Skipulag náms

Námið er kennt á tveimur önnum, haustönn og vorönn í fjar- og staðarnámi með vinnuhelgum. Bóklegur hluti námsins er að stórum hluta kenndur í fjarnámi en vinnuhelgar eru staðbundnar í skólahúsnæði Keilis og Sporthúsinu á Ásbrú. 100% skyldumæting er á vinnuhelgar. 
 

 Haustönn 2017 hefst 15. ágúst 

Stundatöflur eru birtar með fyrirvara um breytingar
 
Eftirtalinn áfangi er kenndur á ensku af erlendum kennara: 
Starfsumhverfi Einkaþjálfara STE1006 (Business and career development) | Ben Pratt 
 

Vinnuálag

Að jafnaði eru tveir fyrirlestrar í viku í fjarkennslu (30-60 mín hver fyrirlestur skipt upp í 5-10 mín upptökur) og leysa nemendur verkefni úr nokkrum fyrirlestrum. Nemendur eru ekki háðir ákveðnum stað og tíma heldur geta þeir hlustað á fyrirlestra á þeim tímum sem henta best. Nemendur hafa aðgang að kennara í gegnum vefpóst og kennslukerfið á meðan á áfanganum stendur.

Staðbundnar vinnulotur eru að meðaltali tvær helgar í mánuði frá föstudegi til laugardags eða laugardegi til sunnudags. Á haustönn eru þrjár þriggja daga staðlotur og þrjár á vorönn. Á staðbundnum lotum er mikil áhersla lögð áhersla á hagnýt verkefni í bóklegum áföngum og verklega kennslu í þjálfun.

Námið er mjög krefjandi og gerðar eru miklar kröfur til nemenda um ástundun og kunnáttu. 

Námsmat er mismundandi eftir áföngum og hvetjum við nemendur til að kynna sér kennsluáætlanir vel í upphafi hvers áfanga.

Nánari upplýsingar um fyrirkomulag námsins má fá hjá Haddý Önnu Hafsteinsdóttir, verkefnastjóra ÍAK-þjálfaranáms.

Mætingareglur ÍAK einkaþjálfari og ÍAK styrktarþjálfari

Á allar vinnuhelgar er 100% mætingaskylda

Í eftirtöldum 8 bóklegum fögum er þó gefið örlítið svigrúm fyrir óviðráðanlegar fjarverur, s.s. veikindi:

  • NÆR1005
  • LEF 1006
  • VOH 1006
  • SÁL 1005
  • STE 1006
  • ÆFE 1005
  • SNÆ 1004

Þessi fög dreifast yfir allt árið og í þeim fögum þarf heildarmæting samtals að vera yfir 85%.

Talið er í hálfum dögum (punktum), þ.e. að ef nemandi er ekki hluta af morgni telst það sem einn punktur, eða ef nemandi þarf að fara aðeins fyrr eftir hádegið þá er það líka einn punktur. Til að fá skráða mætingu á dagshluta þarf að vera viðstaddur hann allan, frá fyrstu mínútu til þeirrar síðustu. Þannig má nemandi samanlagt í mesta lagi fá fjóra punkta í þessum fögum.

Ef nemandi mætir ekkert tvo daga (ein vinnuhelgi) hefur hann notað alla fjóra punktana sína og þar með þarf hann að vera með 100% mætingu það sem eftir er vetrar. Það þýðir að punktana skal einungis nota sem neyðarúrræði. Nemandi ber ábyrgð á að mætingaskráning á vinnuhelgum sé rétt. T.d. þarf að tryggja að kennari skrái mætingu ef nemandi missir af því þegar lesið er upp.

Í öllum verklegum fögum, þ.e. önnur fög en ofangreind, er 100% mætingaskylda og því gildir punktakerfið ekki í þeim fögum.

Ef eitthvað er óljóst með þessar reglur má hafa samband við Haddý Önnu, verkefnastjóra þjálfaranáms ÍAK eða Skúla Frey námsráðgjafa.