Áfangaskipt atvinnuflugnám

Flugakademía Íslands býður uppá nám og kennslu í öllum nauðsynlegum áföngum atvinnuflugnáms og getur nemandi tekið fullt áfangaskipt atvinnuflugnám (allir áfangar) eða valið staka áfanga eftir þörfum og fyrri reynslu.

Bóklegt áfangaskipt atvinnuflugmannsnám fer fram samkvæmt sérstakri námsskrá sem inniheldur 14 fög sem skiptast niður á tvær annir. Námið er kennt virka daga frá kl. 9 - 16 og er hver önn um það bil þrír mánuðir í kennslu og einn mánuður í upplestur og próf.

Næstu námskeið

 • Námsyfirlit

  Áfangaskipt (modular) atvinnuflugmannsnám er samsetning af tilskyldum og nauðsynlegum áföngum.

  Helsti kosturinn við áfangaskipta námsbraut er að það er meiri sveigjanleiki í námstíma og hentar því umsækjendum með fjölskyldur eða aðrar skuldbindingar sem þarf að sinna sem getur haft áhrif á nemandann.

  Áfangarnir sem nemandinn verður að ljúka til þess að geta byrjað að sækja um hjá flugfélögum:

  Að auki þarf umsækjandi að mæta ströngum tíma- og reynslukröfum á námsleiðinni.

  • Tíma- og reynslusöfnun

   Þótt tímasöfnunin sé ekki eiginlegur áfangi er hún engu að síður nauðsynlegur liður í áfangaskiptu atvinnuflugnámi en hverjum áfanga eru settar lágmarkskröfur um reynslu við upphaf og endi. Nemandinn getur sótt sér þessa reynslu hvar sem er í heiminum en gæta þarf þó að því að þeir séu rétt skráðir og eftir viðeigandi forsendum.

   Flugmaður í áfangaskiptu atvinnuflugmannsnámi þarf í heildina um 80 flugtíma umfram lágmarkskennslu eftir einkaflugmannsnám til að mæta inntökuskilyrðum og lágmarkskröfum til útgáfu CPL/ME/IR skírteinis og áritana. Þannig er flugmaður með um 130 tíma við upphaf verklegs atvinnuflugmannsnáms. Þegar tímarnir eru flognir skal hafa eftirfarandi í huga:

   • Að lágmarki 50 flugtímar skulu vera í landflugi (cross-country) sem flugstjóri til að mæta inntökuskilyrðum í blindflugsáritun.
   • Að lágmarki 70 flugtímar skulu vera flognir sem flugstjóri til að mæta inntökuskilyrðum í fjölhreyfla áritun en 100 fyrir útgáfu skírteinis.
   • Að lágmarki 150 tímum skal vera lokið til að mæta inntökuskilyrðum í CPL verklegt nám.
   • Að lágmarki 200 tímum skal vera lokið fyrir útgáfu CPL/ME/IR.
   • Að lágmarki 100 flugtímar sem flugstjóri fyrir útgáfu CPL skírteinis.
 • Inntökuskilyrði

  Fyrir fullt áfangaskipt atvinnuflugmannsnám skal umsækjandi:

  • Vera handhafi einkaflugmannsskírteinis (PPL - Private Pilot License)
   Athugið að einkaflugmannsskírteinis er ekki krafist í samtvinnuðu atvinnuflugmannsnámi
  • Vera handhafi fyrsta flokks heilbrigðisskírteinis (1st class medical certificate)
  • Hafa náð 18 ára aldri.
  • Hreint sakarvottorð
   Við upphaf náms er aðgangsheimild inn á Keflavíkur- og Reykjavíkurflugvöll háð bakgrunnsskoðun.
   Við umsókn skírteinis við lok náms getur Samgöngustofa einnig krafist sakarvottorðs eða bakgrunnsskoðunar.
  • Stúdentspróf /sambærilegt nám ( a.m.k 200 ein ), með að minnsta kosti eftirfarandi lágmarkseiningar í eftirtöldum greinum;

   • 5 ein i Eðlisfræði á öðru þrepi
   • 10 ein í Stærðfræði á öðru þrepi
   • 15 ein í Ensku, þar af 10 á öðru þrepi og 5 ein á þriðja þrepi.

   Ef þessar einingar eru ekki til staðar, er hægt að þreyta inntökupróf hjá okkur í stærðfræði, eðlisfræði og ensku.

   Þeir sem þurfa á að halda, geta leitað í áfanga sem er í boði, svo sem hlaðborð Keilis eða aðra sambærilega áfanga á netinu áður en farið er í inntökuprófin. Nánari upplýsingar um Hlaðborð Keilis er HÉR

  • Um inntökupróf flugakademíunnar (Ath. Ekki tæmandi upptalning) ;
   • Inntökupróf í stærðfræði: Almenn algebra (fullstytting brota, þáttun, lausn jafna o.s.frv.) · Rúmfræði · Hornaföll · Talnalínan (Náttúrulegar tölur, Ræðar tölur, Rauntölur) · Einföld diffrun og heildun · Rætur og veldi · Logaritmar · Jöfnuhneppi · Mengjafræði · Hlutfallsreikningur (prósentur) · Einfaldur líkindareikningur
   • Inntökupróf í eðlisfræði: Grunnáfangi (hreyfingu hluta og lögmálum Newtons, vélrænni orku og varðveislu hennar, skriðþunga, og þrýsting; Lögmál Newtons, hreyfing, hraði, hröðun, hemlunarvegalengd, massi og þyngd, núningskraftur, stöðuorka, hreyfiorka, frjálst fall, vinna,rafmagn og orkulögmálið,  Jöfnur af fyrsta stigi, tvær jöfnur með tveimur óþekktum stærðum, óuppsettar jöfnur og prósentu og hlutfallareikning; Rúmfræði -frumreglur, skilgreiningar og reglur um horn og þríhyrninga og þannig búið til afleiðslukerfi), Rúmfræði -frumreglur, skilgreiningar og reglur um horn og þríhyrninga og þannig búið til afleiðslukerfi, Hornaföll í rétthyrndum þríhyrningi og hornafallareglur, Horn tengd hringferli, hnitakerfið og jöfnu beinnar línu, Varmafræði, hreyfing og bylgjur, Varmajafnvægi, hitastig, gaslíkan og lögmál kjörgass, varmaorka, eðlisvarmi, gufunar- og bræðsluvarmi, varmamælingar, varmaburður og varmageislun, Hraði, hröðun, frjálst fall, snertilhraði, snertilhröðun og miðsóknarhröðun, Sveifluvídd, tíðni, bylgjulengd, hnútur, bugur, fasi, staðbylgjur, hljóðstyrkur, innhljóð, úthljóð, samliðun, Dopplerhrif.
   • Inntökupróf í ensku: Góður skilningur á ritmáli og leikni í að koma frá sér stuttum ritgerðum á ensku. Málfræði eða góð stafsetning er ekki skilyrði.
 • Verð og næstu námskeið

  Áfangaskipt atvinnuflugnám hefst næst 16. nóvember 2020. Námið er ætlað þeim sem eru handhafar PPL skírteina og vilja hefja atvinnuflugmannsnám. 

  Bóklegt atvinnuflugmannsnám í 650 klst námskeiði sem kennt er á þremur önnum. Innifalið í skólagjöldum eru einkennisfatnaður, kennslubækur, aðgangur að fjarnámskerfi fugakademíunnar þar sem er að finna mikið magn af útskýringum, verkefnum og öðru efni tengdu hverju fagi fyrir sig, nemendur þurfa að eiga flugreiknistokk og plotter.

  Samtvinnað atvinnuflugmannsnám er nú lánshæft 4 anna nám hjá LÍN, bæði bóklegt nám og verklegt atvinnuflugmannsnám. Nemandi í áfangaskiptu atvinnuflugmannsnám, mun hins vegar eingöngu geta fengið metið 2 annir lánshæfar hjá LÍN. Þeir sem metnir eru inn í samtvinnað atvinnflugmannsnám, sem handhafar að PPL(A) einkaflugmannsskírteini, geta ekki fengið 1 önnin metna hjá LÍN, eingöngu annir 2-4.

  Bóklegt atvinnuflugnám: Verðskrá

  Innifalið í námsgjöldum:

  • Rafrænar ATPL námsbækur frá OAA - Oxford Aviation Academy
  • Aðgangur að kennslukerfi Keilis og OAA
  • Allur nauðsynlegur útbúnaður fyrir bóklega þjálfun (Plotter, flugreiknistokkur, Jeppesen leiðarbækur ofl.)
  • Skyrtur, bindi og strípur
  • Bókleg skólapróf samkvæmnt stundaskrá (fyrsta seta)

  Ekki innifalið í námsgjöldum:

  • Upptökupróf/frestun á skólaprófi
  • Prófgjöld flugmálastjórnarprófa (fyrir hvert próf - samtals 14 próf)
 • Fjármögnun

  Lánastofnun íslenskra námsmanna

  Áfangaskipt atvinnuflugmannsnám er því miður ekki lengur lánshæft hjá MSN sem hluti af námi. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu MSN

  Samtvinnuðu atvinnuflugmannsnám er að fullu lánshæft nám hjá MSN til 4 anna og vill skólinn benda á þá leið, fyrir umsækjendur.