Upplýsingar frá Flugakademíu Keilis vegna COVID-19

Samkomubann hefur tekið gildi á Íslandi vegna COVID-19 heimsfaraldurs frá og með miðnætti mánudagsins 16. mars næstkomandi. Samkomubannið tekur til alls skólastarfs á framhalds- og háskólastigi, en flugnám fellur þar undir og hefur því Keilir Aviation Academy-Flugskóli Íslands virkjað viðbragðsáætlun sína vegna þess.

Viðbragðsáætlun okkar lýtur að eftirfarandi atriðum:

 • Lokun á skólaaðstöðu fyrir aðgengi að bóknámi og aðstöðu – á við alla nemendur sem eru í námi.
 • Opið verður fyrir verklega kennslu í flugvél og flughermi með takmörkun, eingöngu kennari og nemandi.  Þeim ber áður en til kennslu kemur vera í sambandi við hvorn annan um stöðu heilbrigðis og hvort einhver í nánd er smitaður eða í sóttkví.
 • Algert samkomubann 100 manns eða fleiri í a.m.k. 4 vikur, eða eftir fyrirmælum yfirvalda hverju sinni.
 • Einstaklingar verða að hafa a.m.k. tveggja metra aðskilnað við aðra einstaklinga og gæta þess að fara fyrirmælum yfirvalda um þrif, tilkynningar um veikindi og hugsanleg smit.
 • Starfsfólk skólans vinnur heiman frá sér og svarar bæði síma og tölvupóstum eftir því sem þurfa þykir.
 • Nemendur og kennarar munu halda áfram kennslu í gegnum fjarkennslubúnað og verkefnavinnu. Nánari upplýsingar verða sendar á nemendur. Jafnframt verða kennslukerfin Námsnet (nemendur í Hafnarfirði) og Moodle (nemendur á Ásbrú) notuð áfram.
 • Notkun á Oxford CBT í ATPL námi, mun teljast sem hluti af kennslustundum og er þar skráður sá tími sem nemandi hefur notað það kerfi.
 • Skólinn er í sambandi við prófastjórn Samgöngustofu og við munum sameiginlega finna nýjar dagsetningar fyrir ATPL og PPL prófa Samgöngustofu, en vænta má tilkynningar frá Samgöngustofu vegna þess.

Nemendur eru hvattir til að læra heima með aðstoð, Námsnets/Moodle, Oxford CBT, rafbóka og glósum kennara. Þá eru þeir beðnir um að fylgjast vel með tölvupóstum frá skólanum þar sem komið verður á framfæri upplýsingum um fjarkennsluaðferðir og breytingar á kennsluáætlunum skólans.

Það er mikilvægt að við leggjumst öll á árarnar og komum í veg fyrir að smitið verði óyfirstíganlegt fyrir íslenskt þjóðfélag og komi í veg fyrir ónauðsynleg dauðsföll viðkvæmra aðila fyrir veirusmiti vegna óvarlegrar hegðunar okkar.

Baldvin Birgisson, skólastjóri


The Government of Iceland has announced a meeting ban due to COVID-19 pandemic, from midnight on Monday, March 16. The ban on any assembly over 100 persons and for schools, covers all activity at the Secondary and University levels. As all flight training falls under that activity, Keilir Aviation Academy-Icelandic Flight Academy has activated the last items of its COVID-19 contingency plan.

Our contingency plan addresses the following issues;

 • Total closure of all theoretical school facilities for any access to education or study – this applies to all students who are studying at the school.
 • Practical training in aircraft and simulator can be continued with the following limitations;  Student and Instructor must contact each other before with regards to a declaration to health and if there is any mandatory COVID-19 restriction on any persons around them – isolation or illness.
 • A general ban on a gathering of 100 people or more for at least 4 weeks, or as directed by the Icelandic authorities at any time.
 • Individuals must have at least two meters of separation with other persons,  and take care to follow the instructions of the authorities about washing hands, cleaning, notifications of illness to the relevant authority and possible transmission.
 • All school employees will work from their home residence and answer all matters through phone or e-mails as applicable.
 • Teachers will continue teaching students through distance learning equipment and home project works. You will get further information in the coming days. Furthermore, the learning management systems Námsnet (students in Hafnarfjordur) or Moodle (students in Asbru) will continue to be used.
 • The use of the Oxford CBT Learning Management system in ATPL studies will be considered as part of the lessons and the time spent on that system is recorded.
 • The school is in contact with the ICETRA - Icelandic Transport Administration's examination board with regards to ATPL and PPL test, and we will jointly find new dates for the exam dates, but further announcements from the ICETRA  can be expected in coming days.

We would like to encourage you to continue learning at home with the help of the Learning Management system Námsnet / Moodle, Oxford CBT, ebooks and instructor notes. I also would like to ask you to keep a close eye on our emails, as we will provide you with information about distance learning methods and changes to the school's teaching programs.

It is important that we all work together and prevent the COVID-19 infection from becoming unsustainable for Icelandic society and prevent unnecessary deaths of vulnerable persons subject to viral infections, due to our careless behavior

Mr. Baldvin Birgisson
Head of Training