Almennar reglur

  • Sýna ber háttvísi og prúðmennsku í skólanum og alls staðar þar sem komið er fram í nafni hans, hvort sem er í húsnæði, rafrænum kennslustofum eða á samfélagsmiðlum.
  • Nemendur skulu mæta stundvíslega til starfa, virða verkstjórn kennarans og gæta þess að trufla ekki vinnufrið. Nemendur skulu í hvívetna sýna hver öðrum og starfsfólki kurteisi og tillitssemi.
  • Öll meðferð og neysla tóbaks og vímuvaldandi efna er bönnuð í húsnæði, á lóð skólans og á vettvangi skólastarfsins. Sama gildir um notkun á rafrettum.
  • Ökutækjum skal leggja þannig að þau hindri ekki umferð og virða skal sérmerkt stæði fatlaðra.
  • Nemendum ber að ganga vel um kennslustofur, tækjabúnað og húsmuni og skilja snyrtilega við sín vinnusvæði í lok kennslustundar. 
  • Neysla matar og drykkjar skal aðeins neyta í matsal. Allt rusl skal flokkað og sett í viðeigandi ílát.
  • Myndatökur og/eða upptökur af nemendum, kennurum og öðru starfsfólki innan skólans eru óheimilar án leyfis viðkomandi aðila.
  • Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að kynna sér reglur og áætlanir skólans og kynna sér þær leiðir og möguleika sem þeir hafa til að koma málum sínum á framfæri.
  • Nemendur skulu fylgjast reglulega með tilkynningum í tölvupósti, á kennslukerfum, á heimasíðu skólans og auglýsingaskjám.
  • Málum er varða við lög er umsvifalaust vísað til lögreglu. Skólaráð ákveður hvort nemanda skuli vísað úr skóla á meðan rannsókn fer fram.

Kennara er heimilt að vísa nemendum úr tíma hlýti þeir ekki reglum. Skólareglur gilda einnig í öllum ferðum á vegum skólans. Við brot á reglum er nemanda vísað til viðtals stjórnenda. Brot á reglum þessum geta varðað refsingu, s.s. brottvísun úr skóla.