Um Háskólabrú Keilis

Háskólabrú hefur undanfarin ár markað sér sérstöðu í að veita einstaklingsmiðaða þjónustu og stuðning við nemendur. Nám á Háskólabrú hefur gefið fjölda fólks nýtt tækifæri til náms og hafa flestir útskrifaðir nemendur hafið háskólanám að náminu loknu, við góðan orðstír. 

Fyrstu nemendur Háskólabrúar Keilis hófu nám haustið 2007 en skólinn starfar í samstarfi við Háskóla Íslands. Umsækjendur þurfa að hafa a.m.k 117 feiningar (framhaldsskólaeiningar, samsvarandi 70 einingum) að baki og þar af 10 feiningar í íslensku, ensku og stærðfræði (framhaldskólaeiningar, samsvarandi 6 einingum í hverju fagi). Að uppfylltum inntökuskilyrðum tekur nám á Háskólabrú um eitt ár eftir því hvaða deild er valin.

Haustið 2008 skrifaði Keilir og Háskóli Íslands undir samning þess eðlis að próf á Háskólabrú skuli samkvæmt samningnum almennt teljast sambærilegt stúdentsprófi og veitir inngöngu í þær deildir sem vísa í svið innan Háskóla Íslands. Þá hafa margir útskrifaðir nemendur einnig sótt nám í öðrum háskólum hérlendis og erlendis en eftir þeirra inntökuskilyrðum hverju sinni.  

Markmiðið með Háskólabrú er að nemendur okkar séu vel undirbúnir til að takast á við kröfuhart háskólanám. Stór hluti af gæðastarfi okkar er að fylgjast með gengi nemenda okkar í háskóla. Frá upphafi höfum við gert kannanir meðal útskrifaðra m.a hvernig nemendur telja sig vera undirbúna fyrir háskólanám. En flestir útskriftarnemenda okkar hefja háskólanám og um 80% þeirra telja sig vera vel undirbúna í háskóla sem rímar við niðurstöður könnunar Háskóla Íslands á gengi nýnema framhaldsskólanna þar sem að Háskólabrú Keilis er í fjórða sæti yfir þá nemendur sem telja sig vel undirbúna fyrir háskólanám. Þessar niðurstöður eru okkur mikilvægar en gæðastarfi er aldrei lokið heldur hvetur okkur áfram til þess að gera gott nám enn betra. 

Nám á Háskólabrú Keilis er tvískipt: 

  • Tvær annir fyrir þá nemendur sem ætla sér að stunda nám á félagsvísinda- og lagadeild, viðskipta- og hagfræðideild og hugvísindadeild.
  • Þrjár annir fyrir þá nemendur sem ætla sér að stunda nám í verk- og raunvísindadeild (Haust, sumar og vorönn).
Umsækjendum er bent á að hafa samband við námsráðgjafa óski þeir eftir aðstoð við val á námsleið. Sömu kennsluskrár gilda fyrir fjarnám og staðnám. Fjarnám hefst annars vegar í janúar og hins vegar í ágúst og hægt er að vera í fullu fjarnámi eða í fjarnámi með vinnu. Fullt fjarnám tekur eitt ár en fjarnám með vinnu tekur tvö ár. Staðnám hefst í ágúst ár hvert og tekur einn vetur.