Skólanámskrá Keilis

Skv. 22. gr. laga nr. 80/1996 um framhaldsskóla er hverjum skóla skylt að gefa út skólanámskrá og uppfæra hana reglulega. Skólanámskrá Keilis er að finna á heimasíðu Keilis, en ekki sem PDF skjal. Námskráin skiptist í tvo hluta: Almennan hluta sem hér fer á eftir um stefnu og starfshætti Keilis. Hinn hlutinn snýst um brautarskipulag og áfangalýsingar. Seinni hlutinn hefur nú þegar verið birtur á heimasíðu Keilis undir námskeiðs- og brautarlýsingar í hverri deild fyrir sig á heimasíðu Keilis. Uppfært í febrúar 2019.

Einnig er hægt að sjá nákvæmar innihaldslýsingar á samþykktum brautum ásamt lykilhæfni á vef Menntamálastofnunar:

 • Um Keili

  Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, var stofnaður vorið 2007. Hlutverk Keilis er að byggja upp menntasamfélag í gömlu herstöðinni á Keflavíkurflugvelli og leiða saman fyrirtæki, skóla, þekkingu og fjármagn, hvoru tveggja til nýsköpunar og útrásar í íslenskum menntamálum. 

  Keilir er hlutafélag í eigu ýmissa stofnana og fyrirtækja. Helstu hluthafar Keilis eru Háskóli Íslands, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, HS orka, Orkuveita Reykjavíkur og Bláa lónið ásamt fjölda annarra minni hluthafa. 

  Keilir býður upp á nám á framhaldsskólastigi og á háskólastigi

  Nám á framhaldsskólastigi er stúdentsbraut í tölvuleikjagerð, Háskólabrú sem er aðfaranám að háskóla, einkaþjálfun, styrktarþjálfun, flugnám og fótaaðgerðafræði. Stúdenstbrautin er kennd í staðnámi, Háskólabrú er kennd bæði í staðnámi og í fjarnámi með reglulegum staðlotum, ÍAK einka- og styrktarþjálfun er eingöngu kennd í fjarnámi með reglulegum staðlotum. Einnig hefur Íþróttaakademían nýlega farið af stað með námsbraut í einkaþjálfun á enskri tungu sem ber heitið Nordic Personal Trainer Certificate (NPTC). Um er að ræða nám sem er kennt alfarið í fjarnámi. ÍAK einkaþjálfunar námið hefur hlotið evrópska gæðavottun frá stofnunni Europe Active(EA) en slík vottun er mikils virði og ein besta viðurkenning sem einkaþjálfaranám getur hlotið í Evrópu. Á háskólastigi er kennd námsbraut ævintýraleiðsagnar á vegum Thompson River University

  Keilir tók í notkun nýtt kennsluhúsnæði haustið 2010. Um er að ræða 5.500 fermetra byggingu er áður hýsti menntaskóla Varnarliðsins. Er þar kappkostað að hafa aðbúnað sem bestan. Kennslustofur eru þannig ólíkar að stærð, gerð og búnaði. Félagsleg aðstaða og þjónusta öll á að vera til fyrirmyndar – bæði fyrir kennara og nemendur. Þá leigir Keilir flugskýli við flugbrautirnar undir flugvélar sínar. Ennfremur ræður Keilir yfir glæsilegri skrifstofuaðstöðu fyrir undirbúning verklegs flugs við flugbrautir. Nemendur hafa einkar gott rými til vinnu.

 • Kennsluhættir

  Keilir hefur á síðustu árum umbreytt kennsluháttum sínum frá hefðbundnum kennsluháttum yfir í vendinám (e. flipped learning). Með því er átt við að hefðbundinni kennslu er snúið við. Fyrirlestrar og kynningar kennara eru vistaðar á netinu. Nemendur geta horft/hlustað á kynningarnar eins oft og þeir vilja og þurfa. Umræðusvæði nemenda og kennara eru aðgengileg á kennslusvæði hvers hóps þar sem allir í hópnum geta fylgst með umræðum og eða tekið þátt í þeim. Þá eru nemendur hvattir til að viða að sér þekkingu og upplýsinga á netinu.

  Kennslustundir eru tími til vinnu og samstarfs. Þar vinna nemendur verkefnin, oft saman í hóp, og kennarar aðstoða við úrlausnir eftir þörfum. Lærdómurinn verður lifandi ferli sem virkjar nemendur á skemmtilegan hátt. Keilir er með sína reynslu og þekkingu í fararbroddi íslenskra menntastofnana á sviðið vendinám. Mikil áhersla er lögð á tölvunotkun og upplýsingatækni í skólanum og nota nemendur eigin fartölvur og hafa aðgang að þráðlausu neti skólans. Í öllum áföngum er notast við kennslukerfið Moodle.

 • Grunngildi

  Grunngildi Keilis eru samstarf, virðing, framsækni og þjónusta.

  • Samstarf
   Keilir nýtir þekkingu einstaklingsins. Við komumst að sameiginlegri niðurstöðu, við erum samheldin og komum fram við aðra af heilindum. Keilir hefur bjartsýni, gleði og jákvæðni að leiðarljósi í öllum samskiptum sínum innan sem utan fyrirtækisins.

  • Virðing
   Allt starf Keilis einkennist af gagnkvæmri virðingu, umhyggju, umburðarlyndi og jafnrétti. Hverjum og einum er mætt þar sem hann er staddur.

  • Framsækni
   Með framsæknum huga og athöfnum mótum við framtíðina og sækjum alltaf áfram. Keilir er framsækinn skóli sem er fljótur til nýjunga, leitar tækifæra og býður nemendum nýjar lausnir.

  • Þjónusta
   Keilir leggur alltaf upp með að veita góða og persónubundna þjónustu og hefur frá stofnun haft hátt þjónustustig að leiðarljósi.
 • Framtíðarsýn

  Keilir býður upp á fjölbreytt nám í hæsta gæðaflokki fyrir breiðan hóp nemenda og hefur skýr gæðaviðmið. Skólinn er í góðum tengslum við nærsamfélagið, aðliggjandi skólastig og atvinnulífið og sinnir með þeim hætti breytilegum þörfum margra. Eitt af gildum Keilis er framsækni og framtíðarsýn skólans er að sækja ávallt fram, fylgjast vel með nýjum kennsluháttum, tækninýjungum og bjóða upp á besta búnað sem völ er á hverju sinni með það að markmiði að skila vel menntuðu fólki út í atvinnulíf og framhaldsnám. Jafnframt skal lögð áhersla á skólaþróun og fagmennsku kennara.

 • Meginmarkmið

  Meginmarkmið Keilis eru:

  • Að veita ávallt framúrskarandi þjónustu
  • Að skila vel menntuðu fólki út í atvinnulífið og í framhaldsnám
  • Að styrkja menntun á Suðurnesjum
  • Að skapa eldri nemendum tækifæri til háskólanáms með aðfaranámi
  • Að byggja upp öfluga skóla og menntasamfélag á Ásbrú
 • Skipurit

 • Stjórn og stefna

  Í stjórn Keilis sitja sjö manns, tilnefndir af hluthöfum, og sjö til vara. Keili er skipt í nokkra deildir eða skóla. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra. Hann ræður forstöðumenn yfir einstökum deildum/skólum. Forstöðumenn skóla hafa umsjón með skipulagi, starfi og faglegu starfi innan hvers skóla, þ.m.t. mannaráðningum. Forstöðumenn eru yfir Háskólabrú, Flugakademíu, Heilsuskóla, Menntasviði sem og rekstrarsviði en undir það fellur fjármálastjórn, markaðsmál og skrifstofustjórn.

  Framkvæmdastjóri og forstöðumenn deilda sitja vikulega fundi framkvæmdastjórnar.

  Stjórn Keilis 2019 - 2020 er skipuð eftirfarandi einstaklingum:

  • Stjórnarformaður: Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæar
  • Varaformaður: Halldór Jónsson, sviðsstjóri vísindasviðs Háskóla Íslands
  • Sæunn Stefánsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu rektors Háskóla Íslands
  • Sigurbjörg Róbertsdóttir, fyrir Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar
  • Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku
  • Einar Jón Pálsson, fulltrúi Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum
  • Elín Smáradóttir, fyrir Orkuveitu Reykjavíkur

  Varamenn:

  • Brynhildur Davíðsdóttir, dósent í Umhverfis- og auðlindafræðum við Háskóla Íslands
  • Eysteinn Eyjólfsson, Kaupfélag Suðurnesja
  • Kolbrún Magnúsdóttir, Bláa lónið
  • Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Samband Sveitarfélaga á Suðurnesjum
  • Hjálmtýr Hafsteinsson, dósent við Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands
  • Guðbjörg Kristmundsdóttir, Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis
  • Stefán Ólafsson, Starfsmannafélag Suðurnesja

  Framkvæmdastjóri og forstöðumenn eru eftirfarandi

  • Jóhann Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri
  • Anna María Sigurðardóttir, forstöðumaður Menntasviðs
  • Arnbjörn Ólafsson, forstöðumaður Markaðssviðs
  • Arnar Hafsteinsson, forstöðumaður Heilsuskóla
  • Ásta Gunnarsdóttir, forstöðumaður rekstrarsviðs
  • Berglind Kristjánsdóttir, forstöðumaður Háskólabrúar
  • Rúnar Árnason, forstöðumaður Flugakademíu 
  • Nanna Kristjana Traustadóttir forstöðumaður/skólameistari Menntaskólans á Ásbrú
 • Starfsmannastefna

  Helstu efnisþættir í starfsmannastefnu Keilis eru eftirfarandi:

  1. Keilir vill vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem starfsfólki líður vel og því eru búin góð skilyrði til að sinna störfum sínum.
  2. Keilir vill auðvelda starfsmönnum að samræma fjölskylduábyrgð og starf.
  3. Keilir leggur áherslu á að starfsmenn eigi kost á fræðslu og endurmenntun sem eykur þekkingu þeirra í starfi.
  4. Keilir stuðlar að heilsusamlegu líferni starfsmanna.
  5. Keilir leggur áherslu á góðan starfsanda á vinnustað. Til að stuðla að því er mikilvægt að jafnrétti sé haft í heiðri, að fólk sýni hvert öðru vinsemd, umburðarlyndi og traust og að öll boðskipti innan fyrirtækisins séu jákvæð, greið og góð.
  6. Keilir væntir þess að starfsmenn vinni verk sín af fagmennsku, kostgæfni og heilindum.
  7. Keilir vill taka vel á móti nýjum starfsmönnum og stuðla að því að þeir samlagist fljótt þeim starfsmönnum sem fyrir eru.
  8. Starfsmenn Keilis eru árlega boðaðir í starfsmannaviðtal, þar sem m.a. er rætt um árangur þeirra og frammistöðu.
  9. Keilir væntir þess að starfsmenn hafi umhverfissjónarmið að leiðarljósi.
  • Fjölskylduvæn stefna

   Keilir leitast við að skapa jákvæða fjölskyldustefnu með því hlúa vel að fjölskyldunni og skapa henni þroskavænleg skilyrði.

   • Keilir leitast við að jafnvægi ríki milli fjölskyldulífs og atvinnu með því að gefa starfmönnum kost á sveigjanlegum vinnutíma eða annarri hagræðingu á vinnutíma þar sem því verður við komið.
   • Keilir leitast við að taka tillit til breytinga á persónulegum högum starfsfólks.
   • Keilir styður við fjölskylduvænar skemmtanir á vegum starfsmannafélagsins.

   Fjölskyldustefna er liður í því að auka starfsánægju starfsmanna. Aukin ánægja starfsfólks skilar sér í betri starfsanda og árangursríkara starfi. Áhersla er lögð á að bæði konur og karlar geti samræmt fjölskylduábyrgð og starf sitt hjá Keili.

   Keilir hefur hlotið viðurkenningu sem fjölskylduvænt fyrirtæki í Reykjanesbæ. Verðlaunin voru afhent á Degi um málefni fjölskyldunnar sem haldinn var í Íþróttaakademíunni í Reykjanesbæ laugardaginn 27. febrúar 2010.

  • Fræðsla og símenntun

   Keilir stuðlar að því að ráðið sé starfsfólk með fjölbreytta menntun og reynslu.

   Markmið Keilis er að rækta sem best þann mannauð sem í starfsmönnum felst. Nauðsynlegt er að starfsfólk hafi kost á að sækja nám, námskeið og ráðstefnur til að efla tengsl sín við innlenda og erlenda starfsfélaga. Námskeið og ráðstefnur sem starfsmenn sækja skulu nýtast skólanum. Það er jafnt á ábyrgð starfsmanna og stjórnenda að tryggja að endur- og símenntun sé sinnt sem skyldi. Starfsmenn sem sækja ráðstefnur og námskeið á vegum skólans skulu miðla þekkingu sinni til annarra starfsmanna eftir því sem kostur er. Umsjón með símenntun starfsmanna er í höndum hvers forstöðumanns í samráði við framkvæmdastjóra. Keilir tekur þátt í endurmenntun með beinum fjárframlögum upp að vissri upphæð og/eða með því að veita starfsfólki sveigjanlegan vinnutíma meðan á námi stendur. 

   Starfsfólk er einnig hvatt til þess að sækja um styrki til náms hjá viðkomandi stéttarfélagi.

  • Hreyfing

   Keilir leitast við að styðja starfsfólk sitt og hvetja til hreyfingar og útivistar. Við lítum svo á að ástundun heilbrigðs lífsstíls og lífshátta sé sjálfsagður og eðlilegur þáttur í starfseminni. Þetta er m.a. gert með skipulögðum viðburðum, hádegislokun og öðru.

  • Framkoma og samskipti á vinnustað

   Starfsmenn skulu fylgja fyrirmælum yfirmanna og þeim reglum og leiðbeiningum sem eru í gildi. Þeir skulu sýna frumkvæði, hollustu, heiðarleika, trúmennsku og vandvirkni í starfi. Mjög mikilvægt er að starfsfólk gæti þagmælsku og sýni trúnað gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

   Góður starfsandi eykur starfsgleði og árangur starfsmanna og gerir Keilir að eftirsóknarverðum vinnustað. Því er lagt mikið upp úr góðum starfsanda. Starfsmenn skulu vera reiðubúnir að vinna saman að sameiginlegum markmiðum og létta undir og aðstoða hvern annan ef þess gerist þörf.

   Atferli eins og einelti eða ótilhlýðileg háttsemi er alvarlegt brot og skal meðhöndlast í samræmi við Reglugerð um aðgerðir gegn einelti á vinnustað gr. 1000/2004.

   Starfsmönnum ber að viðhafa vandvirkni, varúð og góða siði í öllum samskiptum, beinum, rafrænum eða öðrum.

  • Jafnrétti kynjanna

   Gæta skal fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla og að hver starfsmaður verði metinn á eigin forsendum. Kynbundin mismunun er óheimil í hvaða formi sem hún birtist. Stuðla skal að jafnri stöðu kvenna og karla innan Keilis og jöfnum tækifærum einstaklinga á sem flestum sviðum óháð kynferði.

   Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað. Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf.

   Laus störf skulu standa opin jafnt konum sem körlum og tryggt skal að konur og karlar njóti sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar.

  • Upplýsingar og boðmiðlun

   Stuðla ber að skýrum boðleiðum og virku flæði upplýsinga milli yfirmanna og annarra starfsmanna með því að halda reglulega starfsmannafundi.

   Veikindi ber að tilkynna þeim sem starfa við símsvörun og ber þeim svo að senda tilkynningu út á viðeigandi forstöðumann.

  • Umhverfið

   Keilir hefur umhverfissjónarmið og verndun náttúrunnar að leiðarljósi í daglegum athöfnum þar sem leitast er við að hafa umgengni til fyrirmyndar í húsakynnum skólans og á lóð hans. Starfsfólki ber að taka tillit til umhverfissjónarmiða við innkaup, notkun pappírs og nota sem minnst af skaðlegum efnum og sem mest af endurnýtanlegum. Allt rusl skal flokkað og sett í þar til gerð ílát.

  • Starfsmannasamtöl

   Starfsmenn Keilis eru árlega boðaðir í starfsmannasamtöl, þar sem m.a. er rætt um árangur þeirra og frammistöðu. Um leið gefst starfsmönnum kostur á að koma sjónarmiðum sínum og óskum á framfæri.

  • Móttaka nýrra starfsmanna

   Keilir leggur mikla áherslu á að tekið sé vel á móti nýjum starfsmönnum. Nýir starfsmenn skulu fræddir um bæði almenna starfsemi skólans og þann hluta starfseminnar sem lýtur sérstaklega að starfssviði þeirra. Næsti yfirmaður ber ábyrgð á að tekið sé á móti nýjum starfsmanni og hefur umsjón með þjálfun hans, kynningu á honum fyrir öðru samstarfsfólki, tengiliðum og tryggir jafnframt að vinnuaðstaða hans sé tilbúin þegar hann hefur störf. Starfsmaður Keilis er ýmist launþegi eða verktaki og gilda sömu viðmið um báða aðila.

 • Siðareglur

  Keilir er samfélag nemenda, kennara og annars starfsfólks. Í slíku samfélagi ber öllum skylda til að taka siðferðislega ábyrgð á störfum sínum. Hverjum og einum ber að sýna virðingu, heiðarleika, sanngirni og jafnrétti í hegðun sinni, námi og störfum. 

  Siðareglur Keilis eru eftirfarandi:

  • Við stöndum vörð um heiður Keilis og aðhöfumst ekki neitt það sem kynni að vera til þess fallið að rýra álit samfélagsins á skólanum.
  • Við gætum þess að fara vel með fjármuni og aðrar eignir skólans.
  • Við sýnum hvert öðru virðingu í öllum samskiptum og komum fram hvert við annað af tillitssemi. Hvort sem um er að ræða rafræn samskipti eða hefðbundin samskipti.
  • Við gætum þess að mismuna ekki hvert öðru, til dæmis vegna kyns, kynþáttar, kynhneigðar, aldurs, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða eða skoðana.
  • Við leggjum ekki aðra í einelti og tilkynnum skólayfirvöldum ef við verðum vitni að einhvers konar einelti eða mismunun.
  • Við vinnum saman af heilindum og látum ekki persónuleg tengsl og hagsmuni hafa áhrif á samvinnu.
  • Við setjum ekki fram verk annarra sem okkar eigin. Þegar við nýtum okkur verk annarra getum við ávallt heimilda.
  • Við þiggjum ekki hjálp meðan á prófi stendur, hvort sem prófið er tekið í skólanum eða heima.
  • Við erum virkir þátttakendur í starfi og þróun skólans og lítum á það sem skyldu okkar að miðla upplýsingum sem geta orðið til þess að bæta starf skólans.
  • Við skilum ekki verkefnavinnu úr einum áfanga sem við höfum áður skilað í öðrum áfanga  – án heimildar kennara í báðum áföngum.
  • Við vinnum ekki verkefni saman ef um einstaklingsverkefni er að ræða.

  Framkvæmdastjóri Keilis skipar einn nemanda og tvo starfsmenn í siðanefnd en okkur ber öllum að vera vakandi fyrir því að halda siðareglur skólans. Ef við verðum vör við að reglurnar hafi verið brotnar látum við námsráðgjafa vita sem kallar saman siðanefnd.

 • Eineltisáætlun

  Fram kemur í siðareglum Keilis að nemendur og starfsfólk skuli koma fram hvert við annað af kurteisi og virðingu í öllum samskiptum. Einelti er ekki liðið við skólann. Ef upp kemur grunur um einelti innan skólans er tekið á þeim málum og þau sett í ákveðið ferli.

  • Markmið eineltisáætlunar

   • Að til sé ákveðið ferli sem allir geta gengið að ef grunur leikur á einelti í skólanum.
   • Að stuðla að jákvæðum samskiptum milli nemenda og starfsfólks.
  • Skilgreining á einelti

   Einelti er neikvætt og illgirnislegt atferli sem felur í sér endurtekið áreiti og/eða ofbeldi, líkamlegt eða andlegt. Eineltinu er stýrt af einstaklingi eða hópi, beinist að öðrum og stendur yfir í nokkurn tíma. Slík samskipti einkennast af ákveðnu ójafnvægi aflsmuna eða annars valds. Einelti getur birst á mismunandi hátt, m.a.:

   • sem stríðni,
   • sem hótanir,
   • sem útilokun,
   • í formi líkamlegs ofbeldis, 

   eða sem annað niðurlægjandi áreiti s.s.:

   • Niðurlæging eða auðmýking, t.d. vegna aldurs, kynferðis, kynhneigðar eða þjóðernis.
   • Niðurlægjandi eða lítilsvirðandi texti eða myndir í tölvupósti, sms eða öðrum samfélagsmiðli.
   • Fjandskap eða þögn þegar spurt er eða fitjað upp á samtali.
   • Óþægileg stríðni eða tilraun til fyndni á kostnað annarra.
   • Rógi eða meiðandi sögusögnum er komið af stað.
   • Útilokun frá félagslegum samskiptum.
   • Særandi athugasemdir. 

   Ekki er um tæmandi yfirlit að ræða!

  • Að þekkja einelti

   Sá einstaklingur sem verður fyrir einelti eða ofbeldi segir oft ekki frá því heldur skammast sín og kennir sjálfum sér jafnvel um. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni eineltis, en þau geta m.a verið þannig að einstaklingur:

   • Lýsir andúð á skólanum.
   • Hættir að sinna náminu, einkunnir lækka.
   • Missir sjálfstraustið.
   • Einangrast félagslega.
   • Virðist óhamingjusamur, niðurdreginn, þunglyndur eða í andlegu ójafnvægi.
   • Þjáist af svefntruflunum.
   • Hefur þreytutilfinningu eða sýnir sljóleika.
   • Neitar að segja frá hvað amar að.
   • Sýnir miklar skapsveiflur, verður árásargjarn og erfiður viðureignar.
   • Kvartar undan vanlíðan á morgnana. 

   Ef upp kemur einelti eða annað ofbeldi í skólanum ber að tilkynna það til siðanefndar skólans, sem vinnur að lausn málsins með viðbragðsáætlun til hliðsjónar. Í siðanefnd eru Skúli Freyr Brynjólfsson náms- og starfsráðgjafi og Fjóla Þórdís Jónsdóttir, verkefnastjóri á kennslusviði og fulltrúi nemenda í Keili.

  • Viðbragðsáætlun

   1. Siðanefnd kölluð saman.
   2. Málið er kannað, m.a. með viðtölum við þá aðila sem eiga hlut að máli.
   3. Siðanefnd kemur með tillögur að lausn málsins innan viku frá því að það kemst upp. Leggi nefndin til að viðurlögum verði beitt kemur það þeim skilaboðum áleiðis til deildarstjóra eða næsta yfirmanns ef deildarstjóri er viðriðinn málið.
   4. Kannað verður eftir mánuð hvort málið sé leyst og eineltinu hefur linnt. Ef svo er ekki ber teyminu að leita aðstoðar aðila utan skólans við lausn málsins.

 • Jafnréttisáætlun

  Við Keili skal ríkja jafnrétti og gagnkvæm virðing meðal starfsfólks og nemenda og skulu allir njóta sanngirni og jafnra tækifæra. Í jafnréttisáætlun þessari skal tryggt að starfsmönnun sé ekki mismunað vegna kyns, aldurs, þjóðernis, kynþáttar, fötlunar eða kynhneigðar og koma í veg fyrir mismunun eða áreiti á grundvelli þessa eða annarra óviðkomandi þátta. Áætlunin á að stuðla að því að allir innan Keilis séu virtir og metnir að verðleikum og á eigin forsendum og að hæfileikar og mannauður verði sem best nýttur. 

  Ábyrgð og framkvæmd

  Allir stjórnendur skólans eru ábyrgir fyrir framgangi jafnréttismála og framkvæmd og eftirfylgni jafnréttisáætlunar. Sérstök jafnréttisnefnd fylgist með framgangi jafnréttisáætlunar og skal í febrúar ár hvert taka út og birta skýrslu um stöðu jafnréttismála innan skólans og áætlaðar aðgerðir. Jafnréttisnefnd er kjörin af framkvæmdastjórn og skulu þar sitja þrír aðilar, tveir fulltrúar starfsfólks og einn fulltrúi nemenda. Nemandinn kemur að þeim þáttum er varða nemendur.

  Áætlun um aðgerðir til að framfylgja jafnréttisstefnu

  • 1. Launajafnrétti

   Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu og jafn verðmæt störf.

   Markmið

   Að konur og karlar fái sömu laun fyrir sambærileg störf. 

   Aðgerðir

   Launaviðtöl og greining á launum í kjölfarið með það að markmiði að greina hvort um kynbundinn launamun sé að ræða. Sé um kynbundinn launamun að ræða sem ekki verður skýrður með öðru en kynferði eða öðrum óviðkomandi þáttum, skal leiðrétta þann mun svo fljótt sem auðið er.

  • 2. Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun

   Hvetja skal konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf og tryggt skal að konur og karlar njóti sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar.

   Markmið

   Að stuðla að jafnrétti við mannaráðningar og að öll starfsþjálfun, sí- og endurmenntun verði aðgengileg báðum kynjum.

   Aðgerðir

   Á hverju ári skal tekin saman og birt tölfræði yfir kynjasamsetningu starfsfólks. Ef um ójafnt hlutfall er að ræða skal taka tillit til þess við ráðningar. Skrá skal og safna með skipulegum hætti upplýsingum um endurmenntun starfsfólks með það að leiðarljósi að hvetja til jafnréttis og tryggja að mismunun eigi sér ekki stað.

  • 3. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

   Keilir leggur áherslu á að vera fjölskylduvænn vinnustaður. Í starfsmannastefnu Keilis segir að fyrirtækið leitist við að skapa jákvæða fjölskyldustefnu með því að hlúa vel að fjölskyldunni og skapa henni þroskavænleg skilyrði. Að jafnvægi ríki milli fjölskyldulífs og atvinnu og bæði kyn eru hvött til þess að axla fjölskylduábyrgð. 

   Markmið

   Að starfsfólk finni fyrir jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

   Aðgerðir

   Að bjóða tímabundið upp á sveigjanlegan vinnutíma eða aðra hagræðingu til að mæta þörfum starfsfólks. Þessu er framfylgt með því að upplýsa starfsfólk um fjölskylduvæna stefnu Keilis og skyldur þeirra gagnvart fyrirtækinu í því samhengi. Ennfremur skulu þættir er varða jafnvægi ræddir í árlegu starfsmannasamtali og spurt er um jafnvægi á milli vinnu og einkalífs í ánægjukönnun starfsfólks sem gæðaráð sendir út í október annað hvert ár. Jafnréttisnefnd fær upplýsingar um niðurstöður og setur þær í árlega skýrslu sem hún skilar og kemur jafnframt með tillögur að úrbótum ef þörf er á í skýrslu.

   Tengill að fjölskyldustefnu Keilis: http://www.keilir.net/is/keilir/um-keili/starsfmannastefna 

  • 4. Kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni

   Starfsmenn og nemendur skulu koma fram hver við annan af virðingu og í samræmi við siðareglur Keilis. Hvers konar einelti, kynbundin eða kynferðisleg áreitni er ekki liðin við Keili.

   Markmið

   Að einelti og kynbundin og kynferðisleg áreitni nái ekki að skjóta rótum hjá nemendum og starfsfólki Keilis. 

   Aðgerðir

   Láta starfsmenn og nemendur vita að kynferðisleg áreitni og kynbundin áreitni sé ekki liðin í skólanum og láta jafnframt vita af eineltisáætlun í siðareglum. Starfsmenn verða látnir vita í árlegu starfsmannasamtali og nemendur í inntökuviðtali. Í árlegu starfsmannaviðtali skulu starfsmenn spurðir hvort þeir hafi orðið fyrir, eða orðið vitni að, einelti eða áreitni. Öllum kvörtunum og ábendingum frá starfsfólki og nemendum skal brugðist við samkvæmt áætlun. Í október annað hvert ár sendir gæðaráð út ánægjukönnun til starfsfólks og í mars ár hvert er send út könnun um líðan nemenda. Jafnréttisráð hefur aðgang að niðurstöðum og kemur með tillögur að úrbótum í skýrslu ef þörf er á.

   Tengill að eineltisáætlun Keilis: http://www.keilir.net/is/keilir/um-keili/sidareglur-keilis

  • 5. Nemendur

   Keilir leggur áherslu á að höfða til allra einstaklinga óháð kyni og að ekki séu til staðar kerfisbundnir þættir sem letja eða hindra einstaklinga af öðru hvoru kyninu í að sækja nám við ákveðnar brautir. Kynningarstarf miðast við það að laða að fólk af báðum kynjum. Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað. 

   Markmið

   Að nám við Keili höfði til allra einstaklinga óháð kyni og að kynningarstarf beri þess merki. Tryggja að kennslu- og námsgögn mismuni ekki kynjum.

   Aðgerðir

   Unnið skal markvisst að því að kynna nám, sem hallar á annað kynið, með því að hafa auglýsingar ekki kynbundnar. Jafnréttisnefnd taki saman og skili skýrslu árlega um það hvernig kynjaskipting er í hverri deild og komi með tillögur að úrbótum og fylgir því eftir að þeim sé komið í framkvæmd. Hver deildarstjóri ber ábyrgð á því að kennslu- og námsgögn mismuni ekki kynjum með því að yfirfara allt efni áður en nám hefst að hausti. Í mars ár hvert er send út könnun um líðan nemenda og hefur jafnréttisráð aðgang að niðurstöðum og kemur með tillögur að úrbótum í skýrslu ef þörf er á.

 • Umhverfisstefna

  Keilir hefur umhverfismál á stefnuskrá sinni, með sjálfbæra þróun og vernd umhverfisins að leiðarljósi. Þannig mætir Keilir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða. Í skólanum starfar umhverfisnefnd og lögð er áhersla á að skólinn setji sér skýr markmið í umhverfismálum. Umhverfisstefnan og framkvæmd hennar er liður í daglegu starfi Keilis til að draga úr álagi á umhverfið, auka gæði og vekja áhuga á innra umhverfisstarfi. Stefnan tekur til allrar starfsemi Keilis þar með talið mötuneytis og ræstinga og á einnig við um innkaup, vinnuumhverfi, notkun auðlinda og meðferð efna og úrgangs. 

  • Keilir leggur áherslu á heilnæmt og snyrtilegt umhverfi skólans.
  • Keppa skal markvisst að því að starfsemi og rekstur skólans sé svo umhverfisvænn sem kostur er.
  • Sett skulu upp markmið sem vinna skal að til að ytra og innra umhverfi skólans sé ávallt til fyrirmyndar hvað umhverfismál og umhverfisfræðslu varðar.
  • Skólinn skal ávallt fylgjast með nýjungum á sviði umhverfismála og miðla þekkingu til nemenda og starfsfólks á markvissan hátt.
  • Umhverfisstefna skólans skal vera einföld og skýr og skal birt á vef skólans.

  Markmið

  • Að fylgja settum lögum og reglugerðum um umhverfisvernd og setja markmið til að ná þeim.
  • Að skapa Keili gott orðspor á sviði umhverfismála og vera fyrirmynd í þeim efnum.
  • Að bjóða upp á fræðslu um umhverfismál og útskrifa nemendur sem eru meðvitaðri um umhverfismál.
  • Að virkja nemendur og starfslið skólans til þátttöku í umhverfismálum.
  • Að taka fyrir ákveðin verkefni sem snerta umhverfismál á degi umhverfisins ár hvert.
  • Að taka fyrir ákveðna efnisþætti og gera nemendum og starfsfólki grein fyrir þeim.
  • Að taka þátt í sameiginlegum umhverfisverkefnum með öðrum skólum.
  • Að meta árangur í umhverfismálum í skólanum, að gera sýnilegt það sem vel er gert og leita leiða til úrbóta á því sem betur má fara.
  • Að vera í farabroddi í umhverfismálum og fylgjast með framförum Reykjanesbæjar í þeim málaflokki.

  Staðan í umhverfismálum Keilis

  • Við skólann vinnur áhugasamt fólk um umhverfismál.
  • Umhverfisnefnd Keilis,kölluð HULK, var stofnuð árið 2012 og hefur verið mjög virk.
  • Frá stofnun Keilis hefur Græna tunnan verið notuð af starfsfólki og nemendum.
  • Sorp er flokkað og sérmerktum ruslatunnum hefur verið komið fyrir víðs vegar um skólann.
  • Kassar fyrir skrifstofupappír eru við hvert skrifborð.
  • Ruslafötur hafa verið fjarlægðar frá skrifborðum.
  • Flöskum og dósum er komið í endurvinnslu.
  • Umhverfisstefna Keilis er byggð á tillögum um umhverfisstefnu í ríkisrekstri sem Umhverfisráðuneytið gaf út 1997 og samþykktar voru í ríkisstjórn sama ár.
  • Öll spilliefni eru flokkuð frá öðru sorpi, svo sem prentvökvi, rafhlöður, flúorperur, málning og leysiefni og þeim komið í spilliefnamóttöku.

  Helstu verkefni

  • Að hafa allan húsbúnað og búnað til vinnu og starfsaðstöðu í fullkomnu lagi svo öryggi og hreinlæti sé hvergi ábótavant.
  • Að fylgjast með orkunotkun, stilla ofnkrana og loftræsta svo orkunotkun til upphitunar verði sem hagkvæmust. Stuðla skal að sem hagkvæmastri lýsingu í húsnæði skólans utan sem innan.
  • Að gera umhverfisvæn innkaup eftir því sem mögulegt er hverju sinni. Taka skal tillit til kostnaðar og gæða vegna förgunar umbúða og mengunar við framleiðslu vörunnar eftir því sem við verður komið.
  • Að nýta umhverfisvæn hreingerningarefni eftir því sem hægt er.
  • Að flokka úrgang og stefna að því að aðeins 5-10% alls úrgangs fari sem almennt sorp til förgunar, öðru sé skilað sem hráefni til endurnýtingar og endurvinnslu.
  • Að stefna að söfnun lífræns úrgangs til moltugerðar um leið og nemendur í tæknifræði sjá sér fært að taka við honum og athugaðir verði möguleikar á metangerð á vegum skólans.
  • Að allur óskilafatnaður og skór fari til líknarfélaga svo sem Rauða krossins, Hjálpræðishersins og mæðrastyrksnefndar.
  • Drykkjarumbúðir, pappír, fernur, gler, málmar og timbur fari í endurvinnslu og lögð sé áhersla á að tyggigúmmí sé úrgangur sem eigi að fara í almennt sorp.
  • Að skýrar merkingar og leiðbeiningar um umferð og umgengni innan húss og utan séu sýnilegar, þar á meðal merkingar um að óæskilegt sé að láta bifreiðir ganga í lausagangi. Gönguleiðir séu greiðar og hjólastæði næg fyrir hjólandi vegfarendur.
 • Gæðastefna

  Gæðastefna Keilis er sett undir forystu framkvæmdastjóra Keilis. Hann ber ábyrgð á því að gæðastefnan sé í samræmi við markmið og starf Keilis. Framkvæmdastjóri skal sjá til þess að gæðastefnunni sé viðhaldið.

  Gæðastefna Keilis er birt á sérstöku skjali og er einnig aðgengileg í Handbók Keilis, sem er vistuð á innri vef skólans.

  Hlutverk Keilis er að veita nemendum sínum og viðskiptavinum sem besta þjónustu. Lögð er áhersla á að skapa sem heilbrigðast umhverfi fyrir nemendur og starfsfólk þannig að allir geti sinnt hlutverki sínu innan fyrirtækisins – hvort heldur er í námi eða annarri vinnu.

  Sérstakt gæðaráð skal leitast við að starfsemin taki sem mest mið af markmiðum starfseminnar. Í því skyni stuðlar gæðaráð að innra eftirliti, ytri úttektum sem og tillögum til úrbóta eftir því sem kostur er. Skal stöðugt leitað eftir samstarfi nemenda og starfsfólks í þessu skyni. Unnið er á grundvelli laga um framhaldsskóla 92/2008 með síðari breytingum sem og samningi Keilis við Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Gæðaráð er skipað sex einstaklingum, völdum af framkvæmdastjóra.

  Samkvæmt gæðastefnu Keilis skal stöðugt leitast við að:

  • Halda uppi skýru og reglulegu innra eftirliti með úttektum og tengja við gæðastjórnun Keilis. Leita jafnframt eftir ytra eftirliti sem þjóna megi markmiðum gæðastefnu.
  • Safna sem gleggstum upplýsingum um árangur af skólastarfi, þ.m.t. árangur á prófum, umsögnum um kennara og starfsfólk, árangur nemenda að námi loknu, líðan nemenda og starfsfólks í skólanum og annað það sem kann að þjóna gæðamarkmiðum.
  • Endurskoða reglulega gæðamarkmið.
  • Taka út reglulega styrkleika og veikleika í starfinu.
  • Sjá til þess að öllum markmiðum, s.s. um fjölskyldustefnu, samfélagsábyrgð, umhverfisstefnu og fjárhagslega ábyrgð sé fylgt.
  • Tryggja að starf Keilis sé í samræmi við lög, reglugerðir og samninga er snerta starfið á einhvern hátt og sjá til þess að réttindi allra séu virt.
  • Gagnkvæm virðing sé ráðandi í umgengni þeirra er starfa og nema innan Keilis.
  • Setja ný markmið um aukna þjónustu.

  Innri úttektir veturinn 2019 - 2020

    Haustönn 2019 Vorönn 2020 Úttektaraðili
  Kennsla og kennsluhættir x x Menntasvið
  Skráningarbrottfall x x Menntasvið/
  fjármálasvið
  Einkunnadreifing x x Inna
  Líðan nemenda og þjónusta skólans   x Gæðaráð
  Starfsmannasamtöl   x Næsti yfirmaður
  Aldur, kyn og búseta nemenda x Menntasvið
  Úttekt á stöðu eigna   x Allar deildir
  Gera upp sjálfsmatsáætlun, markmiðssetning   x Framkvæmdastjórn
  Náms- og starfsgengi nemenda sem útskrifaðir eru   x Allar deildir
  Uppsetning á áföngum í Moodle x x Húsnæðissvið
  Gæðakönnun fyrir flugakademíu x Flugakademía
  Ársskýrsla deilda   x Allar deildir
  Mat á prófum (á ekki við um Flugakademíu) x x Menntasvið/deildir
  Ánægjukönnun starfsfólks Keilis   x Menntasvið
  Prófanir í tölvudeild x x Tölvudeild
  Gæði í upptökum í Moodle x x Menntasvið
  Brottfall nemenda eftir að þeir byrja í námi x x Allar deildir
  Sjálfsmatsskýrsla kennara x x Allar deildir

   

  Sjálfsmatsskýrslur gæðaráðs er hægt að nálgast á heimasíðu Keilis.

 • Öryggisnefnd

  Öryggisnefnd Keilis leitast við að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi fyrir starfsfólk og nemendur og fylgir aðgerðaáætlunum vegna slysa og skyndilegra veikinda. Í öryggisnefnd sitja fjórir starfmenn sem framkvæma árlegar úttektir á öryggi skólans, þar af eru tveir öryggistrúnaðarmenn og tveir öryggisverðir.

 • Forvarnastefna

  Keilir vill stuðla að heilbrigðum lífsháttum og jákvæðri lífssýn nemenda sinna. Með þetta að markmiði er starfandi forvarnarteymi í skólanum sem er boðberi forvarna innan skólans og heldur utan um fræðslu í forvörnum.

 • Heilbrigði og velferð

  Keilir lítur svo á að ástundun heilbrigðs lífsstíls og lífshátta sé sjálfsagður og eðlilegur þáttur í starfseminni. Nemendur fá kynningu frá námráðgjöfum um mikilvægi hreyfingar og svefns í námi og nemendur þurfa að taka námskeið í upphafi skólaárs þar sem m.a. er farið í heilbrigðan lífsstíl. Einnig er boðið upp á næringarríkan mat í mötuneyti skólans og takmarkað magn af sætindum í boði. Þá er lagt mikið upp úr því að efla góðan starfsanda í skólanum.

 • Heilsugæsla

  Eins og er býður Keilir ekki upp á þjónustu hjúkrunarfræðings, en námsráðgjafar skólans þekkja vel til heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum og komi upp einhver vandamál er tengjast heilsu, svo sem átröskun, megrun, offitu, vímuefni, einelti, sjálfsvígshugsanir eða annað, er hægt að leita til námsráðgjafa sem koma nemendum í samband við viðeigandi fagaðila.

 • Áfallaáætlun

  Áætlun þessi er leiðarvísir fyrir starfsmenn Keilis þegar upp koma áföll eða aðrar viðlíka aðstæður sem þarf að bregðast við á skjótan og fumlausan hátt. Aðstæður og atvik sem leiða til þess að áfallaáætlun sé sett í gang geta t.d. verið:

  • Alvarleg veikindi
  • Slys
  • Dauðsfall
  • Ógnvekjandi aðstæður
  • Aðrar aðstæður sem leitt geta til ótta, streitu eða annarra slíkra viðbragða.

  Gildir einu hvort hér er um að ræða nemendur, starfsmenn eða aðstandendur.

  Mjög mikilvægt er að tryggja frá upphafi að allar upplýsingar séu réttar og þeim komið rétt til skila til þeirra sem við á. Með því skal fyrirbyggt að rangar og villandi upplýsingar komist í umferð sem geta magnað upp viðbrögð fólks. Á hverjum tíma skal vera starfandi áfallateymi sem þekkir þessa áætlun og er tilbúið að vinna samkvæmt henni þegar þörf er á.

  Í áfallateymi Keilis sitja:

  • Framkvæmdastjóri
  • Forstöðukona Menntasviðs
  • Námsráðgjafi
  • Þjónustufulltrúi

  Teymið kallar auk þess til deildarstjóra þeirrar deildar sem um er að ræða, svo og sérfræðinga s.s. sálfræðing, prest eða aðra eftir aðstæðum.

  Aðili sem fær upplýsingar um alvarleg veikindi, slys, eða dauðsfall skal koma þeim til einhvers meðlima áfallateymis sem kallar teymið strax saman.

  • Fyrstu viðbrögð teymisins

   1. Teymið hittist stuttlega, fer yfir fyrirliggjandi staðreyndir málsins og aflar sér strax áreiðanlegra viðbótarupplýsinga sé eitthvað óljóst.
   2. Teymið gerir áætlun um næstu skref og skiptir með sér verkum.
   3. Eftirtalin atriði þarf að hafa í huga þegar næstu skref eru ákveðin:

    Hverjir standa næst viðkomandi sem þarf að sinna sérstaklega?
    Hvernig verður samskiptum við aðstandendur háttað?
    Hvernig verður upplýsingagjöf innan starfsmannahópsins háttað?
    Hvernig verður upplýsingagjöf til nemenda háttað?
    Hvernig verður upplýsingagjöf háttað á opinberum vettvangi?
    Þarf að kalla til prest, sálfræðing eða aðra sérfræðinga?

   4. Teymið hittist aftur í lok dags, fer yfir það hvernig dagurinn hefur gengið og hvernig vinnsla málsins verður í framhaldinu.
  • Alvarleg veikindi eða slys í skólanum

   1. Sá starfsmaður sem fyrstur kemur að atviki veitir fyrstu hjálp, hringir í 112 og kallar eftir aðstoð innanhúss.
   2. Þegar fleiri starfsmenn eru komnir að atviki tekur einn starfsmaður að sér stjórn á vettvangi með afgerandi hætti.
   3. Meðlimir áfallateymis leita staðfestingar á því að hringt hafi verið í 112.
   4.  Haft er samband við aðstandendur viðkomandi einstaklings til að tilkynna um atburðinn.
   5. Skrá skal niður hvaða nemendur og starfsmenn urðu vitni að því sem gerðist til að tryggja að þeir fái viðeigandi aðstoð í kjölfarið, en ekki síður til að vita hverjir geta vitnað um atburðinn.
   6. Einn starfsmaður fylgir þeim veika/slasaða í sjúkrabíl og er með viðkomandi a.m.k. þangað til aðstandendur koma á staðinn.
   7. Starfsmönnum og nemendum er tilkynnt um atburðinn eins fljótt og nokkur kostur er.
   8. Frekari vinnsla er ákveðin í samráði við hinn veika og/eða aðstandendur hans.
  • Dauðsfall í skólanum

   1. Sá starfsmaður sem fyrstur kemur að atviki veitir fyrstu hjálp, hringir í 112 og kallar eftir aðstoð innanhúss.
   2. Þegar fleiri starfsmenn eru komnir að atviki tekur einn starfsmaður að sér stjórn á vettvangi með afgerandi hætti.
   3. Meðlimir áfallateymis leita staðfestingar á því að hringt hafi verið í 112.
   4. Samráð er haft við lögreglu um það hvernig tilkynningu til aðstandenda verður háttað.
   5. Kallað er eftir tafarlausri aðstoð prests, sálfræðings eða annarra sérfræðinga sem talin er þörf á.
   6. Skrá skal niður hvaða nemendur og starfsmenn urðu vitni að því sem gerðist til að tryggja að þeir fái viðeigandi aðstoð í kjölfarið, en ekki síður til að vita hverjir geta vitnað um atburðinn.
   7. Tryggja skal að enginn sem varð vitni að atvikinu fari úr húsi án þess að hafa fengið viðeigandi aðstoð og upplýsingar um það hvaða aðstoð muni bjóðast í framhaldinu. Huga skal sérstaklega að því í hvaða aðstæður viðkomandi fer þegar hann yfirgefur húsið, þ.e. hvort hann muni keyra einn eða vera einn næstu klukkustundirnar.
   8. Öðrum starfsmönnum og nemendum er tilkynnt um atburðinn eins fljótt og nokkur kostur er.
   9. Þegar allir aðilar hafa verið upplýstir er fáni dreginn í hálfa stöng.
   10. Áfallateymi sér til þess að aðstandendum sé send samúðarkveðja og blómvöndur. Jafnframt er boðin aðstoð skólans við útfararundirbúning og útför eftir því sem við á.
  • Dauðsfall starfsmanns eða nemanda utan skólans

   1. Fengin er staðfesting á andláti og upplýsinga leitað um aðdraganda þess.
   2. Fulltrúi áfallateymis hefur samband við aðstandendur varðandi framhaldsvinnslu málsins.
   3. Starfsmönnum, og eftir atvikum nemendum, er tilkynnt strax um andlátið.
   4. Kallað er eftir aðstoð prests, sálfræðings eða annarra sérfræðinga sem talin er þörf á.
   5. Þegar allir aðilar hafa verið upplýstir er fáni dreginn í hálfa stöng.
   6. Áfallateymi sér til þess að aðstandendum sé send samúðarkveðja og blómvöndur. Jafnframt er boðin aðstoð skólans við útfararundirbúning og útför eftir því sem við á.
  • Stuðningur eftir áfall

   1. Venjubundið skólastarf sefar óttann og kvíðann sem fylgir áföllum. Mikilvægt er að starfsmenn skólans séu eins eðlilegir og hlýlegir og þeim er unnt. Tillitssemi og virðing felst m.a. í því að staldra ekki of lengi við áföllin heldur halda áfram lífsgöngunni þó sorgin sé til staðar.
   2. Hlúð að nemendum. Nemendum gefinn kostur á að vinna með tilfinningar sínar. Boðið upp á einstaklingsviðtöl. Nauðsynlegt getur reynst að fá utanaðkomandi aðstoð til að álag verði ekki of mikið á starfsfólk skólans, t.d. sálfræðing, prest, áfallateymi við heilsugæslustöðvar o.s.frv.
   3. Hafi nemandi eða starfsmaður látist er hins látna minnst með sameiginlegri athöfn í umsjá prests. Ritari sér um að minningabók liggi frammi sem og mynd af viðkomandi. Húsvörður flaggar á jarðarfarardag.
   4. Votta samúð. Hafa samband við fjölskyldur sem hafa orðið fyrir missi og votta samúð. Minningargreinar, kransar og blóm frá bekknum/skólanum.
   5. Haldið áfram næstu vikur og mánuði að hlúa að nemendum og starfsfólki skólans. Gefa skal gaum að áfallastreitu meðal nemenda og starfsmanna skólans. Boðið verður upp á hópviðtöl eða einstaklingsviðtöl ef þörf er á undir stjórn til þess hæfra einstaklinga. Áfallaráð metur hvort þörf sé á viðtölum.

 • Viðbragðsáætlun

  • Aðbúnaður

   • Byggingin er vöktuð með brunaviðvörunarkerfi sem er tengt við Öryggismiðstöð Íslands.
   • Brunasamstæður byggingarinnar eru þrjár og er hver samstæða með mörgum brunahólfum.
   • Út úr hverri samstæðu eru flóttaleiðir auk flóttaleiða og björgunaropa úr sumum brunahólfum.
   • Neyðarlýsing og útljós eru á öllum flóttaleiðum svo og brunaslöngur og handslökkvitæki.
   • Uppdráttur er sýnir útgönguleiðir og flóttaleiðir er í hverju kennslurými, anddyri og skrifstofuálmu.
  • Viðbrögð við eldsvoða - Hlutverk yfirmanna

   • Umsjónarmaður skóla/ skólastjórnandi fari að stjórntöflu brunaviðvörunarkerfis og kanni hvaðan brunaboðið kemur. Ef ekki er slökkt á brunaboðanum innan tveggja mínútna eiga allir að yfirgefa bygginguna. Rýming er alltaf undirbúin um leið og heyrist í brunaboðanum.
   • Umsjónarmaður skóla/ skólastjórnandi hefur samband við 112, tilkynnir um eld eða gefur skýringar á brunaboðinu. Ef um falsboð er að ræða er slökkt á brunavælum sem gefur til kynna að hættuástand sé liðið hjá.
   • Umsjónarmaður skóla/ skólastjórnandi gefur til kynna hvar best er að koma að skólabyggingunni.
  • Viðbrögð við eldsvoða - Hlutverk allra starfsmanna

   • Að virða brunaboðin og aðstoða við rýmingu.
   • Kennarar/starfsmenn undirbúa rýmingu kennslustofu/rýmis síns, nemendur yfirgefa ekki kennslustofuna/rýmið fyrr en kennari/starfsmaður hefur kannað hvort útgönguleiðin er greið. Hver kennari/starfsmaður er ábyrgur fyrir þeim bekk/hóp sem hann er að kenna þegar hættuástand skapast. Ætíð skal velja þann neyðarútgang sem næstur er samkvæmt leiðbeiningum eða sem er greiðastur.
  • Viðbrögð við eldsvoða - Rýmingaráætlun

   • Nemendur gangi út undir handleiðslu kennara/starfsmanns.
   • Sá aðili sem síðastur fer út úr viðkomandi rými loki hurð á eftir sér til að hindra flæði reyks og elds.
   • Mikilvægt er að fara á fyrirfram ákveðið söfnunarsvæði til að auðvelda könnun á því hverjir séu mættir og hverja vantar. Kennari ber ábyrgð á nafnakalli.
   • Upplýsingar skulu gefnar til umsjónarmanns söfnunarsvæðis sem síðan gefur upplýsingar til skólastjórnenda.
   • Starfsfólk skrifstofu aðstoðar við rýmingu. Ef hlé er þegar eldur kemur upp þá eiga starfsmenn að fara hver á sitt svæði.
   • Skólastjórnandi/umsjónarmaður kynnir sér aðstæður og tekur á móti slökkviliði og gefur nákvæmar upplýsingar.
   • Liggja þarf fyrir hvort og þá hvað margir eru enn innandyra þegar slökkvilið kemur.
   • Slökkvilið stýrir aðgerðum við komu þess og enginn fer inn í bygginguna nema með leyfi varðstjóra/slökkviliðsstjóra. Leyfa má að flytja fólk á milli brunasamstæða sé tryggt að brunahólfun haldi.
  • Viðbrögð við jarðskjálfta

   • Sýnið stillingu og forðist vanhugsaðar aðgerðir. Alls ekki hlaupa ráfandi um.
   • Farið undir borð, út í horn eða í dyragætt og bíðið þar til skjálftinn er yfirstaðinn.
   • Þegar skjálftinn er yfirstaðinn skal yfirgefa bygginguna undir handleiðslu kennara sem skal gæta vel að öllum hættum og vekja athygli nemenda á þeim og fara á söfnunarsvæði fjarri byggingum og ljósastaurum.
   • Kennari kanni hvort einhvern vanti í hópinn og sé svo skal láta umsjónarmann söfnunarsvæðis vita sem kemur upplýsingum til björgunarliða.
   • Starfsfólk rói nemendur.
   • Huga skal að fyrstu hjálp fyrir þá sem þess þurfa.

 • Skólareglur

  • Umgengnisreglur

   • Sýna ber háttvísi og prúðmennsku í skólanum og alls staðar þar sem komið er fram í nafni hans.
   • Nemendur mæti stundvíslega í allar kennslustundir, virði verkstjórn kennarans og gæti þess að trufla ekki vinnufrið.
   • Reykingar, rafrettur og tóbaksnotkun eru bannaðar í skólahúsinu og á skólalóð.
   • Neysla áfengis og annarra vímuefna eða að vera undir áhrifum slíkra efna er með öllu óheimilt í skólahúsinu.
   • Neysla matar og drykkjar skal aðeins neyta í matsal. Allt rusl skal flokkað og sett í viðeigandi ílát.
   • Bílum skal leggja þannig að þeir hindri ekki umferð og virða skal sérmerkt stæði fatlaðra.
  • Skólasóknarreglur og fjarvistir

   Keilir skiptist í fjóra mismunandi skóla með ólíkum reglum um skólasókn, fjarvistir og veikindi. Hægt er að nálgast skólasóknarreglu hvers skóla fyrir sig í nemendahandbókum á heimasíðu Keilis.

  • Prófareglur

   • Nemendur eiga að vera mættir í prófstofu a.m.k. 5 mínútum áður en próf hefst.
   • Prófstofu lokar um leið og uppgefinn próftími hefst.
   • Óheimilt er með öllu að hafa samband við aðra nemendur á próftíma.
   • Öll rafræn samskipti eru bönnuð og hafa skal slökkt á öllum samskiptatækjum á meðan próf stendur yfir.
   • Slökkt skal vera á símum og þeim skal skilað á tiltekinn stað ásamt yfirhöfnum og töskum.
   • Nemendur skulu hafa með sér gild skilríki með mynd og hafa þau aðgengileg fyrir prófayfirsetufólk á meðan að próf stendur yfir.
   • Óheimilt er að yfirgefa prófstofu fyrstu klukkustundina í prófum sem eru lengri en 2 klst.
   • Óheimilt er að fara út úr prófstofu og koma inn aftur í prófum sem eru styttri en 2 klst. Þetta á einnig við um salernisferðir. Nemendur sem þurfa af einhverjum ástæðum að nota salerni ört eru beðnir um að vera í sambandi við námsráðgjafa a.m.k. 24 klst. fyrir próf.
   • Nemandi skal skila öllum gögnum að prófi loknu, þar með talið rissblöðum, prófabókum og prófinu sjálfu.
   • Ef nemandi lýkur prófi áður en próftíma lýkur skal hann rétta upp hönd og láta yfirsetu vita, skila úrlausn en skilja allt dót, þar með talið tölvur, eftir á borði og læðast út.
   • Hafa skal hljóð á göngum fyrir framan prófstofur á meðan að próftími stendur yfir.
   • Tóbaksneysla og neysla matvæla er ekki leyfileg á meðan próftíma stendur.
   • Nemandi skal merkja prófblöð vel með nafni, kennitölu og dagsetningu.
   • Öllum frágangi á prófaúrlausn skal vera lokið innan próftímans.
  • Próf tekin á tölvu

   • Ef próf er tekið á tölvu þarf nemandi að vista prófið undir eigin nafni á tölvuna sína, með því að fara í save target asog vista það í ákveðinni möppu. Munið eftir að vista reglulega.
   • Ef nemandi lendir í vandræðum með að senda prófið á prof@keilir.net eða moodle lætur hann tölvumann vita sem kemur og fylgir viðkomandi að tölvunni og leysir úr hans málum.
  • Próf tekið á pappír

   • Á prófborði skulu ekki vera nein gögn önnur en prófgögn, skilríki og leyfileg hjálpargögn samkvæmt fyrirmælum hverju sinni.
   • Pennaveski skal vera undir prófborði í gagnalausum prófum.
   • Hafi nemandi af misgáningi tekið með sér óleyfileg gögn ber honum strax að afhenda þau prófayfirsetufólki.
   • Brot á prófreglum geta varðað vísun frá prófi eða úr áfanga eftir atvikum, svo og viðurlög, skv. gildandi lögum og reglum Keilis.
  • Kæruréttur nemenda

   Komi upp ágreiningur um námsmat á prófi á nemandi kærurétt varðandi námsmatið með ákveðnum skilyrðum þó og á þá rétt á að fá prófdæmingu óháðs prófdómara sem sker úr um ágreining um námsmat.

   Prófsýning er staður og stund fyrir afgreiðslu slíkra mála. Þá getur nemandi fengið að skoða prófúrlausn og einkunn og farið yfir málin ásamt kennara í viðkomandi fagi. Ef nemandi hefur hug á að kæra námsmat á prófi má kennari ekki afhenda honum prófúrlausnina, en nemandinn á rétt á að fá ljósrit af prófúrlausn sinni, því prófúrlausn skal vera stöðugt í vörslu kennara eða annarra starfsmanna skólans uns prófdómari tekur við henni.

   Kæra nemanda skal vera skrifleg með rökstuðningi um ágreiningsefni og berast forstöðukonu Menntasviðs innan 48 klst. frá því að nemanda var birt einkunn og/eða hann átti þess kost að skoða prófúrlausn á prófsýningu. Sé einkunn yfir 5 skal þessi rökstuðningur fela í sér alvarlegar aðfinnslur eða ásakanir.

   Prófdæming snertir einungis þau atriði sem nemandi hefur rökstutt skriflega sem ágreiningsefni.

   Kennari skal eiga þess kost að skila sjálfstæðri skriflegri greinargerð um forsendur mats á kærðri úrlausn sem ásamt kæru nemanda gengur til prófdómara. Þá skal hann og skila forstöðukonu Menntasviðs í ljósriti a.m.k. fjórum úrlausnum annarra nemenda sem prófdómari fái til samanburðar.

   Ef kennari telur eftir ítrekaðar athugasemdir nemenda að annmarkar kunni að vera á prófi, ellegar ef kennari hefur þurft að sitja undir ásökunum um slíkt án þess að telja að þær eigi við rök að styðjast, hefur hann þann kost að láta skjóta prófinu í dóm óháðs prófdómara. Það gerir hann með því að fara fram á slíkt við forstöðukonu Menntasviðs sem tekur að sér framkvæmd málsins. 

  • Viðurlög

   Almenn viðurlög við ritstuldi, broti á siðareglum og öðrum meginreglum skólans eru eftirfarandi:

   • Fyrsta brot: Forstöðumaður/deildarstjóri ræðir við nemandann og honum gefin kostur á að koma með sína hlið á málinu. Ef um brot er að ræða er nemandanum veitt áminning.
   • Annað brot: Við annað brot vísar forstöðumaður/deildarstjóri málinu til kennslunefndar sem víkur nemandanum úr skóla. Kennslunefnd afhendir nemanda skriflega brottvísun.

   Í undantekningartilvikum áskilur skólinn sér rétt til að vísa nemanda úr námi fyrirvaralaust.

  • Kennslunefnd

   Ef nemendur eru ekki sáttir við ákvörðun skólans eða telja að brotið hafi verið á rétti sínum sem nemanda er gott að byrja á að  leita ráða hjá náms- og starfsráðgjöfum sem sinna hagsmunagæslu þeirra.

   Nemendur geta lagt fram formlega kvörtun með því að senda tölvupóst á viðkomandi forstöðumann. Forstöðumaður tekur við málinu og skoðar málsatvik og birtir úrskurð innan tíu virkra daga frá því að honum barst erindið.

   Sé nemandi ekki sáttur við úrskurð forstöðmanns getur hann kært úrskurðinn til kennslunefndar, sem er skipuð þremur óháðum starfsmönnum innan Keilis og einum nemanda ef það á við. Nefndin er skipuð sérstaklega fyrir hvert einstakt mál. Forstöðukona Menntasviðs tekur við málum sem óskað er eftir að kennslunefnd taki fyrir.

  • Námsmat

   Námsmati er ætlað að meta hvernig nemanda hefur gengið að tileinka sér námsmarkmið hvers áfanga. Námsmat í Keili er mjög fjölbreytt og töluvert um að gefnar séu einkunnir á grundvelli símats, þ.e. án þess að fram fari sérstakt lokapróf. Í kennsluáætlunum kemur fram hvernig námsmati er háttað og er það breytilegt eftir eðli áfanganna. Einkunnir eru birtar á Innu.

 • Umsóknarferli og skólagjöld

  Upplýsingar um umsóknir og umsóknarferli á hverjum tíma fyrir sig má nálgast á heimasíðu Keilis undir umsóknir. Þar er jafnframt hægt að sjá hvaða námsbrautir eru í boði þá stundina. Inntökuskilyrði er misjafnt eftir námi og upplýsingar um inntökuskilyrði er hægt að sjá á heimasíðu Keilis undir upplýsingum um hvert námi fyrir sig.

  • Inntökuferli

   Nemendur sækja um nám á heimasíðu Keilis. Allir umsækjendur sem uppfylla skilyrði eru teknir í viðtal þar sem farið er yfir það hvort þeir eigi erindi í námið og allir helstu þættir er við koma náminu og skólanum eru ræddir.

  • Skólagjöld

   Skólagjöld eru innheimt fyrir hverja önn sérstaklega. Þau miðast við staðgreiðslu og skulu vera að fullu greidd í upphafi hverrar annar samkvæmt útgefnum gjalddaga hverju sinni.

   Skuldi nemandi skólagjöld frá fyrri önnum getur hann ekki innritast í nám á næstu önn fyrr en skuldin hefur verið greidd. Þeir sem hafa ekki gert upp skólagjöld sín fá ekki afhentar

   einkunnir fyrr en greiðsla hefur borist. Þeir nemendur sem hafa ekki greitt skólagjöld sín þegar nám er hafið geta átt von á að lokað verði á aðgang þeirra að kennslukerfi skólans án fyrirvara.

 • Námsferill

  • Skráning og meðferð upplýsinga

   Skólinn skráir námsferla nemenda, námsárangur, viðveru og fleiri upplýsingar sem varða skólagöngu þeirra með rafrænum hætti í gagnagrunn (Innu) sem þjónustufulltrúar, kennarar, námsráðgjafar og skólastjórnendur hafa aðgang að.

   Starfsfólk skólans sem hefur aðgang að gögnum um nemendur er bundið trúnaði og er þeim óheimilt að veita persónuupplýsingar um nemanda án samþykkis þess sem í hluta á eða forráðamanna ef um er að ræða nemanda yngri en 18 ára.

   Keilir hefur sett sér persónuverndarstefnu sem unnið er eftir við skráningu og afhendingu allra gagna.

  • Aðgangur nemenda og forráðamanna þeirra að upplýsingum

   Allir nemendur skólans fá lykilorð að Innu sem veitir honum aðgang að öllum rafrænum upplýsingum sem skráðar eru um hann sjálfan. Sé nemandi yngri en 18 ára geta forráðamenn hans einnig fengið lykilorð sem veitir aðgang að sömu upplýsingum. Forráðamenn geta einnig fengið upplýsingar um námsframvindu nemandans með því að hafa samband við skólastjórnendur þangað til nemandinn verður 18 ára. Eftir það er einungis heimilt að veita honum sjálfum, eða þeim sem nemandinn veitir skriflegt umboð, upplýsingar um mál er varða hann persónulega.

 • Foreldraráð

  Í lögum um framhaldsskóla frá árinu 2008, 50. grein, segir að í framhaldsskólum skuli starfa foreldraráð. Er það í samræmi við að sjálfræðisaldur ungmenna er 18 ár og þangað til bera forráðamenn ábyrgð á börnum sínum.

  Foreldraráð verður sett á laggirnar við MÁ haustið 2019 samhliða því að stúdentsnám í tölvuleikjagerð hefur göngu sína. Fjórir forráðamenn nemenda við skólans munu sitja í ráðinu ásamt tveimur varamönnum, og einum tengilið við stjórnendur skólans. Meginverkefni foreldraráðs eru að styðja við skólastarf, efla tengsl forráðamanna ólögráða nemenda og skólans og huga að hagsmunamálum nemenda. Foreldraráðið mun móta sér starfsreglur og verksvið.

 • Þjónusta

  • Skrifstofa

   Þegar nemendur þurfa þjónustu af einhverju tagi er skrifstofa Keilis fyrsti staðurinn sem þeir leita til. Þar má m.a. fá ýmis vottorð um skólavist og yfirlit yfir námsferla. Á skrifstofunni er einnig hægt að kaupa prentkvóta og þar eru stúdentakort afhent. Ýmis önnur þjónusta er veitt á skrifstofunni og geti starfsmenn ekki afgreitt málið vísa þeir því rétta leið.  

   • Skrifstofan er opin kl. 8:00 - 12:00 og kl. 13:00 - 16:00 alla virka daga.
   • Sími: 578 4000
   • Fax: 578 4001
   • Netfang: keilir@keilir.net
  • Nemendaskírteini

   Allir nemendur Keilis geta fengið nemendaskírteini sér að kostnaðarlausu á skrifstofu skólans. Ef skírteinin tapast þá kostar endurútgefið kort 2.000 kr. Stefnt er að því að skírteinin séu tilbúin við skólasetningu og ættu nemendur að geta nálgast sín skírteini þá. Notast er við myndir úr Innu, en ef þar er engin mynd er hægt að láta taka af sér mynd á skrifstofunni. 

  • Tölvuþjónusta

   Í tölvuþjónustu Keilis er hægt að fá aðstoð við ýmis vandamál tengd tölvum, s.s. lykilorð nemenda, prentun og annað. Starfsmaður í tölvuþjónustu er til staðar fyrir nemendur alla virka daga frá klukkan 8:30 til 15:30. Lokað er á milli 12:00 og 13:00. Agnar Guðmundsson og Gísli Torfason sjá um tölvukerfi Keilis og þjónustu við nemendur.

   Hægt er að óska eftir verkbeiðni frá tölvuþjónustunni rafrænt á heimasíðu Keilis.

   Tölvunet

   Tölvunet Keilis samanstendur af tölvupóstkerfi, prentkerfi, þráðlausu neti og kennslukerfi. Einnig hafa nemendur aðgang að upplýsingakerfinu Innu og gjaldfrjálsan aðgang að fimm eintökum af Microsoft Office. Nemendur þurfa að vera með Office 2013 pakkann eða nýrri útgáfu uppsettan á tölvum sínum. Þeir sem nota Apple tölvur þurfa að vera með Mac office 2011 uppsett á vélunum hjá sér. 

   Að spara prentkvóta – umhverfisvernd

   Hjá Keili er lögð áhersla á umhverfisvernd. Öllum pappír er skilað til endurvinnslu og eru nemendur hvattir til að koma afgangspappír í grænu tunnurnar sem eru hjá prenturum. Stór þáttur í umhverfisvernd felst í því að takmarka notkun á pappír eins og mögulegt er. Það biðjum við nemendur að hafa í huga í hvert skipti sem prentað er út.

  • Náms- og starfsráðgjöf

   Skrifstofa náms- og starfsráðgjafa er staðsett við aðalskrifstofu Keilis. Opnir viðtalstímar eru alla daga kl. 9:00 - 12:00 og 13:00 - 16:00. Náms- og starfsráðgjafar Keilis eru Skúli Freyr Brynjólfsson og Þóra Kristín Snjólfsdóttir.

   Meginhlutverk náms- og starfsráðgjafar er að veita nemendum margvíslegan stuðning í námi og er markmið hennar að stuðla að aukinni vellíðan og árangri nemenda.

   Helstu viðfangsefni ráðgjafarinnar eru:

   • Ráðgjöf um vinnubrögð og námstækni
   • Að veita nemendum persónulega ráðgjöf
   • Ráðgjöf og úrræði vegna fötlunar eða sértækra námsörðugleika
   • Upplýsingagjöf um námsleiðir og störf til núverandi og verðandi nemenda skólans
   • Starfsráðgjöf og ráðgjöf um gerð atvinnuumsókna
   • Að efla sjálfsþekkingu nemenda með viðtölum og verkefnum 

   Fátt mannlegt er náms- og starfsráðgjafanum óviðkomandi. Hann ber virðingu fyrir þér sem persónu og hlustar af athygli. Hann segir þér ekki hvað þú átt að gera en aðstoðar þig við að finna þínar leiðir.

   Námskeið

   Ýmis styttri og lengri námskeið um ofangreind efni eru í boði, auglýst sérstaklega hverju sinni. Nemendur eru hvattir til að gefa sér tíma til að sækja námskeið til að skerpa á námstækninni og auka þannig afköst og árangur.

   Úrræði í námi vegna fötlunar eða sértækra námsörðugleika

   Náms-og starfsráðgjöf skólans hefur yfirumsjón með sérúrræðum og skal nemandi sem óskar eftir slíku gefa sig fram við námsráðgjöf. Vegna allra sérúrræða skal nemandi skila inn greiningu eða vottorði frá þar til bærum aðila. Ef um sérúrræði á námstíma er að ræða þarf að skila vottorði/greiningu strax í fyrstu kennsluviku. Ef um sérúrræði í prófum er að ræða skal skila í síðasta lagi mánuði fyrir fyrsta próf. Sé greiningu/vottorði skilað eftir þennan tíma er ekki öruggt að náist að ganga frá sérúrræðum. Því er áríðandi að nemendur virði þessi tímamörk.

 • Samstarf við aðra skóla, aðila á vinnumarkaði og nærsamfélag

  Keilir eru í góðu samstarfi við aðra skóla, vinnumarkaðinn og nærsamfélagið.

  ÍAK

  • ÍAK er í samstarfi við tvær líkamsræktarstöðvar; World Class og Sporthúsið. Nemendur í einka- og styrktarþjálfaranámi fá aðgang að öllum stöðvum fyrirtækjanna á námstíma (september til lok maí). Á móti fá tveir starfsmenn hvorra líkamsræktarstöðva að sækja nám hjá Heilsuskólanum án endurgjalds.
  • ÍAK hefur sótt fjölmarga fræðimenn fyrir námskeið, fyrirlestra og í kennslu hjá Bandarísku einka- og styrktarþjálfarasamtökunum National Strength and Conditioning Association (NSCA).  Fyrir liggur munnlegur samningur sem væntanlega verður fylgt eftir með árlegum ráðstefnum í nafni Keilis og NSCA.
  • Stefnt er á samstarf við eitt íþróttafélag eða fleiri til að gefa nemendum í ÍAK styrktarþjálfaranáminu tækifæri á að æfa tækni í lyftingum sem þörf er á að iðka yfir a.m.k. eina önn til að nemendur nái lágmarks hæfni.

   

  Fótaaðgerðafræði

  • Íþróttaakademían og Félag fótaaðgerðafræðinga hafa samþykkt að vinna saman að endurmenntunarnámskeiðum fyrir standandi fótaaðgerðafræðinga í gegn um námsbraut í fótaaðgerðafræði.

   

  Háskólabrú

  • Háskólabrú hefur verið í  nánu samstarfi við Háskóla Íslands með undirritun samstarfssamnings milli skólanna. Fagráð Háskólabrúar er skipað tveimur fulltrúum Háskólabrúar og þremur fulltrúum Háskóla Íslands.
  • Útskrifaðir nemendur af Háskólabrú hafa verið samþykktir hjá öllum háskólum hérlendis og er orðspor okkar nemenda mjög gott. Höfum heyrt af því að nemendur af Háskólabrú séu sérlega vel undirbúnir þegar þeir koma í háskóla.
  • Gott samstarf er á milli Háskólabrúar og símenntunarstöðva sem eru víðs vegar um landið. Sérstaklega er náið samstarf er við Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS), Mími símenntun í Reykjavík, Háskólasamfélag Suðurlands (Selfoss) og Símey (símenntunarstöð Eyjafjarðar). Árið 2009 undirbjó Keilir námsleið í samstarfi við MSS er heitir Menntastoðir og er undirbúningur fyrir nám á Háskólabrú. Fleiri símenntunarstöðvar hafa tekið upp þessa námsleið og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur sett þessa námsleið inn í kennsluskrá sína. Frá árinu 2010 hefur HBR verið með nemendur í staðnámi í samstarfi við Símey. Því miður var ekki hægt að bjóða upp á það þetta árið líkt og árið áður. Alþjóðleg Háskólabrú fer vonandi af stað í haust en höfum við unnið með MSS að hugmyndum að menntastoðaleið sem væri undanfari þessarar námsleiðar.

  Fjarnemar á Háskólabrú hafa nýtt aðstöðu fræðslumiðstöðvanna víðs vegar um landið til að taka próf. Starfsfólk Háskólabrúar heimsækir reglulega aðila fræðslumiðstöðva og tekur sömuleiðis á móti þeirra starfsfólki. Einnig hafa nemendur Menntastoða símenntunarstöðvanna komið reglulega á kynningar hjá Háskólabrú.

  • Háskólabrú er í góðu samstarfi við endurhæfingarstöðvar eins og Hringsjá og Virk þar sem  skjólstæðingar þeirra hafa komið reglulega til okkar í námskynningar.
  • Háskólabrú tók þátt í alþjóðlegu Erasmus-verkefni um vendinám. Keilir stýrir því verkefni og taka margir kennarar á Háskólabrú þátt ásamt skólum og stofnunum frá 5 þjóðríkjum. Verkefnið kláraðist 2017 þar sem vendinám sem kennsluaðferð er skoðuð frá ýmsum sjónarhornum og afurð verkefnisins verður m.a. handbók um vendinám.
  • Starfsfólk Háskólabrúar hefur verið eftirsótt sem fyrirlesarar og til að halda námskeið um vendinám. Tveir kennarar á Háskólabrú eru nú þátttakendur í Erasmus verkefni þar sem þeir eru að miðla kennsluháttum okkar á Spáni og framundan er ferð til Grikklands í maí 2018.
  • Háskólabrú sendir öllum útskrifuðum nemendum eftirfylgnikönnun á annarri önn eftir útskrift. Þar er haldið til haga mikilvægum upplýsingum um hvert nemendur halda í háskólanám, hvað þeir eru að nema og hvernig þeim finnist þeir vera undirbúnir. Þessar kannanir hafa verið mikilvægur þáttur í gæðastarfi Háskólabrúar.

  • Við Menntaskólann á Ásbrú verður öflugt samstarf við aðra skóla og atvinnulífið í tengslum við áfanga í tölvuleikjagerð. Alþjóðlegt Erasmus+ samstarf við skóla í Hollandi, Svíþjóð og Danmörku hófst haustið 2018 og er starfrækt til ársins 2020. Stefnt er að áframhaldandi alþjóðlegum framhaldsverkefnum í kjölfarið.
  • SI, IGI og fyrirtæki í tölvuleikjagerð hafa verið í nánum samskiptum við MÁ frá upphafi og nú þegar er stefnt að samstarfsverkefnum sérfræðinga í tölvuleikjagerð í tengslum við sérhæfingu nemenda á stúdentsbrautinni í tölvuleikjagerð.

   

 • Starfsáætlun Keilis 2019 - 2020

  Í lögum um framhaldsskóla nr. 80 frá 1996 gr. 3 er kveðið á um að árlegur starfstími nemenda í framhaldsskólum skuli eigi vera skemmri en níu mánuðir. Í reglugerð um starfstíma nemenda í framhaldsskólum frá janúar 2001 kemur fram að kennslu- og prófadagar séu eigi færri en 175, þar af eigi færri en 145 kennsludagar. Starfstíminn skiptist í tvær sem næst jafnlangar annir, haustönn og vorönn.

  Skólameistari ákveður að höfðu samráði við skólaráð og almennan kennarafund upphaf og lok skólastarfs ár hvert á bilinu 22. ágúst til 31. maí. Hann leggur fram skóladagatal næsta skólaárs í lok hvers skólaárs. Skóladagatalið er birt á heimasíðu skólans www.keilir.net

  Leyfisdagar nemenda eru: Jólaleyfi frá og með 21. desember til og með 3. janúar, páskaleyfi frá pálmasunnudegi til og með þriðjudegi eftir páska. Aðrir leyfisdagar eru eingöngu þeir sem lögboðnir eru.

  • Um námið

   Innritun fyrir haustið 2019

   Forinnritun fyrir 10. bekkinga fer fram 8. mars til 12. apríl og lokainnritun 6. maí til 7. júní. Sótt er um skólavist framhaldsskóla á vefnum menntagatt.is.

   Sótt er um skólavist í ÍAK einkaþjálfun og fótaaðgerðafræði í gegnum umsóknarvef Innu frá heimasíðu Keilis. Umsóknarfrestur er 29. apríl.

  • Inntökuskilyrði

   Stúdentsbraut

   Almenn skilyrði til innritunar á stúdentsbrautir eru að nemandi hafi náð einkunninni A, B+ eða B í íslensku, ensku og stærðfræði við lok grunnskóla. Hafi nemandi fengið einkunn undir því viðmiði (C+) getur hann innritast á stúdentsbraut en tekur áfanga á fyrsta þrepi í viðkomandi greinum. Reikna má með að námstími til lokaprófs verði þá lengri en þrjú ár. 

   ÍAK einkaþjálfun

   Nemendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við ákvæði aðalnámskrár grunnskóla.

   Að auki þurfa nemendur sem sækja um ÍAK einkaþjálfaranám að hafa lokið kjarna og  heilbrigðisgreinum áður en nám hefst í sérgreinum einkaþjálfunar. Hægt er að taka einstaka forkröfuáfanga í fjarnámi á Hlaðborði Keilis.

   Nemendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri áður en nám í sérgreinum hefst. Gerð er krafa um að umsækjendur hafi haldgóða reynslu af íþróttum og líkamsrækt og séu í nægilega góðu líkamlegu formi til að vera virkir í verklegri kennslu námsins.

   Fótaaðgerðafræði

   Nemendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við ákvæði aðalnámskrár grunnskóla.

   Að auki þurfa nemendur sem sækja um nám í Fótaaðgerðaskóla Keilis að hafa lokið að mestu námi í almennum kjarna og almennum heilbrigðisgreinum áður en nám hefst í sérgreinum fótaaðgerðafræði.

   Nemendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri áður en nám í sérgreinum hefst í Fótaaðgerðaskóla Keilis.

  • Starfsfólk

   Yfirlit yfir starfsfólk Keilis má finna hér: www.keilir.net/is/starfsfolk

  • Námsbrautir

  • Nemendafélag 2019 - 2020

   Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er kveðið á um að í hverjum framhaldsskóla skuli starfa nemendafélag sem vinnur meðal annars að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda. Það setur sér lög um starfssvið og starfshætti og starfar á ábyrgð skóla sem sér því fyrir starfsaðstöðu. Skólum er heimilt að styrkja félögin fjárhagslega og skal bókhald þeirra háð sömu reglum og bókhald skólanna. Nemendur kjósa fulltrúa í skólaráð og tilnefna fulltrúa á skólafund og áheyrnarfulltrúa í skólanefnd.

   Hingað til hefur Keilir ekki boðið upp á hefðbundið staðnám samþykkt af Ráðuneyti og ekki verið með nemendur yngri en 18 ára og því hefur ekki verið sett á laggirnar nemendafélag í hefðbundnu formi. Aftur á móti er stefna Keilis að fara af stað með staðnám á stúdentsbraut haustið 2019 og þá mun nemendafélag verða stofnað. Þá munu birtast hér upplýsingar um stjórnir, nefndir, formenn og lög félagsins.

  • Foreldrafélag 201 - 2020

   Í lögum um framhaldsskóla frá árinu 2008, 50. grein, segir að í framhaldsskólum skuli starfa foreldraráð. Er það í samræmi við að sjálfræðisaldur ungmenna er 18 ár og þangað til bera forráðamenn ábyrgð á börnum sínum.

   Hingað til hefur Keilir ekki boðið upp á nám fyrir nemendur yngri en átján ára og því hefur foreldraráð ekki verið sett á laggirnar. Aftur á móti er stefna Keilis að fara af stað með nám fyrir 16 ára nemendur og þá verður foreldraráð strax virkjað. Fjórir forráðamenn nemenda við skólans munu sitja í ráðinu ásamt tveimur varamönnum, og einum tengilið við stjórnendur skólans. Meginverkefni foreldraráðs eru að styðja við skólastarf, efla tengsl forráðamanna ólögráða nemenda og skólans og huga að hagsmunamálum nemenda. Foreldraráðið mun móta sér starfsreglur og verksvið. Þegar foreldrafélag hefur verið stofnað munu birtast hér lög, meðlimir og fundagerðir foreldrafélagsins.

  • Skóladagatal 2018 - 2019

  • Kennslualmanak 2019 - 2020

   Kennslualmanakið er birt með fyrirvara um breytingar. 

   Jólaleyfi er frá og með 19. desember til 1. janúar og páskaleyfi frá og með 15. apríl til 22. apríl. Auk þessara leyfa er kennsluhlé sumardaginn fyrsta (25. apríl), 1. maí, uppstigningardag (30. maí), annan í hvítasunnu (10. júní) og 17. júní.

   Nánari upplýsingar um kennslualmanak

  • Skólaráð Keilis 2019 - 2020

   • Hjálmar Árnason, framkvæmdastjóri
   • Anna María Sigurðardóttir, forstöðukona Menntasviðs
   • Sigrún Svafa Ólafsdóttir, fulltrúi kennara
   • Linda Pálmadóttir, fulltrúi kennara
   • Dagný Ásgeirsdóttir, fulltrúi nemenda
   • Karen Ásta Guðmundsdóttir, fulltrúi nemenda  
   • Charlotte Vest Pedersen, fulltrúi nemenda

   Við skólann skal starfa skólaráð, hlutverk þess er samkvæmt lögum um framhaldsskóla, nr. 92 12. júní 2008:

   7. gr. Skólaráð.
   Skólaráð skal vera skólameistara til samráðs og aðstoðar. Skólameistari er oddviti skólaráðs sem auk hans skal skipað staðgengli hans og fulltrúum kennara og nemenda. Heimilt er að setja í reglugerð nánari ákvæði um skipan skólaráðs, verksvið þess og starfshætti.

   Í reglugerð um skólaráð við framhaldsskóla, 140/1997, um skipan og hlutverk skólaráðs segir:

   1. gr.
   Skólaráð starfa við framhaldsskóla. Kosið skal til skólaráðs við upphaf hvers skólaárs. Í ráðinu sitja tveir fulltrúar kennara, kjörnir á fyrsta almenna kennarafundi skólaársins. Nemendaráð kýs tvo fulltrúa í skólaráð. Aðstoðarskólameistari og áfangastjóri sitja í skólaráði. Starfi öldungadeild við framhaldsskóla skulu fulltrúar nemenda við þær sitja fundi skólaráðs þegar málefni þeirra eru á dagskrá. Skólameistari er oddviti skólaráðs og stýrir fundum þess.
   Beri engir starfsmenn framhaldsskóla starfsheitið aðstoðarskólameistari eða áfangastjóri taka þeir sem gegna sambærilegum störfum sæti í skólaráði.

   2. gr.
   Skólaráð er skólameistara til aðstoðar og ráðgjafar um stjórn skólans, fjallar um starfsáætlun skólans og framkvæmd hennar, fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum, vinnu- og félagsaðstöðu nemenda, veitir umsögn um erindi frá skólanefnd, almennum kennarafundi, nemendaráði, einstaklingum, skólameistara og menntamálaráðuneytinu sé þess óskað, fjallar um mál sem varða einstaka nemendur. Með slík mál skal farið sem trúnaðarmál.

  • Skólanefnd

   Ekki hefur verið skipuð skólanefnd í Keili hingað til. Gert er ráð fyrir að slíkt verði gert nú þegar Menntamálaráðuneyti hefur samþykkt námsbraut af stúdentsbraut.