Einkaflugmannsnám (PPL - Private Pilot License)

Námið er unnið til samræmis við samevrópskar reglur um flugnám, sem innleiddar eru á Íslandi frá Öryggisstofnun Evrópu (EASA) í gegnum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningsins).

Að loknu námi, öðlast þú samevrópsk einkaflugmannsréttindi (Part-FCL flugskírteini), sem veitir þér réttindi til að fljúga á einshreyfils flugvél í sjónflugi með farþega án endurgjalds víða um heim. Einkaflugmannsnám er bæði skemmtilegt og krefjandi nám sem skiptist í bóklegt nám og verklegt nám.  Nánari upplýsingar um námið er hér að neðan.

Næstu námskeið

 • PPL - Inntökukröfur

  • Lágmarksaldur
   Lágmarksaldur við upphaf náms er 16 ára aldur.  Til að öðlast leyfi til einliðaflugs (sólo) í náminu verður þú að vera 17 ára.
  • Fjármálaskuldbinding
   Ef þú ert undir 18 ára aldri, þarftu að hafa skriftlegt leyfi foreldra/forráðamanns til að hefja nám og til að gera fjármálaskuldbindingar við skólann.
  • Tungumálafærni
   Þú verður að hafa góða færni í töluð/rituðu máli á íslensku og ensku. Námsefni er á ensku og möguleiki verður að kennsla fara fram að einhverju leiti á enskri tungu.
  • Heilsa
   Sem einkaflugmaður þarftu að vera handhafi að a.m.k. 2. flokks flugheilbrigðisvottorðs.  Ef þú átt við lesörðuleika, athyglisbrest, litblindu eða tekur inn lyf að staðaldri, mælumst við til með að fyrst að leita til fluglæknis í skoðun, til að fá úr því skorið hvort þú getur stundað námið.  Þú getur fundið nánari upplýsingar um læknisskoðunina í upplýsingagrunni okkar.
  • Hrein sakaskrá
   Sem flugmannsnemi þarftu að framvísa sönnun um hreina sakaskrá og lögreglan á viðkomandi sveitafélagi verknámsstöðvar (Keflavík/Reykjavík) mun gera „bakgrunnsathugun“ á þér til útgáfu á aðgangpassa viðkomandi flugvallar ISAVIA þ.e. KEF eða REK.
 • PPL - Upplýsingar um námið

  Námið er ætlað þeim sem vilja verða einkaflugmenn og vilja stunda sjónflug á litlum einshreyfils flugvélum, sér og farþegum sínum til ánægju.  Einkaflugmannsnám er bæði skemmtilegt og krefjandi nám sem skiptist í bóklegt nám og verklegt nám.  Að loknu námi, öðlast þú samevrópsk einkaflugmannsréttindi ( Part-FCL flugskírteini), sem veitir þér réttindi til að fljúga á einshreyfils flugvél í sjónflugi með farþega án endurgjalds víða um heim. Einkaflugmannsnám er bæði skemmtilegt og krefjandi nám sem skiptist í bóklegt nám og verklegt nám.

  Get ég sótt um atvinnuflugmannsnám?

  Handhafi einkaflugmannsskírteins gefst kostur á að sækja um áframhaldandi nám í áfangaskiptu eða samtvinnuðu atvinnuflugmannsnámi, sem einnig er kennt í Flugakademíu Keilis – Flugskóla Íslands.  Nemandi sem stundað hefur einkaflugmannsnámið hjá skólanum fær metið að fullu þann hluta bóknáms sem telst til grunnnáms (Basic) og að hluta verknámið, samkvæmt sérstökum reglum þar af lútandi.  Í því tilefni, má viðurkenna allt að 50% af þeim tíma sem nemandinn hefur flogið fyrir námskeiðið, að hámarki 40 klst. fartíma eða 45 klst. fartíma ef næturflugsréttinda hefur einnig verið aflað.  Af þessum tíma má að hámarki meta 20 klst. fartíma upp í kröfurnar um blindflugstíma með kennara, ef nemandi er einnig handhafi að blindflugsáritun.

  Nemandi sem velur að verða einkaflugmaður fyrst, þarf hins vegar að uppfylla allar forkröfur um samtvinnað/áfangaskipt atvinnuflugmannsnám, m.a. um menntastig, heilbrigðiskröfur og önnur inntökuskilyrði atvinnuflugmannsnáms og mælumst við því til, að umsækjendur að námi kynni sér því kosti námsleiðar samtvinnaðs atvinnuflugmanns vel.

 • PPL - Bóknám

  Bók­lega námið felst í 100 klukkustunda (150 kennslustundir) nám­skeiði sem kennt er í kvöld­skóla. Bóklegir kennarar eru að öllu jöfnu starfandi flugkennarar skólans, þó að í vissum fögum gæti verið fenginn til kennslu sérmenntaður einstaklingur í þeirri grein.

  Bóklegt einkaflugmannsnám eru samansett af 9 námsgreinum, sem raðað er upp á stundaskrá hverju sinni. Námið tekur um þrjá mánuði. Öll nauðsynleg námsgöng, kennsla og námsefni sem er aðgengileg í gegnum kennslukerfi skólans eru innifalin í námsgjaldi.

  Námsgreinar í einkaflugmannsnámi eru;

  • Lög og reglur um loftferðir
  • Almenn þekking á loftförum
  • Afkastageta og áætlanagerð
  • Mannleg geta og takmörk hennar
  • Flugfjarskipti
  • Flugveðurfræði
  • Flugleiðsaga
  • Verklagsreglur í flugi
  • Flugfræði

  Hver námsgrein er lokið með skólaprófi og þegar nemandi hefur staðist öll skólaprófin, með lágmarkseinkunn 75% (7,5), fær hann í framhaldinu próftökurétt skólans til að þreyta bókleg einkaflugmannspróf hjá Samgöngustofu. Öllum bóklegum prófum hjá Samgöngustofu verður að vera lokið innan 18 mánaða, frá fyrstu próftöku til þess síðasta. Að því loknu, mun viðkomandi hafa 24 mánuði til að þreyta verklegt einkaflugmannspróf og öðlast einkaflugmannsskírteini.

  Það er kjörið að fljúga samhliða bóklega náminu og gefst nægur tími til upplestrar og heimalærdóms milli innilota. Námið er krefjandi og ráðleggur skólinn að nemendur nýti sér til fullnustu allan þann tíma sem laus er, til að stunda einkaflugmannsnámið.

 • PPL - Fjarnám

  Einkaflugnám í fjarnámi er kennt samhliða staðnámi. Námið tekur 10 vikur samtals með prófum.

  Námið byggist upp á CBT (Computer Based Training) þjálfun þar sem nemendur horfa á fyrirlestra og vinna svo verkefni og taka æfingapróf. Í fjarnámi er 10% mætingarskylda og verða tvær staðlotur á námstímanum.

  Nemendur hafa greiðan aðgang að kennara á meðan námskeiði stendur. Lokapróf verða haldin í skólanum um helgar en eins og í staðnámi þurfa nemendur að standast skólapróf til að fá próftökurétt hjá Samgöngustofu.

 • PPL - Verknám

  Verklegt flugnám byggir á að lágmarki 45 klst. flugtímum á flugi, með og án flugkennara eftir tilvikum og þar af að skal minnsta kosti 25 klst. vera flognar með flugkennara og 10 klst. í einliðaflugi undir leiðsögn flugkennara. Námið byggir á staðarflugi (local) þar sem æfðar eru t.d. lendingar og flugtaksæfingum á flugvelli með mismunandi tækni, flugæfingar í æfingasvæði, svo og yfirlandsflugi.

  Auk nokkurra yfirlandsfluga í náminu, skal eitt einliðaflug í yfirlandsflugi vera framkvæmt sem hljóðar upp á a.m.k. 150 NM (280 km) vegalengd, með stöðvunarlendingum á tveimur mismunandi flugvöllum.

  Að loknu verklegu námi þarf nemandinn að standast 1,5 klst. verklegt flugpróf með prófdómara. Skilyrði fyrir útskrift úr verknámi, er að hafa lokið öllum bóklegum prófum hjá Samgöngustofu og framvísa skólanum sönnun þess, áður en verklegt flugpróf framkvæmt.

  Námsgreinar

  • undirbúningur flugs, þar með talin ákvörðun massa og jafnvægis og skoðun og þjónusta flugvélar;
  • flugvellir og umferðahringir, varúðarreglur og ráðstafanir til að forðast árekstur;
  • stjórn flugvélar eftir kennileitum;
  • flug á hættulega lágum flughraða, hvernig þekkja má og komast úr yfirvofandi eða fullu ofrisi;
  • flug við hættulega háan flughraða, hvernig þekkja má og komast úr gormdýfu;
  • flugtök og lendingar við eðlileg skilyrði og í hliðarvindi;
  • flugtök við hámarksafkastagetu (stuttar flugbrautir og lítil hindranabil); stuttbrautarlendingar;
  • flug eftir mælitækjum eingöngu, þar á meðal lokið við 180 gráðu lárétta beygju 
  • landflug eftir kennileitum, leiðarreikningi og leiðsöguvirkjum;
  • flug í neyðarástandi, meðal annars líkt eftir bilunum í búnaði flugvélar; og
  • flug til og frá flugvöllum með flugumferðarstjórn og í gegnum flugstjórnarsvið þeirra, fylgt reglum að því er varðar flugumferðaþjónustu, verklag í samskiptum og orðfæri.

  Námsgögn
  Kennsluefni fyrir flugnemaskírteini, handbækur flugvéla. Kennsluáætlun fyrir einkaflugpróf og flugæfingar samkvæmt þjálfunarbók.

  Sólóprófið - Flugnemaréttindi
  Flugnemar taka mikilvægt skref í átt að einkaflugmannsréttindum sínum þegar þeir fljúga fyrsta skipti einir síns liðs. Sá áfangi er kallaður sólóprófið(einliðaflug) og er einna eftirminnilegasti hluti flugnámsins.  Eftir að hafa náð að taka á loft og lenda einsamall, hefur flugneminn sannað hæfni sína og fær útgefið flugnemaskírteini. Þá heldur kennslan áfram og nemandinn flýgur bæði með kennara og æfir sig einn, samkvæmt námskránni.

  Sólóprófið (einliðaflug) taka menn oftast eftir að 15-20 klst flugkennslu.

  Kennslumat/kröfur
  Nemendur eru metnir af flugkennara fyrir fyrsta einflug.  Stöðugt endurmat á sér stað á meðan náminu stendur en þegar líður að lokum eru nemendur metnir og farið yfir öll helstu atriði færniprófs fyrir útgáfu einkaflugmannsskírteinis.

 • Verð og næstu námskeið

  Næstu námskeið

  Verðskrá Flugakademíu Íslands (gildir frá 1. maí 2019)

  Frekari upplýsingar má nálgast í síma 578 4040 eða með því að senda tölvupóst á netfangið flugakademia@keilir.net