COVID-19

COVID-19 kórónuveiran hefur haft í för með sér gríðarlegar afleiðingar bæði hér heimafyrir og erlendis. Af þeim sökum fundar framkvæmdastjórn Keilis reglulega um viðbúnað og aðgerðir í skólastarfinu. Framkvæmdastjórn vill beina eftirfarandi ábendingum til nemenda og starfsfólks Keilis.

Upplýsingar frá Flugakademíu Keilis - Flugskóla Íslands varðandi breytingar á skólahaldi 

Samkomubann hefur tekið gildi á Íslandi vegna COVID-19 heimsfaraldurs frá og með miðnætti mánudagsins 16. mars næstkomandi. Samkomubannið tekur til alls skólastarfs á framhalds- og háskólastigi, en flugnám fellur þar undir og hefur því Keilir Aviation Academy-Flugskóli Íslands virkjað viðbragðsáætlun sína vegna þess.

Viðbragðsáætlun okkar lýtur að eftirfarandi atriðum:

 • Lokun á skólaaðstöðu fyrir aðgengi að bóknámi og aðstöðu – á við alla nemendur sem eru í námi.
 • Opið verður fyrir verklega kennslu í flugvél og flughermi með takmörkun, eingöngu kennari og nemandi.  Þeim ber áður en til kennslu kemur vera í sambandi við hvorn annan um stöðu heilbrigðis og hvort einhver í nánd er smitaður eða í sóttkví.
 • Algert samkomubann 100 manns eða fleiri í a.m.k. 4 vikur, eða eftir fyrirmælum yfirvalda hverju sinni.
 • Einstaklingar verða að hafa a.m.k. tveggja metra aðskilnað við aðra einstaklinga og gæta þess að fara fyrirmælum yfirvalda um þrif, tilkynningar um veikindi og hugsanleg smit.
 • Starfsfólk skólans vinnur heiman frá sér og svarar bæði síma og tölvupóstum eftir því sem þurfa þykir.
 • Nemendur og kennarar munu halda áfram kennslu í gegnum fjarkennslubúnað og verkefnavinnu. Nánari upplýsingar verða sendar á nemendur. Jafnframt verða kennslukerfin Námsnet (nemendur í Hafnarfirði) og Moodle (nemendur á Ásbrú) notuð áfram.
 • Notkun á Oxford CBT í ATPL námi, mun teljast sem hluti af kennslustundum og er þar skráður sá tími sem nemandi hefur notað það kerfi.
 • Skólinn er í sambandi við prófastjórn Samgöngustofu og við munum sameiginlega finna nýjar dagsetningar fyrir ATPL og PPL prófa Samgöngustofu, en vænta má tilkynningar frá Samgöngustofu vegna þess.

Nemendur eru hvattir til að læra heima með aðstoð, Námsnets/Moodle, Oxford CBT, rafbóka og glósum kennara. Þá eru þeir beðnir um að fylgjast vel með tölvupóstum frá skólanum þar sem komið verður á framfæri upplýsingum um fjarkennsluaðferðir og breytingar á kennsluáætlunum skólans.

Það er mikilvægt að við leggjumst öll á árarnar og komum í veg fyrir að smitið verði óyfirstíganlegt fyrir íslenskt þjóðfélag og komi í veg fyrir ónauðsynleg dauðsföll viðkvæmra aðila fyrir veirusmiti vegna óvarlegrar hegðunar okkar.

Baldvin Birgisson,
skólastjóri

Áhrif samkomubanns á starfsemi Keilis

 • Öll kennsla í húsakynnum Keilis leggst af á meðan samkomubannið varir.
 • Keilir hefur fært kennslu skólans yfir í fjarnám eins og frekast er kostur.
 • Bygginar Keilis þar sem kennsla fer fram eru lokaðar og munu nemendur ekki hafa aðgang að þeim.
 • Mikilvægt er að virða samkomubann til að draga úr smithættu.
 • Nemendur eru hvattir til að nýta rafrænar þjónustuleiðir Keilis svo sem heimasíðu, tölvupóst, Moodle og Teams.
 • Nemendur eru hvattir til að nýta sér þjónustu námsráðgjafa Keilis. Þið getið fundið flýtileið á heimasíðunni til nálgast þá en þau eru Þóra (thora@keilir.net) og Skúli (skuli.b@keilir.net).
 • Nýtið ykkur þær rafrænu þjónustuleiðir sem eru í boði til að hafa samband við annað starfsfólks skólans einnig og eftir því sem við á.

Við munum öll leggjast á eitt til þess að tryggja góða þjónustu við nemendur okkar á meðan á þessari tímabundnu ráðstöfun stendur. Skólinn mun efla upplýsingaflæði til kennara og nemenda eins og frekast er kostur og bið ég ykkur að fylgjast vel með tilkynningum á heimasíðu skólans, tölvupóstum og skilaboðum á samskiptamiðlum.

Almennar upplýsingar

 • Kynnið ykkur nýjustu upplýsingar um útbreiðslu veirunnar, viðbrögð og varnir á heimasíðunni COVID-19
 • Nemendur og starfsfólk Keilis eru minntir á mikilvægi þess að fylgja leiðbeiningum sóttvarnalæknis.
 • Fyrst og síðast er handþvottur mikilvægasta sýkingavörnin. 
 • Settur hefur verið upp búnaður fyrir handhreinsun í byggingu Keilis og er starfsfólk hvatt til að nýta sér hann. 
 • Jafnframt hefur verið lögð aukin áhersla á þrif í byggingum. 
 • Nemendur og starfsfólk eru beðnir sérstaklega að fylgjast vel með nýjustu upplýsingum um þau landsvæði sem skilgreind eru sem hættusvæði. Fólk ætti ekki að ferðast til þessara svæða en ef ekki verður hjá því komist, þarf fólk að fara í sóttkví skv. leiðbeiningum sóttvarnarlæknis og Landlæknis.
 • Sé starfsfólk í vafa um hvort halda skuli í ferðalög á vegum skólans, þótt ekki sé um skilgreind hættusvæði að ræða, er því frjálst að hætta við slíkar ferðir. Fáist kostnaður vegna þessa ekki bættur (t.d. frá flugfélagi, ráðstefnuhaldara, tryggingarfélagi eða stéttarfélagi) verður leitað allra leiða til að starfsfólk verði ekki fyrir fjárhagslegu tjóni.
 • Áríðandi er að þeir sem finna fyrir sjúkdómseinkennum eða hafa mögulega verið útsettir fyrir smiti, t.d. vegna ferðalaga, hringi í síma 1700 og fái leiðbeiningar. Þeir sem finna fyrir einkennum haldi sig heima og komi alls ekki veikir í skólann.
 • Fólk með áhættuþætti, s.s. eldri einstaklingar og þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma á borð við hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, lungnasjúkdóma eða eru ónæmisbældir, á að vinna heima, forðast mannamót að óþörfu og huga vel að hreinlæti.
 • Gáið hvert að öðru, hvetjið fólk til að fara heim ef það virðist veikt og hugið sérstaklega að fólki sem ekki hefur neitt tengslanet á Íslandi.

Kynnum okkur öll vel hvað við getum gert til að draga úr áhrifum og dreifingu veirunnar.