Um ÍAK einkaþjálfaranámið

ÍAK einkaþjálfarinn er í heild 60 fein einingar sem kennt er á tveimur önnum eða 30 einingar hvora önn.  Um er að ræða fullt nám sem er kennt að hluta í fjarkennslu. Allir áfangar námsins innihalda verklegan hluta í staðarlotu sem nær yfir eina helgi í hverjum áfanga.

Fyrri önn námsins (haust) inniheldur almennan grunn í:

 • Líffærafræði
 • Lífeðlisfræði
 • Íþróttasálfræði
 • Næringarfræði
 • Vöðva - og hreyfifræði
 • Skyndihjálp

Seinni önn námsins (vor) inniheldur sérhæfðari áfanga:

 • Styrktarþjálfun
 • Hreyfigreiningar
 • Ástandsmælingar
 • Sértæka næringarfræði (þyngdarstjórnun)
 • Gerð þjálfunaráætlanna
 • Starfsumhverfi einkaþjálfara

Umsækjendur sem lokið hafa námi í eftirfarandi: Íþróttafræði, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun eða hjúkrunarfræði, geta sótt um undanþágu frá grunn-önninni. Stjórnendur ÍAK meta hverja umsókn fyrir sig út frá námsárangri og fyrri reynslu umsækjenda.

Markmið

Markmiðið með náminu er að skapa framúrskarandi einkaþjálfara sem hafa yfirgripsmikla þekkingu á heilbrigði einstaklingsins og hæfni til að búa til einstaklingsmiðaðar þjálfunaráætlanir á sviði styrktar- og þolþjálfunar sem miða að því að hámarka árangur og lágmarka meiðsl.

Aðal áhersla ÍAK einkaþjálfarnámsins er á:

 • meiðslaforvarnir og uppbyggingu eftir meiðsl. Kennt er hvernig er ákjósanlegast að setja upp æfingarkerfi með meiðslaforvarnir í huga og hvernig er hægt að þjálfa einstaklinga með væg stoðkerfameiðsl. Kenndar eru fjölda margar æfingar sem eru viðeigandi við þjálfun á einstaklingum með bak-, axlar- eða hnémeiðsl.
 • verklega kennslu samhliða þeirri bóklegu þar sem starf einkaþjálfarans er fyrst og fremst verklegt starf. Farið er sérstaklega vel í ýmsar æfingar og teygjur, bæði verklega og fræðilega.
 • greiningar og mælingar þar sem "eitt æfingakerfi fyrir alla" gildir ekki í raunveruleikanum heldur er nemendum kennt að greina stoðkerfi einstaklinga út frá líkamsstöðu og hreyfingu. Styrktar- og teygjuþjálfun í kjölfarið byggir á þessum greiningum til að ná hámarksárangri og lágmarka meiðsl.
 • sálfræði með áherslu á æfingasálfræði sem snertir starf einkaþjálfara að stórum hluta. Farið er í markmiðssetningu, samskiptatækni, hvatningu og margt fleira því tengt.
 • næringarfræði þar sem skjólstæðingar einkaþjálfara gera miklar kröfur um næringarfræðiþekkingu hjá þeim. Megin áhersla er lögð á hefðbundna næringarfræði og á vorönn er áhersla lögð á þyngdarstjórnun.
 • gerð æfingarkerfa út frá einstaklingsmiðuðum greiningum og óskum viðskiptavinarinns.
 • rekstrarumhverfi einkaþjálfara á Íslandi. Sjálfstætt starfandi einkaþjálfari þarf að kunna grunntól viðskiptafræðinnar, s.s. markaðssetningu á netinu, sölutækni, verðlagningu þjónustu, skyldur gagnvart tollstjóra og samfélaginu svo eitthvað sé nefnt.