Framleiðslutæknifræði fyrir efna- og líftækniiðnað

Nám í framleiðslutæknifræði (áður iðntæknifræði) í Háskóla Íslands er þverfaglegt háskólanám kennt á vettvangi Keilis sem leggur áherslu á efna- og líftækniferla samhliða þeirri þekkingu sem þarf til að hanna tilsvarandi framleiðsluferla. Mikil áhersla er á hagnýta þjálfun í sérhæfðri efnafræði rannsóknarstofu og annarri verklegri aðstöðu Keilis á Ásbrú.

 • Um nám í framleiðslutæknifræði

  Tæknifræðinámið er uppbyggt þannig að nemendur geti öðlast öfluga tækniþekkingu samhliða færni við að beita henni á raunveruleg verkefni tengd atvinnulífi og nýsköpun. Áhersla er lögð á að nemendur geti unnið sjálfstætt að sínum eigin verkefnum á seinni stigum námsins. Náminu lýkur með fimm mánaða lokaverkefni með hagnýtum áherslum þar sem nemendur vinna að eigin nýsköpunarhugmyndum eða verkefni í samstarfi við fyrirtæki.

 • Hvað gera framleiðslutæknifræðingar?

  Námið nýtist þeim sem vilja vinna við nýsköpun, störf tengd orku- og matvælaiðnaði, fullvinnslu sjávar- og landbúnaðarafurða, líftækni- og lyfjaiðnað, efnavinnslu og notkun á umhverfisvænum orkugjöfum.

  Námslínan leggur áherslu á efnafræði, efnaferla og líftækni og nýtist þekking nemenda meðal annars við hönnun, rekstur og viðhald á framleiðslubúnaði í efna- og líftækniiðnaði. Þá nýtist námið þeim sem vilja vinna í orkufyrirtækjum, fyrirtækjum tengdum Auðlindagarðinum á Suðurnesjum (til að mynda CRI, Orf líftækni og Bláa lónið), Alvogen, Algalíf, Íslenskri erfðagreiningu og Matís, auk starfsemi í orkufrekum iðnaði. 

 • Samsetning náms

  Framleiðslutæknifræði fyrir efna- og líftækniiðnað er þverfaglegt nám sem leggur áherslu á efna- og líftækniferla samhliða þeirri þekkingu sem þarf til að hanna tilsvarandi framleiðsluferla. Mikil áhersla er á verklega þjálfun í sérhæfðri efnafræði rannsóknarstofu og annarri sérhæfðri aðstöðu Keilis á Ásbrú. Markmið skólans er að veita nemendum traustan grunn í þessum fræðum og búa þar með til ómissandi hlekki í þróun og hönnun ýmisskonar framleiðsluferla í sem tengjast efnaferlum og líftækni.

  Námið nýtist þeim sem vilja vinna við nýsköpun, störf tengd orku- og matvælaiðnaði, fullvinnslu sjávar- og landbúnaðarafurða, líftækni- og lyfjaiðnað, efnavinnslu og notkun á umhverfisvænum orkugjöfum. Námslínan leggur áherslu á efnafræði, efnaferla og líftækni og nýtist þekking nemenda meðal annars við hönnun, rekstur og viðhald á framleiðslubúnaði í efna- og líftækniiðnaði. Þá nýtist námið þeim sem vilja vinna í orkufyrirtækjum, fyrirtækjum tengdum Auðlindagarðinum á Suðurnesjum (til að mynda CRI, Orf líftækni og Bláa lónið), Alvogen, Algalíf, Íslenskri erfðagreiningu og Matís, auk starfsemi í orkufrekum iðnaði. 

  Skipulag náms og kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar

  Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um áfanga í kennsluskrá Háskóla Íslands hér.  Þar má finna heildaryfirlit og lýsingar á námskeiðum, sem og upplýsingar um hæfnisviðmið og forkröfur bæði á íslensku og ensku. 
 • Skipulag náms

  • Aðalnámsgrein til lokaprófs: Iðntæknifræði fyrir efna- og líftækniiðnað.
  • Tungumál sem kennsla/próf fara fram á: Íslenska/enska - háð kennurum og nemendum. Flest allar kennslubækur eru á ensku.
  • Námsstig: Þrjú ár í grunnnámi á háskólastigi.
  • ECTS einingar: 210
  • Skilgreind lengd námsleiðarinnar: Fullt nám í tæp fjögur námsár.
  • Aðgangskröfur: Íslenskt stúdentspróf (eftir 4 ár í framhaldsskóla) eða sambærilegt próf. Deildin mælir eindregið með að stúdent hafi lokið a.m.k. 24 einingum í stærðfræði og 30 í raungreinum, þar af a.m.k. 6 í eðlisfræði.
  • Tilhögun náms: Fullt nám.
  • Námskröfur: Ljúka þarf 210 ECTS einingum fyrir lokapróf.
  • Hæfniviðmið: Skoðið í kennsluskrá UGLU
  • Kennarar: Skoðið í kennsluskrá UGLU
  • Aðgangur að frekara námi: Námið veitir aðgang að meistaranámi í tæknifræði erlendis. Einnig geta nemendur bætt við sig ákveðnum raungreina- og verkfræðifögum til að fá samþykkt inn í mastersnám í verkfræði hjá Háskóla Íslands.
  • Starfsréttindi (ef við á): Veitir nægan undirbúning til að sækja um lögverndaða starfsheitið tæknifræðingur til iðnaðarráðuneytisins.
  • Frekari upplýsingar um námsleiðina: Heimasíða Iðntæknifræði fyrir efna- og líftækniiðnað

  Nánari upplýsingar

  Uppsetning námsins í tæknifræði Keilis er frábrugðin hefðbundnu fyrirkomulagi hér á landi að því leyti að námið byggist upp á tveimur sjö vikna lotum á önn með viku fríi að hausti og vori.

 • Nám á vegum Háskóla Íslands

  Tæknifræði er þriggja og hálfs árs háskólanám á vegum Háskóla Íslands fer fram á vettvangi Keilis á Ásbrú. Námið heyrir undir Rafmangs- og tölvuverkfræðideild Háskóla Íslands og eru nemendur skráðir í HÍ og útskrifast þaðan. 

  Kennslan fer fram allt árið fyrir utan sex vikna sumarfrí sem gerir mögulegt að klára námið á þremur árum. Námið er lánshæft hjá LÍN samkvæmt reglum sjóðsins. Lokapróf í tæknifræði veitir rétt til að sækja um lögverndaða starfsheitið tæknifræðingur.

  Námið má finna hér í kennsluskrá Háskóla Íslands.

 • Aðstaða og umgjörð

  Kennsla og verklegar æfingar nemenda fara fram í fyrsta flokks rannsóknar- og þróunaraðstöðu tæknifræðináms Keilis á Ásbrú.

  Aðstaða til rannsókna og verkefnavinnu er með því sem best gerist hér á landi og er stefnt að því að bæta enn frekar við aðstöðu skólans í framtíðinni. Í húsnæði skólans er fullkomin efnafræðistofa svo fátt eitt sé nefnt. Gott samstarf er við fyrirtæki í greininni sem stuðlar að nýsköpun, gagnvirkum samskiptum við atvinnulífið og raunverulegum nemendaverkefnum.

  Smellið hér fyrir fleiri myndir af aðstöðu tæknifræðinámsins

 • Umsókn um nám og inntökuskilyrði

  Næst verður tekið við umsóknum í tæknifræðinám Háskóla Íslands og Keilis á haustönn 2019. Umsókn um nám fer fram í gegnum Uglu - Skráningarsíðu Háskóla Íslands

  Inntökuskilyrði í tæknifræðinám Háskóla Íslands

  Ef þú uppfyllir eitt af þessum skilyrðum getur þú sótt um í tæknifræðinámið. Ef þú ert í vafa um hvort þú uppfyllir skilyrðin, hafðu samband við okkur og taktu stöðupróf. Út frá því finnum við leið til að brúa þig inn í tæknifræðinámið. 
  • Ertu með stúdentspróf?

   Ef þú ert með íslenskt stúdentspróf eða sambærilegt próf getur þú sótt um háskólanámí tæknifræði.

  • Hefurðu lokið frumgreinanámi?

   Ef þú ert með lokapróf frá Verk- og raunvísindadeild Háskólabrúar eða sambærilegt frumgreinanám frá öðrum skólum getur þú sótt um háskólanám í tæknifræði.

  • Ertu með verk- eða iðnnám?

   Ef þú ert með viðeigandi iðnmenntun (að minnsta kosti 145 feiningar) eða fjórða stigs vélstjórnarnám getur þú sótt um háskólanám í tæknifræði.

  • Hefurðu ekki lokið stúdentsprófi?

   Umsækjendur sem stundað hafa nám á framhaldsskólastigi geta fengið inngöngu í námið með því að þreyta stöðumat hjá Keili. Við mat á umsóknum er jafnframt tekið mið af starfsreynslu úr atvinnulífinu.

   Allir umsækjendur þurfa að standast undirbúningsáfanga í stærðfræði á haustmisseri fyrsta árs til að öðlast rétt til áframhaldandi háskólanáms í tæknifræði.