Verðskrá Flugakademíu Íslands

Verðskráin gildir frá október 2020 og er birt með fyrirvara um breytingar. Nánari upplýsingar fást í gegnum fyrirspurnir á netfangið flugakademia@keilir.net.

Verðskráin gildir frá ofangreindri dagsetninguAllar upphæðir eru endurskoðaðar árlega miðað við þróun vísitalna og annarra þátta sem hafa áhrif á rekstur skólans. Tölur og dagsetningar settar fram með fyrirvara um villur.

 • Almennar upplýsingar

  Við bjóðum upp á þjálfun á samkeppnishæfu verði án þess að fórna gæðum. Ísland býr yfir langri flughefð sem gegnir stöðugt mikilvægu hlutverki í innviðum landsins. Það hefur greitt fyrir jákvæðum aðstæðum fyrir flugfélög og flugskóla, og gjöldin fyrir að fá leyfi og hafa það eru almennt lægri en í öðrum löndum. Að auki eru engin lendingargjöld og það ásamt sparneytnum flugvélum okkar þýðir að við getum boðið upp á afar samkeppnishæft verð.

  Almennt

  • Allt nám skólans er almennt greitt fyrirfram samkvæmt námsmannasamningi. Öll innborgun fer á innistæðu viðskiptavins sem er honum aðgengileg hjá bókhaldsdeild skólans meðan á námi stendur. Allt verklegt flugnám er dregið er frá innistæðu að loknu flugi.
  • Bókleg námsskeið eru gjaldfærð frá innistæðu nemanda tveim vikum áður en það hefst eða eftir nánara samkomulagi við fjármálasvið skólans.
  • Greiðslum er almennt dreift yfir lengri námstímabil þannig að gert sé ráð fyrir nægri innistæðu fyrir þjálfun á hverjum tíma.
  • Hægt er að skipta eða dreifa greiðslum gegn þjónustugjaldi.
  • Greiðsluseðlar eru almennt sendir út með tölvupósti og birtast þá ekki á heimabanka. Upplýsingar um greiðsluform berast í sama pósti.

  Greiðslumiðlar

  • ef greitt er með American Express, þá bætist við 2.9% aukagjald
  • ef greitt er með öðrum kreditkortum bætist við 1.7% aukagjald

  Erlendir Gjaldmiðlar

  Þar sem nám skólans eru einnig markaðssett erlendis geta mörg námsskeið og verð þeirra verið umbreytt í erlendan gjaldmiðil.

  • Ef námið er gefið upp í erlendum gjaldmiðli gildir miðgengi Seðlabanka Íslands á þeim degi sem greiðslan er ynnt af hendi. Dragist greiðsla fram yfir eindaga skal miðast við gengi á eindaga, en búast má við reikningi fyrir dráttarvöxtum.
  • Þegar verð miðast við erlendan gjaldmiðil, er það umreiknað verð frá íslenskum krónum og einungis til upplýsinga þar sem gengið er breytilegt frá degi til dags.Erlendir gjaldmiðlar, ef þeir eru birtir á heimasíðu, eru því til upplýsinga á eftirfarandi gengi. Athugið að gengið er uppfært handvirkt á heimasíðu en hægt er að nálgast nákvæmari upplýsingar á heimasíðu Seðlabanka Íslands.
 • Einingaverð

  Einshreyfils sjónflugsflugvél – (DA20, Tecnam P2002-JF,  C152) ISK 24.900 
  Einshreyfils sjón-/blindflugsflugvél – (DA40) ISK 31.900 
  Fjölhreyfla sjón-/blindflugsflugvél – (PA44, DA42) ISK 68.500 
  Flughermir – Diamond DSIM og ALSIM (ALX MEP útgáfa) ISK 20.700 
  Flughermir – ALSIM ALS (MJET útgáfa) ISK 23.700 
     
  ICAO Enskumat ISK 22.000
     
  Bakgrunnsskoðun fyrir flugvallaraðgengi ISK 20.175
  Forskoðun/Screening fyrir nám ISK 39.000
     
  Endurþjálfun ATPL - Oxford CBT og nýjustu rafbækur ISK 250.000
  Endurþjálfun ATPL - Oxford CBT, nýjustu rafbækur og endurseta námsskeiðs ISK 600.000
     

  Upptökupróf bóklegra greina skólans - ATPL / PPL

  ISK 6.000 / 3.500
     
  Upprifjunarnámskeið flugkennara ISK 25.000
     
  Kynnisflug (C152, C172, DA20, Tecnam P2002-JF) ISK 9.500
  Kynnisflug (DA40)

  ISK 18.990

 • Tímaverð flugkennara

  Fyrirvari: Skólinn áskilur sér rétt til fyrirvaralausra breytinga á verðskránni, ef tilefni er fyrir hendi t.d. vegna breytinga á kjarasamninga og annara utanaðkomandi gjalda og þátta sem geta haft áhrif á verðlagningu skólans.

  Eftirfarandi verð eru tímaverð flugkennara samkvæmt kjarasamningi við FÍA – Félags Íslenskra Atvinnuflugmanna.

  • Athugasemd 1:  Ekki er gefinn afsláttur af tímaverði flugkennara, þar sem um kjarasamningsbundin réttindi er að ræða.
  • Athugasemd 2:  Skólinn áskilur sér rétt til fyrirvaralausra verðbreytinga á tímaverði flugkennara sem geta orðið vegna kjarasamningsbundinna réttinda, eða breytinga sem stjórnvöld geta ákveðið í samræmi við breytingu á tekjutengdum ákvæðum, s.s. sköttum, álagningu, afsláttum o.s.fr.
  Kennsla Tímaverð
  PPL (A) Einkaflugmannskennsla ISK 7.700
  CPL(A) Atvinnuflugmannskennsla – einshreyfils flugvél ISK 8.500
  CPL(A) ME Atvinnuflugmannskennsla – fjölhreyfla flugvél ISK 9.200
  SEP (A) Flokkstegundarkennsla – einshreyfils flugvél ISK 8.500
  MEP(A) Flokkstegundarkennsla – fjölhreyfla flugvél ISK 9.200
  IR(A) Blindflugsáritunarkennsla ISK 9.200
  FI(A) Flugkennaravottun – kennsla ISK 9.200
 • Einkaflugmannsnám

  Einkaflugmannsnáminu er skipt í bóklegt og verklegt nám.

  Bóklegt nám: ISK 285.000

  Bóklegt nám inniheldur alla kennslu og kennslugögn, aðgang að kennslukerfi og þjálfunarbúnað til eignar svo sem plotter, flugreiknistokkur og sjónflugskort. Prófgjöld Samgöngustofu fyrir bókleg próf eru ekki innifalin.

  Verklegt nám: Tímaverð samkvæmt einingaverði

  Verklegi hluti námsins felur í sér að lágmarki 45 tíma í eins-hreyfils flugvél,  DA-20-C1 eða Technam P2002-JF, ásamt viðeigandi kennslu og kennslugögnum.  Nemandi greiðir flugtíma og flugkennslu á verði skv. verðskrá hverju sinni. Gjöld Samgöngustofu og prófdómara fyrir verkleg og bókleg próf eru ekki innifalin. Leiga á flugvél vegna verklegs prófs er ekki innifalin.

  Einkaflugmannspakki (Verklegt og bóklegt nám): ISK 1.690.000

  Allt bóknám og 45 klst verknám í eins-hreyfils flugvél,  DA-20-C1 eða Technam P2002-JF, ásamt viðeigandi kennslu og kennslugögnum er innifalið.  Verð einkaflugmannspakka miðast við að allt nám sé tekið á ofangreindum flugvélum. Gjöld Samgöngustofu og prófdómara fyrir verkleg og bókleg próf eru ekki innifalin. Leiga á flugvél vegna verklegs prófs er ekki innifalin.

 • Samtvinnað atvinnuflugmannsnám (Integrated ATPL)

  Samtvinnað atvinnuflugmannsnám inniheldur þjálfun frá fyrsta flugi og þar til nemandi útskrifast með full réttindi sem atvinnuflugmaður.

  Samtvinnað Atvinnuflugmannsnám (IATPL) : ISK 10.790.000

  Námið er lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna

  Innifalið í námsgjöldum

  • Öll nauðsynleg námsgögn
  • ATPL námsbækur frá OAA - Oxford Aviation Academy
  • Aðgangur að kennslukerfi skólans og OAA
  • Allur nauðsynlegur útbúnaður fyrir bóklega þjálfun (Plotter, flugreiknistokkur, Jeppesen leiðarbækur ofl.)
  • Skyrtur, bindi og strípur
  • Bókleg skólapróf samkvæmt námsáætlun, að undanskyldu því sem hér að neðan.

  Ekki innifalið í námsgjöldum

  • Upptökupróf / Endurtektarpróf / frestun á skólaprófi - sjá verðskrá skólans
  • Prófgjöld bóklegra prófa Samgöngustofu
  • Heilbrigðisskoðanir fluglækna
  • Prófgjöld verklegs prófdómara Samgöngustofu
  • Skírteina- og umsóknagjöld Samgöngustofu   
 • Áfangaskipt atvinnuflugmannsnám (Modular ATPL)

  Áfangaskipt atvinnuflugnám er samsett mörgum áföngum. Allir áfangar innihalda nauðsynlega kennslu og kennslugögn.

  • Bóklegt atvinnuflugmannsnám (ATPL Theory)

   Áfangaskipt bóklegt atvinnuflugmannsnám sem er a.m.k. 650 klst námskeið, og kennt er á tveimur til þremur önnum.

   Bóklegt áfangaskipt atvinnuflugmannsnám (Modular ATPL): ISK 1.300.000

   Innifalið í námsgjöldum:

   • Rafrænar ATPL námsbækur frá OAA - Oxford Aviation Academy
   • Aðgangur að kennslukerfi Keilis og OAA
   • Allur nauðsynlegur útbúnaður fyrir bóklega þjálfun (Plotter, flugreiknistokkur, Jeppesen leiðarbækur ofl.)
   • Skyrtur, bindi og strípur
   • Bókleg skólapróf samkvæmnt námsáætlun (ekki upptöku- eða endurtektarpróf)

   Ekki innifalið í námsgjöldum:

  • Verklegt atvinnuflugnám (CPL/ME/IR)

   Verklegt atvinnuflugmannsnám samanstendur af þrem megin áföngum. Hægt er að taka staka áfanga en þá breytast tímakröfur og verð lítillega.

   • Blindflugsáritun (IR)
    40 tímar á DA40 og 15 tímar á DA42
   • Fjölhreyfla áritun (ME)
    6 tímar á DA42
   • Verkleg atvinnuflugþjálfun (CPL)
    15 tímar á DA40 og DA42
   • Færnipróf CPL/ME/IR 
    3 tímar á DA42
  • Áhafnasamstarfsnámskeið (MCC, JOC og APS MCC)

   • MCC áhafnasamstarfsnámskeið: ISK 500.000
   • JOC þotuþjálfunarnámskeið: ISK 400.000
   • MCC og JOC saman: ISK 800.000
   • APS MCC : TBA
 • Áhafnasamstarfsnámskeið (MCC, JOC og APS MCC)

  • MCC áhafnasamstarfsnámskeið: ISK 500.000
  • JOC þotuþjálfunarnámskeið: ISK 400.000
  • MCC og JOC saman: ISK 800.000
  • APS MCC : TBA
 • Flugkennaraáritanir

  Námsleið Verð
  FI(A) - Flugkennaranám (tveggja sæta) ISK 1.250.000
  FI(A)/IRI(A)/CRI(A) - Endurþjálfunarnámskeið flugkennara - (tvö kvöld) ISK 22.000
  IRI(A) SE - Blindsflugskennaraáritun á einshreyfils loftfari, án FI(A) kennaraáritunar ISK 435.000
  IRI(A) SE - Blindsflugskennaraáritun á einshreyfils loftfari, fyrir handhafa FI(A) kennaraáritunar ISK 220.000
  IRI(A) ME - Blindsflugskennaraáritun á fjölhreyfla loftfari, án FI(A) kennaraáritunar ISK 615.000
  IRI(A) ME - Blindsflugskennaraáritun á fjölhreyfla loftfari, fyrir handhafa FI(A) kennaraáritunar ISK 330.000
 • Endurnýjun réttinda

  Umsýslugjald vegna endurnýjunnar réttinda: 5000 ISK

  Til að viðhalda færni og áritunum þarf flugmaður reglulega að mæta vissum kröfum reglugerða um flugskírteini. Keilir býður uppá upprifjunarþjálfun fyrir upprifjun, framlengingu eða endurnýjun áritanna og er algengustu framlengingum og endurnýjunum er líst hér að neðan. Í öllum tilvikum má senda fyrirspurnir og beiðnir á flugakademia@keilir.net.

  Öll þjálfun og útleiga miðast við gildandi verðskrá og einingarverð. Þjálfun gerir ráð fyrir viðeigandi kennslu og kennslugögnum ásamt útleigu viðeigandu flugvélar til hæfni- eða færniprófs með prófdómara en prófgjöld eru hins vegar ekki innifalin.

  Ef skírteini er útgefið af öðru aðildarríki EASA en Íslandi ber flugmanni að kynna sér allar viðeigandi kröfur og reglugerðir er lúta að þjálfuninni en alla jafna þarf prófdómari að hafa hlotið samþykki af viðeigandi aðildarríki áður en sótt er um hæfni- eða færnipróf.

 • Kynnisflug

  Gjafabréf í kynningarflug með Keili er frábær upplifun í háloftunum og ógleymanleg lífreynsla.  

  Þú getur pantað tíma með að hringja í síma 8251500 í Reykjavík, eða 6640169 fyrir Keflavík alla virka daga á milli 8-17 eða senda póst á : flugakademia@keilir.net.

  Kynnisflug (Diamond DA20 eða Tecnam P2002-JF) -Tveggja sæta flugvél Verð: 9.500 kr.
  Kynnisflug (Diamond DA40) - Fjögurra sæta flugvél Verð: 18.990 kr.

   

  Nánari upplýsingar