Fara í efni

Umsóknarfrestur í flugnám til 29. júlí

Opið er fyrir umsóknir í einkaflugnám, samtvinnað og áfangaskipt atvinnuflugnám sem hefst haustið 2022 til 29. júlí n.k.

Samtvinnað atvinnuflugnám

Samtvinnað atvinnuflugnám er tilvalið fyrir þá sem eru með litla eða enga flugreynslu og vilja öðlast atvinnuflugmannsréttindi að námi loknu. Námið hefst 29. ágúst og tekur um 24 mánuði að ljúka því, bóklegu og verklegu námi, frá upphafi til enda. Hámarkstími náms samkvæmt reglugerð er 36 mánuðir frá upphafi og ber nemanda að ljúka því innan þess tímaramma.

Samtvinnað atvinnuflugnám hjá Flugakademíu Íslands er krefjandi og faglegt nám frá fyrsta degi. Það kallar á mikinn sjálfsaga nemenda og vinnu við að ná settu markmiði. Námið er sniðið að þörfum þeirra sem stefna á frama sem atvinnuflugmenn þar sem nemendum er fylgt eftir frá fyrstu flugferð að atvinnuflugmannsskírteini. Að loknu námi öðlast nemendur samevrópskt atvinnuflugmannsskírteini, ásamt öllum þeim réttindum sem til þarf, til að geta starfað sem atvinnuflugmaður hjá evrópskum flugrekanda. Skólinn heldur vel utan um nemandann út námstímann og eru allir áfangar og flug (bókleg og verkleg þjálfun) skipulögð fram í tímann.

Námið er lánshæft að hluta sem fjögurra anna nám hjá Menntasjóði námsmanna og er eina lánshæfa flugnámið hér á landi hjá sjóðnum.

Ekki er þörf á einkaflugmannsskírteini til að geta hafið nám.

Áfangaskipt atvinnuflugnám

Áfangaskipt atvinnuflugnám er tilvalið fyrir þá sem eru með einkaflugmannsskírteini og vilja taka þetta skrefinu lengra. Bóklegt áfangaskipt atvinnuflugnám hjá Flugakademíu Íslands hefst 2. ágúst 2022 og lýkur vorið 2023 (tvær annir). Að loknu bóklegu námi og skólaprófum þarf að standast bókleg atvinnuflugmannspróf hjá Samgöngustofu. Bóklegt atvinnuflugmannspróf gildir í 36 mánuði og hefur nemandi þann tíma til að ljúka verklegu atvinnuflugmannsnámi.

Einkaflugnám

Einkaflugnám er ætlað þeim sem vilja verða einkaflugmenn og vilja stunda sjónflug á litlum einshreyfils flugvélum, sér og farþegum sínum til ánægju. Einkaflugnám getur líka verið fyrsta skref í átt að atvinnuflugmannsréttindum ef áfangaskipt atvinnuflugnám hentar betur.

Námið er unnið í samræmi við samevrópskar reglur um flugnám, sem innleiddar eru á Íslandi frá Öryggisstofnun Evrópu (EASA) í gegnum EES-samninginn. Að loknu einkaflugnámi, öðlast nemandi samevrópsk einkaflugmannsréttindi (Part-FCL flugskírteini), sem veitir réttindi til að fljúga á einshreyfils flugvél í sjónflugi með farþega án endurgjalds víða um heim. Einkaflugmannsnám er bæði skemmtilegt og krefjandi nám sem skiptist í bóklegt nám og verklegt nám.

Bóklegt nám hefst 29. ágúst og tekur 10 vikur samtals með prófum og stendur yfir til 4. nóvember 2022.

SÆKJA UM Í SAMTVINNAÐ ATVINNUFLUGNÁM

SÆKJA UM Í ÁFANGASKIPT ATVINNUFLUGNÁM (BÓKLEGUR HLUTI)

SÆKJA UM Í EINKAFLUGNÁM