Skráning í einkaþjálfun hjá ÍAK einkaþjálfaranema

Nemendur í ÍAK einkaþjálfun bjóða einstaklingum upp á fría einkaþjálfun í allt að 5 skipti á tímabilinu 25. mars – 5. maí.

Ef þú hefur áhuga á að vera í þjálfun hjá ÍAK einkaþjálfaranema á þessum tíma vinsamlega skráðu inn upplýsingar inn hér fyrir 10. mars 2019. Nemandi mun hafa samband við þig fyrir 20. mars 2019 komist þú að hjá honum/henni í þjálfun.

Athugið að takmarkaðir tímar eru í boði hjá nemendum og því ekki hægt að tryggja öllum pláss.   

ATH: þú þarft að hafa gilt kort í þeirri líkamsrækt sem þú vilt að þjálfun fari fram í.
Yfirlýsing um skaðleysi Keilis

Með skráningu þessari lýsi ég því hér með yfir að ég samþykki neðangreinda skilmála Keilis.  Neðangreindir skilmálar Keilis eru jafnframt forsenda þess að fá þjálfun hjá nemanda Keilis.  Ég lýsi því jafnframt yfir að ég ekki einungis samþykki neðangreinda skilmála heldur að ég hef lesið og kynnt mér skilmála þessa og virði þá að fullu.

  1. Einstaklingur í þjálfun hjá nemanda Keilis gerir sér grein fyrir því að þjálfarinn er sjálfur nemandi.  Í því felst að áhætta í þjálfuninni er meiri en hjá fullnuma, útskrifuðum og vottuðum þjálfara.
  2. Einstaklingar í þjálfun þurfa að hafa gilt kort í líkamsrækt á meðan á þjálfun stendur.
  3. Einstaklingur í þjálfun þarf að gera skriflegan samning um þjálfun við nemanda Keilis áður en að þjálfun hefst.
  4. Einstaklingur í þjálfun og nemandi Keilis bera saman ábyrgð á því að finna sér tíma í þjálfun saman.
  5. Skráning einstaklings í þjálfun í gegnum netið tryggir ekki ein og sér pláss í þjálfun né skapar ein og sér einstaklingi rétt á þjálfun.
  6. með samþykki þessu lýsi ég því yfir að ég er orðin/nn fullra 18 ára og er sjálfráða, fjárráða og lögráða.
  7. Keilir getur ekki borið og ber ekki ábyrgð á einstaklingum í þjálfun.  Verði einstaklingur í þjálfun fyrir tjóni í eða við þjálfun eða valdi tjóni er það tjón alfarið á ábyrgð einstaklingsins sjálfs.  Engu skiptir hvers eðlis tjónið er. 
  8. Ég er upplýst / upplýstur um ábyrgð sína og þá áhættu, bæði þekktri sem og óþekktri, sem viðkomandi tekur með þjálfun sinni.  Slík áhætta getur verið af ýmsum völdum, svo sem vegna gáleysis eða athafnaleysis annarra svo sem Keilis.  Ég samþykki að bera alla ábyrgð og áhættu af þjálfun minni bæði gagnvart sjálfum mér sem og öðrum.
  9. Ég undirrituð / undirritaður samþykki án nokkurra fyrirvara að fara eftir reglum Keilis bæði skrifuðum sem og óskrifuðum í einu og öllu í og við þjálfun mína.  Komi ég auga á einhverja hættu við þjálfun skuldbind ég mig til þess að hætta þjálfuninni og upplýsa fulltrúa Keilis þegar í stað um hættuna.
  10. Ég lýsi því hér með yfir fyrir hönd sjálfs míns, erfingja minna, umboðsmanna, fulltrúa og ættingja, skaðleysi Keilis sem og skaðleysi starfsmanna Keilis og öðrum fulltrúum Keilis vegna hvers þess tjóns sem verður vegna þjálfunar minna, hvort heldur sem er líkamlegt tjón, örorka, andlát eða eignatjón.  Engu skiptir hvort tjónið megi rekja til athafnaleysis eða gáleysis Keilis, starfsmanna Keilis eða annarra fulltrúa Keilis.  Hvert það tjón sem verður vegna þjálfunar mína er alfarið og eingöngu á ábyrgð undirritaðrar / undirritaðs.

Ég hef lesið ofanritaða yfilýsingu um skaðleysi og skilmála.  Ég skil yfirlýsinguna og skilmálana og geri mér grein fyrir því að með samþykki mínu er ég mögulega að afsala mér réttindum.  Samþykki mitt er framkvæmd af fúsum og frjálsum vilja og án nokkurrar þvingunar. 

Persónuverndarlög

Persónuupplýsingar verða nýttar í samræmi við persónuverndarstefnu Keilis samkvæmt lögum 90/2018 um Persónuvernd. Nánari upplýsingar um persónuverndarstefnu Keilis má nálgast hér.