Verðskrá Keilis

Allar upphæðir eru endurskoðaðar árlega miðað við þróun vísitalna og annarra þátta sem hafa áhrif á rekstur skólans. Tölur og dagsetningar settar fram með fyrirvara um villur.

Reglur um námsgjöld 2020 - 2021

 1. Staðfestingargjald er innheimt strax að lokinni samþykkt í nám. 
 2. Staðfestingargjald er óafturkræft, hætti nemandi við að hefja nám hjá Keili. Annars dregst það frá skólagjöldum fyrstu annar.
 3. Skóla- og efnisgjöld eru innheimt fyrir hverja önn sérstaklega eða heila námsleið, allt eftir eðli námsskipulags. Gjöldin skulu vera að fullu greidd áður en nám hefst á viðkomandi önn eða námsleið.
 4. Nemandi sem ekki hefur greitt gjöld sín þegar önn hefst fær ekki að hefja nám á viðkomandi önn eða námsleið og aðgangi hans að net- og kennslukerfum Keilis er lokað.
 5. Skóla- og efnisgjöld eru óendurkræf, hafi nemandi hafið námið. Vegna sérstakra persónulegra aðstæðna getur nemandi óskað eftir að taka hlé á námi þar til viðkomandi námslína hefst aftur og getur þá átt skóla- og efnisgjöld inni í allt að eitt og hálft ár. Sjá nánar hjá þeirri deild sem um ræðir.
 6. Reikningar fyrir skólagjöldum eru ekki sendir með gíróseðli heldur sendir í heimabanka og má finna afrit af reikningi undir "rafræn skjöl"

Námsgjöld í skólum Keilis

Hægt er að nálgast upplýsingar um náms- og skólagjöld einstakra námsbrauta og skóla Keilis hér að neðan:

Gjaldskrá vegna vottorða, prófa o.fl.

Staðfest vottorð

 • Afrit af einkunnablaði: 1.000 kr.
 • Brautskráningarskírteini á ensku: 6.000 kr.
 • Áfangavottorð: 1.000 kr.
 • Staðfesting á skólavist: 1.000 kr.
 • Námskeiðslýsingar pr. bls.: 1.000 kr. (hámark 1.750 kr.)
 • Útskriftarskírteini í ábyrgðarpósti (ekki í boði að senda í venjulegum pósti) 3.000 kr.

Annað

 • Aðgangs og prentlykill: 3.500 kr. (250 blöð innifalin)
 • Prentkvóti: 10 kr. pr. blaðið 

Próftökugjald

 • Upptökupróf: 6.000 kr. fyrir hvert próf. Athugið að greiða þarf fyrir próf tveimur virkum dögum fyrir prófdag í afgreiðslu Keilis eða með millifærslu á reikning Keilis.
 • Þriðja prófið í ÍAK og Háskólabrú: 22.500 kr.

Velji nemendur að taka próf annars staðar en í Keili geta þeir tekið próf hjá símenntunarmiðstöðvum eða hjá viðurkenndum menntastofnunum. Nemendur þurfa að greiða þann kostnað sem til fellur vegna þessa sjálfir, Keilir er ekki milligönguaðili varðandi greiðslur. 

Greiðsluupplýsingar

 • Fyrir upptökupróf 6.000 kr.
  Reikningsnúmer: 0326-26-31
  kt. 500507-0550
 • Fyrir upptökupróf við Flugakademíu Íslands kr.6.000
  Reikningsnúmer: 0121-26-2323
  kt. 671108-0190
Vinsamlegast sendið kvittun á netfangið: innheimtudeild@keilir.net