upplýsingar um starfsfólk Íþróttaakademíu Keilis 2020 - 2021 hérna. Starfsfólk skrifstofu og menntasviðs Keilis:            

   Scott Gribbon

   Yfirkennari

   scott.gribbon@keilir.net

   Arnar Hafsteinsson

   Forstöðumaður

   arnar@keilir.net

   Gísli Torfason

   Tölvudeild

   gisli@keilir.net

   Anna María Sigurðardóttir

   Menntasvið

   annamaria@keilir.net

   Fjóla Þórdís Jónsdóttir 

   Menntasvið

   fjola@keilir.net

   Sigrún Svafa Ólafsdóttir 

   Menntasvið/kennsluráðgjafi

   sigrunsvafa@keilir.net

    

    

    

   Þóra Kristín Snjólfsdóttir

   Náms- og starfsráðgjafi

   thora@keilir.net

   Skúli Freyr Brynjólfsson

   Náms- og starfsráðgjafi

   skuli.b@keilir.net

   Venný Sigurðardóttir

   Þjónustufulltrúi

   venny@keilir.net