Keilir

Keilir er alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, fyrirtækja og almannasamtaka. Námið í Keili skiptist í fjögur sérhæfð meginsvið, en innan hvers sviðs er fjölbreytt námsframboð. Sviðin fjögur eru Háskólabrú, sem miðar að því að undirbúa nemendur fyrir háskólanám, Flugakademía, sem býður upp á ýmiskonar flugtengt nám, Íþróttaakademía sem veitir ÍAK þjálfararéttindi og leiðsögunám í ævintýraferðamennsku, og Stúdentsbrautir, þar sem Menntaskólinn á Ásbrú býður upp á framhaldsskólanám með áherslu á tölvuleikjagerð. Þá býður Keilir upp á opin framhaldsskólanámskeið og undirbúningsnám fyrir bæði framhalds- og háskólanám, auk þess sem nýr skóli á vegum Keilis með áherslu á vinnuverndarnámskeið hóf göngu sína í ársbyrjun 2020.
 
Leiðandi aðili í kennsluháttum og tækninýjungum
 
Keilir var stofnaður vorið 2007 og hefur aðsetur á Ásbrú í Reykjanesbæ á fyrrum varnarsvæði bandaríska hersins. Frá upphafi hefur skólinn einsett sér að byggja upp námsmannasamfélag þar sem boðið er upp á vandað nám með áherslu á nýstárlega kennsluhætti og fyrsta flokks aðstöðu. Keilir er hlutafélag og eru meðal eigenda Háskóli Íslands, Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, rannsóknarstofnanir, orku- og fjármálafyrirtæki, sveitarfélög, almenningssamtök, flugfélag og verkalýðsfélög. 
 
Keilir hefur útskrifað rétt um þrjú þúsund nemendur síðan stofnun skólans árið 2007. Skólinn er lítill og sérhæfður, með áherslu á nánd við nemendur og persónulega þjónustu. Hjá Keili er mikið lagt upp úr nútímalegum og fjölbreyttum kennsluháttum, bæði í fjarnámi og staðnámi. Einnig að nemendum sé skapað traust og gott námsumhverfi. Keilir starfar samkvæmt þjónustusamningi við Menntamála- og menningarmálaráðuneytið um kennslu á framhaldsskólastigi. [Þjónustusamningur 2014]
 
Mikið er unnið í teymisvinnu og hópverkefnum. Kennarar og aðrir starfsmenn eru áhugasamir um að nýta upplýsingatækni og tækninýjungar við kennslu sem miðar að því að gera nemendur að virkum þátttakendum í kennsluháttunum, ekki síður en náminu sjálfu.
 
Framkvæmdastjóri Keilis er Jóhann Friðrik Friðriksson
 
 • Háskólabrú

  Á Háskólabrú fer fram undirbúningsnám fyrir háskólanám. Nemendur skulu hafa lokið um 70 einingum í framhaldsskóla en ljúka að ári liðnu námi á Háskólabrú sem veitir inngöngu í háskóla. Námsskrá Háskólabrúar hefur verið sniðin að óskum deilda Háskóla Íslands. Nám á Háskólabrú er bæði hægt að taka í fjarnámi er hefst bæði á haust- og vorönn ár hvert og staðnám er hefst í ágúst ár hvert. Útskrifaðir nemendur af Háskólabrú stunda nú nám í háskólum hérlendis og erlendis. 
   
  Forstöðumaður Háskólabrúar er Berglind Kristjánsdóttir
   
 • Íþróttaakademía

  Íþróttaakademía Keilis leggur áherslu á að þróa og bjóða uppá nám á sviði heilsu- heilbrigðis- og íþróttafræða. Nú þegar er kennd við skólann ÍAK einkaþjálfun sem hefur vakið verðskuldaða athygli og nýtur mikilla vinsælda. Haustið 2013 hófst í fyrsta sinn ný námsbraut í styrktarþjálfun sem kennd verður með sama sniði og ÍAK einkaþjálfarinn. Ásamt okkar frábæru kennurum, koma nokkrir nýir kennarar að styrktarþjálfaranáminu, þar á meðal erlendir sérfræðingar, hver á sínu sviði. Haustið 2013 hófst einnig nýtt eins árs leiðsögunám í ævintýraferðamennsku hjá Íþróttaakademíu Keilis sem boðið er upp á í samstarfi við Thompson Rivers University í Kanada.
   
  Aðstaða nemenda til náms og þjálfunar er einstaklega góð í stóru fjölnota íþróttahúsi á Ásbrú. Innan heilsuskólans er m.a. unnið að nýjum námsbrautum, s.s. sjúkranuddi og fíkniráðgjöf og forvörnum.
   
  Forstöðumaður Heilsuakademíu er Elvar Smári Sævarsson
   
 • Flugakademía

  Flugakademía Íslands býður upp á fyrsta flokks einka- og atvinnuflugmannsnám í einum öflugasta flugskóla á Norðurlöndunum.

  Lögð er áhersla á nútímalega kennsluhætti og kennsluumhverfi en staðsetning skólans felur í sér einstakt tækifæri til þess að skapa frábæra aðstöðu til kennslu flugtengdra greina. 

  Forstöðumaður Flugakademíunnar er Kári Kárason
  Skólastjóri Flugakademíunnar er Davíð Brár Unnarsson
   
 • Menntaskólinn á Ásbrú

  Keilir býður upp á námsleið til stúdentsprófs með áherslu á tölvuleikjagerð frá haustinu 2019. Námið, sem fer fram í Menntaskólanum á Ásbrú, byggir á hagnýtum verkefnum með sterkum tengslum við atvinnulífið þar sem lögð er áhersla á færni til framtíðar, nútíma kennsluhætti og vinnuaðstöðu í sérklassa. Markmiðið er að bjóða upp á nám í tölvuleikjagerð sem svarar bæði ákalli atvinnulífsins eftir vel menntuðu og sérhæfðu starfsfólki og áhuga ungs fólks á menntun til starfa í skapandi greinum.

  Forstöðumaður stúdentsbrauta og skólameistari Menntaskólans á Ásbrú er Nanna Kristjana Traustadóttir
 • Vinnuverndarskóli Íslands

  Vinnuverndarskóli Íslands er nýr skóli á vegum Keilis. Skólinn býður upp á sveigjanlega og skilvirka vinnuverndarfræðslu sem lagar sig að þörfum hvers fyrirtækis fyrir sig. Leiðbeinendur búa yfir áralangri af vinnuverndarfræðslu og munu námskeiðin byggja á nýstárlegum kennsluháttum Keilis.

  Forstöðumaður Vinnuverndarskóla Íslands er Guðmundur Kjerúlf.

 • Námskeið

  Viskubrunnur er nafnið á námskeiðabanka Keilis sem samanstendur af netnámskeiðum og netfyrirlestrum sem og hefðbundnum styttri og lengri námskeiðum.

  Keilir býður einnig upp á framhaldsskólanámskeið þar sem hægt er að sækja hnitmiðaða áfanga á netinu sem miðast við Aðalnámskrá framhaldsskólanna og byggja á fyrirlestrum, æfingum og verkefnum. Áfangarnir eru einungis kenndir í fjarnámi og geta nemendur skráð sig hvenær sem þeim hentar.  Hver nemandi hefur fjóra mánuði til að ljúka hverjum áfanga fyrir sig. Heildarfjöldi vinnustunda eru 18 - 24 klst á einingu og eru áfangarnir allir fimm einingar. Áfangarnir henta vel þeim sem vilja rifja upp námsefni eða þurfa að uppfylla ákveðnar forkröfur til náms.

 • Markmið Keilis

  • Að styrkja menntun á Suðurnesjum og skapa eldri nemendum tækifæri til háskólanáms með stofnum frumgreinadeildar 
  • Að byggja upp skóla og menntasamfélag á Keflavíkurflugvelli
  • Að efla íslenskt atvinnulíf með stofnun fagskóla
  • Að byggja upp alþjóðlegt háskólanám í samstarfi við innlenda og erlenda háskóla
  • Að byggja upp alþjóðlegar rannsóknir og nýsköpunarstarf í samstafi innlendra og erlendra rannsóknarstofnana, háskóla og fyrirtækja
  Að jafnaði eru árlega mill 600 - 700 nemendur skráðir í nám hjá Keili. Keilir starfrækir bæði námsbrautir á háskólastigi og framhaldsskólastigi. Skólanum er ætlað að fylla í eyður í skólakerfinu og vera í nánum tengslum við atvinnulífið – ekki síst þau fyrirtæki sem hasla sér völl á Ásbrú.
   
 • Vendinám

  Keilir leggur áherslu á vendinám (flipped learning). Með því er átt við að hefðbundinni kennslu er snúið við þar sem fyrirlestrar og kynningar kennara eru vistuð á netinu. Nemendur geta horft og hlustað á kynningarnar eins oft og þeim sýnist og hvar sem þeim sýnist. Þá geta nemendur sent spurningar um efnið til kennara (eða annarra nemenda í hópnum) og fá svör á netinu sem öllum eru opin. Þá eru nemendur hvattir til að nota netið til að finna heppilegt kennsluefni.

  Kennslustundir í skólanum verða fyrir vikið öðruvísi. Þar vinna nemendur verkefnin, oftast saman í hóp, og kennarar aðstoða eftir þörfum við úrlausnir. Þar sem þetta form hefur verið reynt virðist lærdómurinn verða lifandi ferli sem virkjar nemendur á skemmtilegan hátt. Nám er alltaf á ábyrgð nemenda og undirbúningur fyrir verkefnatímana í skólanum er nauðsynlegur til þess að vinnan í skólanum nýtist á virkan hátt.

  Nánar um vendinám

 • Fjarnám Keilis

  Keilir hefur lagt þunga áherslu á að tileinka sér nýjustu og bestu tækni í fjarnámi. Margar af námsbrautum okkar má stunda í fjarnámi. Í megindráttum er það byggt upp á því að kennarar setja kynningar sínar og glærur á netið, tala skýringar sínar með, jafnvel bæta inn teikningum og skýringarmyndum eftir þörfum, slóðir að lifandi myndum o.s.frv. Nemendur geta borið fram spurningar sem kennari svarar reglulega. Þá geta nemendur spjallað saman um efnið á netinu. Aðgang að þessum þáttum hefur nemandinn hvenær sem honum hentar og jafn oft og hinum sýnist. Þannig má segja að með fullkominni tækni standi Keilir að mjög einstaklingsmiðuðu námi sem auðveldar mörgum að stunda nám.