Um Háskólabrú Keilis

Háskólabrú hefur undanfarin ár markað sér sérstöðu í að veita einstaklingsmiðaða þjónustu og stuðning við nemendur. Nám á Háskólabrú hefur gefið fjölda fólks nýtt tækifæri til náms og hafa flestir útskrifaðir nemendur hafið háskólanám að náminu loknu, við góðan orðstír. 

Fyrstu nemendur Háskólabrúar Keilis hófu nám haustið 2007 en skólinn starfar í samstarfi við Háskóla Íslands. Umsækjendur þurfa að hafa a.m.k 117 feiningar (framhaldsskólaeiningar, samsvarandi 70 einingum) að baki og þar af 10 feiningar í íslensku, ensku og stærðfræði (framhaldskólaeiningar, samsvarandi 6 einingum í hverju fagi). Að uppfylltum inntökuskilyrðum tekur nám á Háskólabrú um eitt ár eftir því hvaða deild er valin.

Haustið 2008 skrifaði Keilir og Háskóli Íslands undir samning þess eðlis að próf á Háskólabrú skuli samkvæmt samningnum almennt teljast sambærilegt stúdentsprófi. Í kjölfarið hafa verið gerðir sambærilegir samningar við alla aðra háskóla á Íslandi.

Að Háskólabrú lokinni geta nemendur sótt um háskóla hérlendis og erlendis en þess ber að geta að inntökuskilyrði eru mismunandi eftir skólum.

Markmiðið með Háskólabrú er að nemendur okkar séu vel undirbúnir til að takast á við kröfuhart háskólanám. Stór hluti af gæðastarfi okkar er að fylgjast með gengi nemenda okkar í háskóla. Frá upphafi höfum við gert kannanir meðal útskrifaðra m.a hvernig nemendur telja sig vera undirbúna fyrir háskólanám. En flestir þeirra er úrskrifast frá okkur hefja nám í háskóla og um 80% þeirra telja sig vera vel undirbúna í háskóla sem rímar við niðurstöður könnunar Háskóla Íslands á gengi nýnema framhaldsskólanna þar sem að Háskólabrú Keilis er þar í fjórða sæti yfir þá nemendur sem telja sig vel undirbúna fyrir háskólanám. Þessar niðurstöður eru okkur mikilvægar en gæðastarfi er aldrei lokið heldur hvetur okkur áfram til þess að gera gott nám enn betra. 

Nám á Háskólabrú Keilis er tvískipt: 

  • Tvær annir fyrir þá nemendur sem ætla sér að stunda nám á  félagsvísinda- og lagadeild, viðskipta- og hagfræðideild og hugvísindadeild.
  • Þrjár annir fyrir þá nemendur sem ætla sér að stunda nám í verk- og raunvísindadeild, þriðja önnin er sumarönn og lýkur námi um miðjan júlí.
Umsækjendum er bent á að hafa samband við námsráðgjafa óski þeir eftir aðstoð við val á námsleið. Sömu kennsluskrár gilda fyrir fjarnám og staðnám. Fjarnám tekur einn vetur og er fullt nám er hefst í janúar ár hvert en staðnámið hefst í ágúst ár hvert. 
 

Kennsluhættir: Vendinám

Kennsluhættir á Háskólabrú miða við þarfir fullorðinna nemenda, miklar kröfur eru gerðar um sjálfstæði í vinnubrögðum og eru raunhæf verkefni lögð fyrir. Við veitum nemendum okkar persónulega þjónustu og reynum að efla sjálfstraust þeirra og sjálfstæði. Við leggjum mikið uppúr því að nemendur okkar kynnist samnemendum sínum og helstu þáttum í skólastarfinu. Því er fyrsta vika vetrarins tileinkuð hópefli, hópavinnu og kynningu á þeirri vinnu sem framundan er.

Lögð er áhersla á svokallað vendinám (flipped classroom), en með því er átt við að hefðbundinni kennslu er snúið við þar sem fyrirlestrar og kynningar kennara eru vistuð á netinu. Nemendur geta horft og hlustað á kynningarnar eins oft og þeim sýnist og hvar sem þeim sýnist. Nánari upplýsingar, myndbönd og ítarefni um vendinám má nálgast hérna.